Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam it-tnax-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ Lulju 2017 u t-30 ta’ Settembru, 2017.  Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

 

 

Awtur/Illustratur/Fotografu Numru ta’ kotba mislufa Remunirazzjoni (€)
Abela Gloria 39 5.10
Agius Darren 68 8.90
Aloisio David 31 4.06
Attard Anton F. 5 0.65
Attard Edward 265 34.67
Attard Frans A. 1453 190.11
Attard Joe M. 1 0.13
Attard Josette 7 0.92
Attard Marisa 849 111.08
Attard Richard 72 9.42
Azzopardi Andreas 18 2.36
Azzopardi Carmel 2 0.26
Azzopardi Chris 130 17.01
Azzopardi Clare 4217 551.76
Azzopardi Joanna 42 5.50
Azzopardi Mario 133 17.40
Baldacchino Carmel 30 3.93
Bartolo Simon 219 28.65
Bezzina  Charles 12 1.57
Bonello John A. 221 28.92
Bonnici Eman 36 4.71
Borg Carbott Greta 149 19.50
Borg Cardona Anna 3 0.39
Borg Antoinette 94 12.30
Borg Gerard James 58 7.59
Borg Paul P. 125 16.36
Borg Rita Antoinette 194 25.38
Borg Steve 24 3.14
Briffa Angela 14 1.83
Briffa Charles 967 126.52
Brockdorff Lina 1033 135.16
Bugeja Ivan 30 3.93
Bugelli Martin 42 5.50
Buhagiar Anna Maria 1 0.13
Busuttil Amanda 29 3.79
Calleja Carmel 50 6.54
Calleja Sharon 231 30.22
Camilleri Magro Sharon 5 0.65
Camilleri Joe 24 3.14
Camilleri Joseph C 8 1.05
Camilleri Maria 27 3.53
Camilleri Mark 58 7.59
Camilleri Mark 4 0.52
Camilleri Ronald 258 33.76
Caruana Webster Sean 9 1.18
Casha Charles 1982 259.33
Cassar Joseph 2 0.26
Cassar Michael 5 0.65
Cassola Arnold 4 0.52
Cauchi Carmel G. 1537 201.10
Cini Claudia 55 7.20
Cini George 15 1.96
Cini Michael 224 29.31
Cordina Anthony 43 5.63
Cutajar Mario 2 0.26
Cutajar Tony C. 803 105.07
DeBattista Ivan 376 49.20
Debattista Borg Publius 23 3.01
Debono Sebastian 152 19.89
Dougall Anton B. 108 14.13
Farrugia Anthony 157 20.54
Farrugia Charles 2 0.26
Fenech Conrad 1 0.13
Fenech Victor 769 100.62
Flores Charles 39 5.10
Formosa Edgar 47 6.15
Frendo Henry 16 2.09
Friggieri Audrey 338 44.22
Friggieri Joe 68 8.90
Friggieri Oliver 304 39.78
Galea Charmaine V. 129 16.88
Galea Francis 47 6.15
Galea Lorraine 79 10.34
Gatt Monica 113 14.79
Gatt Naomi 242 31.66
Grasso Anton 94 12.30
Grech Jesmond 232 30.36
Grech Josef 11 1.44
Grech Joseph 1 0.13
Grech Rita 1147 150.08
Grech Rose 427 55.87
Grech Sergio 33 4.32
Grima Adrian 41 5.36
Guillaumier Alfie 164 21.46
Hamilton Dunstan 42 5.50
Hili Vassallo Sandra 142 18.58
Lanfranco Guido G. 106 13.87
Lombardi Gino 344 45.01
Lughermo Stephen 83 10.86
Mahoney Josephine 5 0.65
Mallia Carmel 11 1.44
Massa Alfred 273 35.72
Mejlak Pierre J. 204 26.69
Micallef St John Charles 508 66.47
Micallef Joanne 52 6.80
Mifsud Bonnici Maurice 99 12.95
Mifsud Immanuel 164 21.46
Mifsud Stephan D. 6 0.79
Mintoff Dijonisju 29 3.79
Mizzi Alex 19 2.49
Mizzi Jacqueline 97 12.69
Mizzi Laurence 84 10.99
Montebello Marija 2 0.26
Muscat Adrian 10 1.31
Muscat Lawrence 138 18.06
Nabhan Walid 39 5.10
Olivari Demanuele Carlo 107 14.00
Pace Joe 50 6.54
Pace Therese 75 9.81
Palma Alfred 215 28.13
Peresso Ġorġ 179 23.42
Portelli Emmanuel 615 80.47
Portelli Natalie 7304 955.67
Portelli Rachel 902 118.02
Portelli Ramona 44 5.76
Pulis Victor 105 13.74
Refalo Michael 11 1.44
Risiott Liliana 147 19.23
Said-Zammit George A. 35 4.58
Saliba Charles Daniel 49 6.41
Saliba Rita 615 80.47
Sammut Louise 45 5.89
Sammut Patrick 118 15.44
Sammut Salv 151 19.76
Sammut Saviour 78 10.21
Schembri Frank 1365 178.60
Sciberras Keith 5 0.65
Sciberras Lillian 3 0.39
Scicluna Zahra Moira 184 24.07
Scicluna Carmel 178 23.29
Scicluna Mark 1203 157.40
Spiteri Charles B. 1390 181.87
Stagno Ġuże’ 49 6.41
Stroud Matt 62 8.11
Sultana Joseph 81 10.60
Tabone Carmel 3 0.39
Tanti Noel 66 8.64
Turner Natasha 34 4.45
Vassallo Lorna 37 4.84
Veen Veronica 3 0.39
Vella Camilleri Doris 31 4.06
Vella Gera Alex 56 7.33
Vella Clifford 16 2.09
Vella Loranne 575 75.23
Vella Mark 40 5.23
Zahra Paul 27 3.53
Zammit Maempel George 1 0.13
Zammit Marmara Marcel 5 0.65
Zammit Antonio 4 0.52
Zammit William 8 1.05
Zarb Edmond 349 45.66
Zahra Trevor 5661 740.69

 


Share Article