Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam id-dsatax-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ April, 2019 sat-30 ta’ Ġunju, 2019.   Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/Fotografu Numru ta’ kotba mislufaRemunirazzjoni (€)
Abela Gloria174.71
Agius Darren4011.08
Aloisio David4913.58
Attard Edward27074.81
Attard Frans A.793219.72
Attard Joe M.41.11
Attard Josette226.1
Attard Marisa526145.74
Attard Richard349.42
Azzopardi Andreas30.83
Azzopardi Carmel10.28
Azzopardi Chris14540.18
Azzopardi Clare39251087.53
Azzopardi Joanna143.88
Azzopardi Mario6818.84
Bajada Roberta4211.64
Baldacchino Carmel308.31
Bartolo Simon8022.17
Bezzina Charles92.49
Bonello John A.16244.89
Bonnici Eman3810.53
Borg Carbott Greta10027.71
Borg Cardona Anna10.28
Borg Antoinette14439.9
Borg Gerard James339.14
Borg Helen24467.61
Borg Paul P.10529.09
Borg Rita Antoinette13737.96
Borg Steve246.65
Borg Ġorġ4011.08
Briffa Angela71.94
Briffa Charles484134.11
Brockdorff Lina1143316.7
Bugeja Ivan184.99
Bugelli Martin9225.49
Busuttil Amanda205.54
Calleja Carmel4512.47
Calleja Sharon30584.51
Camilleri Magro Sharon236.37
Camilleri Joe174.71
Camilleri Joseph113.05
Camilleri Maria184.99
Camilleri Mark4011.08
Camilleri Mark123.32
Camilleri Ronald13838.24
Cardona Tony30.83
Caruana Webster Sean61.66
Caruana John10.28
Casha Charles1206334.16
Cassar Antoine71.94
Cassar Joseph10.28
Cassar Michael71.94
Cassola Arnold41.11
Cauchi Carmel G.694192.29
Cini Claudia349.42
Cini George102.77
Cini Michael29381.18
Cutajar Mario20.55
Cutajar Tony C.395109.45
Debattista Ivan15141.84
Debattista Borg Publius256.93
Debono Justin23966.22
Debono Sebastian9125.21
Dougall Anton B.4813.3
Drofenik Lou7119.67
Ellul Dwayne256.93
Falzon Lisa24868.72
Farrugia Anthony12434.36
Farrugia Marisa10.28
Fenech Conrad10.28
Fenech Victor518143.53
Flores Charles4011.08
Formosa Edgar3910.81
Frendo Henry236.37
Frendo Ruth4713.02
Friggieri Audrey23865.94
Friggieri Joe4913.58
Friggieri Oliver26473.15
Galea Charmaine V.8523.55
Galea Francis92.49
Galea Lorraine6919.12
Gatt Monica16244.89
Gatt Naomi13637.68
Grasso Anton5715.79
Grech Jesmond14139.07
Grech Josef41.11
Grech Rita758210.02
Grech Rose464128.56
Grech Sergio277.48
Grima Adrian277.48
Guillaumier Alfie5515.24
Hamilton Dunstan154.16
Hili Vassallo Sandra13236.57
Lanfranco Guido G.10930.2
Lombardi Gino28679.24
Lughermo Stephen5214.41
Mahoney Josephine51.39
Mallia Carmel30.83
Mangion Andre’102.77
Massa Alfred30484.23
Mejlak Pierre J.11932.97
Micallef St John Charles445123.3
Micallef Doris20.55
Micallef Joanne349.42
Mifsud Bonnici Maurice5013.85
Mifsud Immanuel10328.54
Mifsud Stephen D.30.83
Mintoff Dijonisju298.04
Mizzi Alex143.88
Mizzi Jacqueline4412.19
Mizzi Laurence5414.96
Muscat Adrian82.22
Muscat Lawrence7821.61
Nabhan Walid339.14
Olivari D’Emanuele Carlo9426.05
Pace Joe3710.25
Pace Theresa5314.69
Palma Alfred14941.28
Peresso Ġorġ15342.39
Portelli Anthony10.28
Portelli Emmanuel500138.54
Portelli Natalie62031718.71
Portelli Rachel1101305.06
Portelli Ramona133.6
Pulis Victor7019.4
Refalo Michael41.11
Reljic Teodor20.55
Risiott Liliana8623.83
Said-Zammit George A.9827.15
Saliba Charles Daniel3710.25
Saliba Rita461127.73
Sammut Louise184.99
Sammut Patrick4612.75
Sammut Salv18150.15
Sammut Saviour339.14
Schembri Frank648179.55
Schembri Matthew3910.81
Sciberras Keith41.11
Sciberras Lillian30.83
Scicluna Zahra Moira32088.66
Scicluna Carmel10228.26
Scicluna Mark557154.33
Serracino Joseph21659.85
Spiteri Charles B.1524422.27
Stagno’ Ġuże’328.87
Stroud Matthew21459.29
Sultana Joseph267.2
Tabone Carmel10.28
Tanti Noel10829.92
Thake Conrad10.28
Turner Natasha205.54
Vassallo Lorna164.43
Vella Camilleri Doris226.1
Vella Gera Alex195.26
Vella Clifford71.94
Vella Loranne667184.81
Vella Mark10228.26
Zahra Paul123.32
Zammit Maempel George20.55
Zammit Maramara Marcel20.55
Zammit Antonio10.28
Zammit William51.39
Zarb Edmond16645.99
Zahra Trevor36111000.53

Share Article