Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam is-seba’ pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ April, 2016 u t-30 ta’ Ġunju, 2016.  Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

 

Awtur/Illustratur/ Fotografu Numru ta’ kotba mislufa Remunirazzjoni (€)
Abela Gloria 37 6.86
Agius Darren 31 5.74
Aloisio David 17 3.15
Attard Anton F. 18 3.34
Attard Edward 218 40.40
Attard Frans A. 1584 293.51
Attard Joe M. 4 0.74
Attard Josette 17 3.15
Attard Marisa 807 149.54
Attard Richard 111 20.57
Azzopardi Andreas 8 1.48
Azzopardi Carmel 3 0.56
Azzopardi Chris 100 18.53
Azzopardi Clare 2087 386.71
Azzopardi Mario 129 23.90
Baldacchino Carmel 29 5.37
Bartolo Simon 140 25.94
Bezzina Charles 13 2.41
Bonello John A. 125 23.16
Bonnici  Eman 33 6.11
Borg Carbott Greta 169 31.32
Borg Cardona Anna 2 0.37
Borg  Gerard James 71 13.16
 Borg Paul P. 139 25.76
 Borg Rita Antoinette 159 29.46
Borg Steve 28 5.19
Briffa  Angela 9 1.67
Briffa Charles 804 148.98
Brockdorff Lina 520 96.36
Bugeja Ivan 23 4.26
Buhagiar Anna Maria 1 0.19
Busuttil Amando 25 4.63
Calleja Carmel 63 11.67
Calleja Miriam 1 0.19
Camilleri Joe 35 6.49
Camilleri Joseph 12 2.22
Camilleri Maria 43 7.97
Camilleri Mark 31 5.74
Camilleri Ronald 151 27.98
Cardono Tony 1 0.19
Caruana John 1 0.19
Casha Charles 960 177.89
Cassar Michael 9 1.67
Cassola Arnold 9 1.67
Cauchi Carmel G. 903 167.33
Cini Claudia 20 3.71
Cini George 21 3.89
Cini Michael 128 23.72
Cordina Anthony 52 9.64
Cutajar Mario 1 0.19
Cutajar Tony C. 495 91.72
D’Emanuele Carlo O. 141 26.13
DeBattista Ivan 189 35.02
Debattista Borg Publius 42 7.78
Debono Sebastian 132 24.46
Dougall Anton B. 83 15.38
Farrugia Anthony 154 28.54
Farrugia Charles 4 0.74
Fenech Victor 529 98.02
Flores Charles 32 5.93
Formosa Edgar 66 12.23
Frendo Henry 18 3.34
Friggieri Audrey 181 33.54
Friggieri Joe 32 5.93
Friggieri Oliver 268 49.66
Galea Charmaine V. 104 19.17
Galea Francis 38 7.04
Galea Lorraine 59 10.93
Grasso Anton 97 17.97
Grech Jesmond 237 43.92
Grech Josef 14 2.59
Grech Joseph 2 0.37
Grech Rita 768 142.31
Grech Rose 359 66.52
Grech Sergio 29 5.37
Grima Adrain 38 7.04
Guillaumier Alfie 83 15.38
Hamilton Dunstan 51 9.45
Holland Henry 1 0.19
Lanfranco Guido 143 26.50
Lombardi Gino 324 60.04
Magro Charles 32 5.93
Mahoney Josephine 2 0.37
Mallia Carmel 17 3.15
Massa Alfred 314 58.18
Mejlak Pierre J. 203 37.62
Micallef St John Charles 294 54.48
Micallef Doris 3 0.56
Micallef Joanne 21 3.89
Mifsud Bonnici Maurice 85 15.75
Mifsud Immanuel 118 21.87
Mintoff Dijonisju 41 7.60
Mizzi Jacqueline 54 10.01
Muscat Adrian 8 1.48
Muscat Lawrence 122 22.61
Nabhan Walid 38 7.04
Pace Joe 7 1.30
Pace Therese 91 16.86
Palma Alfred 215 39.84
Peresso Ġorġ 231 42.80
Portelli Emmanuel 629 116.55
Portelli Natalie 5065 938.54
Portelli Rachel 209 38.73
Pulis Victor 113 20.94
Refalo Michael 11 2.04
Reljic Teodor 6 1.11
Risiott Liliana 140 25.94
Said-Zammit George A. 11 2.04
Saliba Charles Daniel 40 7.41
Saliba Rita 437 80.98
Sammut Louise 41 7.60
Sammut Patrick 47 8.71
Sammut Salv 119 22.05
Sammut Saviour 68 12.60
Sciberras Keith 7 1.30
Sciberras Lillian 6 1.11
Scicluna Carmel 237 43.92
Scicluna Mark 684 126.74
Spiteri Charles B. 1573 291.48
Stagno’ Ġuże’ 70 12.97
Sultana Joseph 93 17.23
Tabone Carmel 1 0.19
Turner Natasha 30 5.56
Vassallo Lorna 28 5.19
Veen Veronica 1 0.19
Vella Camilleri Doris 13 2.41
Vella Gera Alex 23 4.26
Vella Clifford 9 1.67
Vella Loranne 434 80.42
Vella Mark 39 7.23
Zahra Paul 36 6.67
Zammit Maempel George 5 0.93
Zammit Antonio 2 0.37
Zammit William 2 0.37
Zarb Edmond 230 42.62
Zahra Trevor 5410 1002.47

Share Article