Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam il-21 pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex bejn l-1 ta’ Ottubru 2019 sal-31 ta’ Diċembru 2019.   Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/Fotografu
Author/Illustrator/ PhotographerNumru ta’ kotba mislufa
Number of borrowed books
Remunirazzjoni (€)
Remuneration (€)
Abela Gloria134.02
Agius Darren3811.75
Aloisio David4313.29
Aquilina Almikaya10.31
Attard Edward24274.82
Attard Frans A.849262.48
Attard Joe41.24
Attard Josette175.26
Attard Marisa551170.35
Attard Richard8827.21
Azzopardi Andreas82.47
Azzopardi Carmel51.55
Azzopardi Chris24174.51
Azzopardi Clare45311400.83
Azzopardi Joanna247.42
Azzopardi Mario6520.10
Bajada Roberta4313.29
Baldacchino Carmel123.71
Bartolo Simon9228.44
Bezzina Charles103.09
Bonello John A.18456.89
Bonnici Eman3711.44
Borg Carbott Greta7824.12
Borg Cardona Anna10.31
Borg Antoinette15246.99
Borg Gerard James5617.31
Borg Helen27284.09
Borg Paul P.9529.37
Borg Rita Antoinette11334.94
Borg Steve164.95
Borg Ġorġ329.89
Briffa Angela51.55
Briffa Charles533164.79
Brockdorff Lina876270.83
Bugeja Ivan175.26
Bugelli Martin6720.71
Buhagiar Anna-Maria20.62
Busuttil Amanda92.78
Calleja Carmel6018.55
Calleja Sharon22870.49
Camilleri Magro Sharon247.42
Camilleri Joe92.78
Camilleri Joseph C.144.33
Camilleri Maria144.33
Camilleri Mark5015.46
Camilleri Mark144.33
Camilleri Ronald11435.25
Cardona Tony10.31
Caruana Webster Sean20.62
Casha Charles1239383.06
Cassar Antoine61.86
Cassar Joseph10.31
Cassar Michael82.47
Cassola Arnold41.24
Cauchi Carmel G.660204.05
Cini Claudia195.87
Cini George144.33
Cini Michael351108.52
Cutajar Mario82.47
Cutajar Tony C.395122.12
DeBattista Ivan14845.76
Debattista Borg Publius154.64
Debono Justin27484.71
Debono Sebastian12137.41
Dougall Anton B.4413.60
Drofenik Lou6018.55
Ellul Dwayne8827.21
Ellul Leanne10432.15
Falzon Lisa31396.77
Farrugia Anthony9228.44
Farrugia Charles30.93
Farrugia Diane82.47
Farrugia Wayne298.97
Fenech Conrad41.24
Fenech Victor638197.25
Flores Charles216.49
Formosa Edgar309.28
Frendo Henry164.95
Frendo Ruth4714.53
Friggieri Audrey27585.02
Friggieri Joe7021.64
Friggieri Oliver22569..56
Galea Charmaine V.7824.12
Galea Francis103.09
Galea Lorraine10532.46
Galea Michael72.16
Gatt Monica22469.25
Gatt Naomi14845.76
Gauci Claudia4313.29
Grasso Anton5617.31
Grech Jesmond11836.48
Grech Josef20.62
Grech Joseph10.31
Grech Rita659203.74
Grech Rose496153.35
Grech Sergio298.97
Grima Vella Maria20.62
Grima Adrian237.11
Guillaumier Alfie6821.02
Hamilton Dunstan175.26
Hilli Vassallo Sandra14645.14
Lanfranco Guido9228.44
Lombardi Gino25277.91
Lughermo Stephen5316.39
Mahoney Josephine41.24
Mallia Carmel20.62
Mangion Andre’82.47
Massa Alfred25879.77
Mejlak Pierre J.11234.63
Micallef St John Charles409126.45
Micallef Doris20.62
Micallef Joanne329.89
Mifsud Bonnici Maurice4112.68
Mifsud Immanuel7022.26
Mifsud Stephen D.20.62
Mintoff Dijonisju195.87
Mizzi Alex8626.59
Mizzi Jacqueline268.04
Mizzi Laurence4413.60
Muscat Adrian82.47
Muscat Lawrence5316.39
Nabhan Walid309.28
Olivari D’Emanuele Carlo8626.59
Pace Joe5817.93
Pace Therese3912.06
Palma Alfred15347.30
Peresso Ġorġ18456.89
Portelli Anthony175.26
Portelli Emmanuel474146.55
Portelli Natalie69740.00*
Portelli Rachel1142353.07
Portelli Ramona82.47
Pulis Victor5717.62
Refalo Michael123.71
Reljic Teodor20.62
Risiott Liliana9429.06
Said-Zammit George A.14243.90
Saliba Charles Daniel5216.08
Saliba Rita698215.80
Sammut Louise237.11
Sammut Mark10.31
Sammut Patrick5617.31
Sammut Salv23672.96
Sammut Saviour5316.39
Schembri Frank672207.76
Schembri Matthew309.28
Sciberras Keith51.55
Sciberras Lillian10.31
Scicluna Zahra Moira363112.23
Scicluna Carmel12237.72
Scicluna Mark746230.64
Serracino Joseph339104.81
Sharples Jesmond20.62
Spiteri Charles B.1381426.96
Stagno’ Ġuże247.42
Stroud Matthew22970.80
Sultana Joseph268.04
Tanti Noel11234.63
Thake Conrad10.31
Turner Natasha144.33
Vassallo Lorna113.40
Veen Veronica51.65
Vella Camilleri Doris123.71
Vella Gera Alex154.64
Vella Clifford82.47
Vella Loranne826255.37
Vella Mark19058.74
Vella Rebecca10432.15
Zahra Paul134.02
Zammit Maempel George10.31
Zammit Marmara Marcel30.93
Zammit Antonio20.62
Zammit William41.24
Zarb Edmond19760.91
Zahra Trevor41811292.63

*Laħqet il-massimu ta’ remunirazzjoni ta’ €5,000 għas-sena.

 

 


Share Article