Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam il-ħdax-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ April 2017 u t-30 ta’ Ġunju, 2017. Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/Fotografu Numru ta’ kotba mislufa Remunirazzjoni (€)
Abela Gloria 31 5.90
Agius Darren 68 12.94
Aloisio David 17 3.23
Attard Anton F. 5 0.95
Attard Edward 204 38.81
Attard Frans A. 1009 191.98
Attard Joe M. 6 1.14
Attard Josette 11 2.09
Attard Marisa 605 115.11
Attard Richard 48 9.13
Azzopardi Andreas 9 1.71
Azzopardi Carmel 2 0.38
Azzopardi Chris 54 10.27
Azzopardi Clare 2854 543.02
Azzopardi Joanna 29 5.52
Azzopardi Mario 111 21.12
Baldacchino Carmel 23 4.38
Bartolo Simon 123 23.40
Bezzina  Charles 11 2.09
Bonello John A. 126 23.97
Bonnici Eman 25 4.76
Borg Carbott Greta 112 21.31
Borg Cardona Anna 4 0.76
Borg Antoinette 92 17.50
Borg Gerard James 32 6.09
Borg Paul P. 109 20.74
Borg Rita Antoinette 135 25.69
Borg Steve 22 4.19
Briffa Angela 10 1.90
Briffa Charles 624 118.73
Brockdorff Lina 539 102.55
Bugeja Ivan 17 3.23
Bugelli Martin 40 7.61
Buhagiar Anna Maria 1 0.19
Busuttil Amanda 23 4.38
Calleja Carmel 43 8.18
Calleja Miriam 1 0.19
Calleja Sharon 179 34.06
Camilleri Magro Sharon 10 1.90
Camilleri Joe 18 3.42
Camilleri Joseph C. 11 2.09
Camilleri Maria 25 4.76
Camilleri Mark 58 11.04
Camilleri Mark 7 1.33
Camilleri Ronald 167 31.77
Caruana Webster Sean 9 1.71
Caruana John 1 0.19
Casha Charles 1354 257.62
Cassar Joseph 3 0.57
Cassar Michael 3 0.57
Cassola Arnold 6 1.14
Cauchi Carmel G. 767 145.93
Ciancio Josephine 1 0.19
Cini Claudia 11 2.09
Cini George 15 2.85
Cini Michael 217 41.29
Cordina Anthony 48 9.13
Cutajar Mario 5 0.95
Cutajar Tony C. 449 85.43
Darmanin Denis 1 0.19
DeBattista Ivan 215 40.91
Debattista Borg Publius 16 3.04
Debono Sebastian 154 29.30
Dougall Anton B. 60 11.42
Farrugia Anthony 96 18.27
Farrugia Charles 3 0.57
Fenech Conrad 2 0.38
Fenech Victor 553 105.22
Flores Charles 38 7.23
Formosa Edgar 44 8.37
Frendo Henry 15 2.85
Friggieri Audrey 281 53.46
Friggieri Joe 52 9.89
Friggieri Oliver 240 45.66
Galea Charmaine V. 88 16.74
Galea Francis 37 7.04
Galea Lorraine 75 14.27
Gatt Monica 72 13.70
Gatt Naomi 194 36.91
Grasso Anton 84 15.98
Grech Jesmond 151 28.73
Grech Josef 8 1.52
Grech Joseph 1 0.19
Grech Rita 667 126.91
Grech Rose 279 53.08
Grech Sergio 21 4.00
Grima Adrian 34 6.47
Guillaumier Alfie 88 16.74
Hamilton Dunstan 18 3.42
Hili Vassallo Sandra 86 16.36
Lanfranco Guido G. 147 27.97
Lombardi Gino 285 54.23
Mahoney Josephine 8 1.52
Mallia Carmel 10 1.90
Massa Alfred 210 39.96
Mejlak Pierre J. 150 28.54
Micallef St John Charles 335 63.74
Micallef Doris 1 0.19
Micallef Joanne 32 6.09
Mifsud Bonnici Maurice 59 11.23
Mifsud Immanuel 111 21.12
Mifsud Stephan D. 10 1.90
Mintoff Dijonisju 22 4.19
Mizzi Alex 12 2.28
Mizzi Jacqueline 80 15.22
Mizzi Laurence 48 9.13
Muscat Adrian 6 1.14
Muscat Lawrence 107 20.36
Nabhan Walid 35 6.66
Olivari Demanuele Carlo 94 17.88
Pace Joe 39 7.42
Pace Therese 56 10.65
Palma Alfred 123 23.40
Peresso Ġorġ 137 26.07
Portelli Emmanuel 439 83.53
Portelli Natalie 5400 1027.43
Portelli Rachel 678 129.00
Pulis Victor 71 13.51
Refalo Michael 6 1.14
Reljic Teodor 3 0.57
Risiott Liliana 97 18.46
Said-Zammit George A. 21 4.00
Saliba Charles Daniel 27 5.14
Saliba Rita 396 75.34
Sammut Louise 38 7.23
Sammut Patrick 68 12.94
Sammut Salv 122 23.21
Sammut Saviour 48 9.13
Schembri Frank 730 138.89
Sciberras Keith 2 0.38
Sciberras Lillian 3 0.57
Scicluna Zahra Moira 170 32.35
Scicluna Carmel 136 25.88
Scicluna Mark 664 126.34
Spiteri Charles B. 1035 196.92
Stagno Ġuże’ 34 6.47
Stroud Matt 46 8.75
Sultana Joseph 60 11.42
Tabone Carmel 1 0.19
Tanti Noel 47 8.94
Turner Natasha 19 3.62
Vassallo Lorna 31 5.90
Vella Camilleri Doris 16 3.04
Vella Gera Alex 27 5.14
Vella Clifford 6 1.14
Vella Loranne 372 70.78
Vella Mark 24 4.57
Zahra Paul 15 2.85
Zammit Marmara Marcel 2 0.38
Zammit Antonio 4 0.76
Zammit William 6 1.14
Zarb Edmond 234 44.52
Zahra Trevor 4108 781.61

Share Article