Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam it-tlettax-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ Ottubru 2017 u l-31 ta’ Diċembru, 2017.  Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/Fotografu Numru ta’ kotba mislufa

 

Remunirazzjoni (€)
Abela Gloria 21 3.35
Agius Darren 44 7.01
Aloisio David 38 6.05
Attard Anton F. 3 0.48
Attard Edward 285 45.40
Attard Frans A. 1254 199.76
Attard Joe M. 4 0.64
Attard Josette 10 1.59
Attard Marisa 785 125.05
Attard Richard 51 8.12
Azzopardi Andreas 11 1.75
Azzopardi Carmel 2 0.32
Azzopardi Chris 74 11.79
Azzopardi Clare 3720 592.59
Azzopardi Joanna 35 5.58
Azzopardi Mario 114 18.16
Bajada Roberta 60 9.56
Baldacchino Carmel 16 2.55
Bartolo Simon 96 15.29
Bezzina Charles 13 2.07
Bonello John A. 147 23.42
Bonnici Eman 23 3.66
Borg Antoinette 61 9.72
Borg Gerard James 50 7.96
Borg Paul P. 107 17.05
Borg Rita Antoinette 168 26.76
Borg Steve 21 3.35
Borg Carbott Greta 121 19.28
Borg  Cardona Anna 3 0.48
Briffa  Angela 9 1.43
Briffa Charles 757 120.59
Brockdorff Lina 855 136.20
Bugeja Ivan 22 3.50
Bugelli Martin 28 4.46
Buhagiar Anna Maria 1 0.16
Busuttil Amanda 28 4.46
Calleja Carmel 32 5.10
Calleja Sharon 184 29.31
Camilleri Joe 30 4.78
Camilleri Joseph C. 10 1.59
Camilleri Maria 21 3.35
Camilleri Mark 49 7.81
Camilleri Mark 1 0.16
Camilleri Ronald 200 31.86
Camilleri Magro Sharon 6 0.96
Caruana Webster Sean 2 0.32
Caruana John 1 0.16
Casha Charles 1510 240.54
Cassar Joseph 2 0.32
Cassar Michael 6 0.96
Cassola Arnold 7 1.12
Cauchi Carmel G. 865 137.79
Cini Claudia 34 5.42
Cini George 21 3.35
Cini Michael 181 28.83
Cordina Anthony 40 6.37
Cutajar Mario 5 0.80
Cutajar Tony C. 452 72.00
DeBattista Ivan 213 33.93
Debattista Borg Publius 29 4.62
Debono Sebastian 135 21.51
Dougall Anton B. 68 10.83
Drofenik Lou 32 5.10
Farrugia Anthony 103 16.41
Farrugia Marisa 2 0.32
Fenech Victor 628 100.04
Flores Charles 31 4.94
Formosa Edgar 29 4.62
Frendo Henry 17 2.71
Friggieri Audrey 283 45.08
Friggieri Joe 48 7.65
Friggieri Oliver 212 33.77
Galea Charmaine V. 105 16.73
Galea Francis 15 2.39
Galea Lorraine 57 9.08
Gatt Monica 98 15.61
Gatt Naomi 172 27.40
Grasso Anton 78 12.43
Grech Jesmond 154 24.53
Grech Josef 10 1.59
Grech Joseph 1 0.16
Grech Rita 684 108.96
Grech Rose 406 64.68
Grech Sergio 30 4.78
Grima Adrian 36 5.73
Guillaumier Alfie 81 12.90
Hamilton Dunstan 19 3.03
Hili Vassallo Sandra 118 18.80
Lanfranco Guido G. 95 15.13
Lombardi Gino 317 50.50
Lughermo Stephen 63 10.04
Mahoney Josephine 3 0.48
Mallia Carmel 7 1.12
Massa Alfred 278 44.29
Mejlak Pierre J. 160 25.49
Micallef St John Charles 405 64.52
Micallef Doris 1 0.16
Micallef Joanne 44 7.01
Mifsud Bonnici Maurice 65 10.35
Mifsud Immanuel 109 17.36
Mifsud Stephen D. 7 1.12
Mintoff Dijonisju 26 4.14
Mizzi Alex 16 2.55
Mizzi Jacqueline 86 13.70
Mizzi Laurence 46 7.33
Muscat Adrian 9 1.43
Muscat Lawrence 113 18.00
Nabhan Walid 31 4.94
Olivari D’Emmanuele Carlo 77 12.27
Pace Joe 30 4.78
Pace Therese 59 9.40
Palma Alfred 177 28.20
Peresso Ġorġ 158 25.17
Portelli Emmanuel 459 73.12
Portelli Natalie 6689 1065.55
Portelli Rachel 764 121.70
Portelli Ramona 25 3.98
Pulis Victor 85 13.54
Refalo Michael 4 0.64
Reljic Teodor 1 0.16
Risiott Liliana 113 18.00
Said-Zammit George A. 52 8.28
Saliba Charles Daniel 53 8.44
Saliba Rita 490 78.06
Sammut Louise 37 5.89
Sammut Patrick 72 11.47
Sammut Salv 159 25.33
Sammut Saviour 50 7.96
Schembri Frank 808 128.71
Sciberras Keith 3 0.48
Sciberras Lillian 3 0.48
Scicluna Zahra Moira 213 33.93
Scicluna Carmel 132 21.03
Scicluna Mark 825 131.42
Spiteri Charles B. 1188 189.25
Stagno’ Ġuże’ 50 7.96
Stroud Matt 71 11.31
Sultana Joseph 35 5.58
Tabone Carmel 1 0.16
Tanti Noel 67 10.67
Thake Conrad 1 0.16
Turner Natasha 16 2.55
Vassallo Lorna 26 4.14
Vella Clifford 18 2.87
Vella Loranne 770 122.66
Vella Mark 14 2.23
Vella Camilleri Doris 20 3.19
Vella Gera Alex 30 4.78
Zahra Paul 16 2.55
Zammit Antonio 4 0.64
Zammit William 5 0.80
Zammit Maempel George 1 0.16
Zammit Marmara Marcel 1 0.16
Zarb Emond 265 42.21
Zahra Trevor 5057 805.58
 

 

   

 


Share Article