Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed iqassam l-erbatax-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex għall-perjodu ta’ tlett xhur – mill-1 ta’ Jannar, 2018 sal-31 ta’ Marzu, 2018.   Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt.

Il-Kunsill jixtieq iħabbar ukoll li l-fond għall-ħlasijiet żdied minn € 6000 għal € 10,000 kull tliet xhur.

 

Awtur/Illustratur/Fotografu                  Numru ta’ kotba mislufa       Remunirazzjoni ()

Abela Gloria 22 5.63
Agius Darren 63 16.14
Aloisio David 56 14.34
Attard Anton F. 5 1.28
Attard Edward 389 99.63
Attard Frans A. 1062 272.00
Attard Joe M. 4 1.02
Attard Josette 11 2.82
Attard Marisa 668 171.09
Attard Richard 50 12.81
Azzopardi Andreas 7 1.79
Azzopardi Carmel 1 0.26
Azzopardi Chris 87 22.28
Azzopardi Clare 4064 1040.88
Azzopardi Joanna 37 9.48
Azzopardi Mario 114 29.20
Bajada Roberta 59 15.11
Baldacchino Carmel 14 3.59
Bartolo Simon 98 25.10
Bezzina Charles 13 3.33
Bonello John A. 136 34.83
Bonnici Eman 26 6.66
Borg Antoinette 59 15.11
Borg Gerard James 68 17.42
Borg Paul P. 103 26.38
Borg Rita Antoinette 127 32.53
Borg Steve 29 7.43
Borg Carbott Greta 117 29.97
Borg  Cardona Anna 4 1.02
Briffa  Angela 15 3.84
Briffa Charles 735 188.25
Brockdorff Lina 1043 267.13
Bugeja Ivan 18 4.61
Bugelli Martin 60 15.37
Busuttil Amanda 25 6.40
Calleja Carmel 37 9.48
Calleja Sharon 230 58.91
Camilleri Joe 23 5.89
Camilleri Joseph C. 11 2.82
Camilleri Maria 22 5.63
Camilleri Mark 48 12.29
Camilleri Mark 3 0.77
Camilleri Ronald 186 47.64
Camilleri Magro Sharon 14 3.59
Cardona Tony 3 0.77
Caruana Webster Sean 9 2.31
Casha Charles 1507 385.97
Cassar Joseph 2 0.51
Cassar Michael 9 2.31
Cassola Arnold 9 2.31
Cauchi Carmel G. 931 238.45
Ciancio Josephine 1 0.26
Cini Claudia 33 8.45
Cini George 21 5.38
Cini Michael 201 51.48
Cutajar Mario 1 0.26
Cutajar Tony C. 421 107.83
DeBattista Ivan 215 55.07
Debattista Borg Publius 32 8.20
Debono Sebastian 116 29.71
Dougall Anton B. 75 19.21
Drofenik Lou 44 11.27
Farrugia Anthony 97 24.84
Farrugia Charles 1 0.26
Farrugia Marisa 1 0.26
Fenech Conrad 3 0.77
Fenech Victor 536 137.28
Flores Charles 43 11.01
Formosa Edgar 51 13.06
Frendo Henry 4 1.02
Friggieri Audrey 315 80.68
Friggieri Joe 51 13.06
Friggieri Oliver 257 65.82
Galea Charmaine V. 89 22.79
Galea Francis 14 3.59
Galea Lorraine 50 12.81
Gatt Monica 136 34.83
Gatt Naomi 173 44.31
Grasso Anton 79 20.23
Grech Jesmond 162 41.49
Grech Josef 8 2.05
Grech Joseph 4 1.02
Grech Rita 732 187.48
Grech Rose 410 105.01
Grech Sergio 33 8.45
Grima Adrian 29 7.43
Guillaurmier Alfie 65 16.65
Hamilton Dunstan 10 2.56
Hili Vassallo Sandra 147 37.65
Lanfranco Guido G. 113 28.94
Lombardi Gino 289 74.02
Lughermo Stephen 70 17.93
Mahoney Josephine 4 1.02
Mallia Carmel 4 1.02
Massa Alfred 314 80.42
Mejlak Pierre J. 160 40.98
Micallef St John Charles 401 102.70
Micallef Doris 1 0.26
Micallef Joanne 44 11.27
Mifsud Bonnici Maurice 66 16.90
Mifsud Immanuel 93 23.82
Mifsud Stephen D. 5 1.28
Mintoff Dijonisju 22 5.63
Mizzi Alex 23 5.89
Mizzi Jacqueline 72 18.44
Mizzi Laurence 49 12.55
Montebello Marija 1 0.26
Muscat Adrian 8 2.05
Muscat Lawrence 87 22.28
Nabhan Walid 51 13.06
Olivari D’Emanuele Carlo 68 17.42
Pace Joe 46 11.78
Pace Therese 46 11.78
Palma Alfred 153 39.19
Peresso Ġorġ 212 54.30
Portelli Emmanuel 494 126.52
Portelli Natalie 7282 1865.08
Portelli Rachel 895 229.23
Portelli Ramona 22 5.63
Pulis Victor 76 19.47
Refalo Michael 3 0.77
Reljic Teodor 2 0.51
Risiott Liliana 97 24.84
Said-Zammit George A. 102 26.12
Saliba Charles Daniel 43 11.01
Saliba Rita 493 126.27
Sammut Louise 18 4.61
Sammut Patrick 56 14.34
Sammut Salv 179 45.85
Sammut Saviour 25 6.40
Schembri Frank 819 209.76
Sciberras Keith 6 1.54
Scicluna Zahra Moira 286 73.25
Scicluna Carmel 138 35.34
Scicluna Mark 742 190.04
Spiteri Charles B. 1304 333.98
Stagno’ Ġuże’ 23 5.89
Stroud Matthew 77 19.72
Sultana Joseph 36 9.22
Tabone Carmel 1 0.26
Tanti Noel 72 18.44
Thake Conrad 1 0.26
Turner Natasha 23 5.89
Vassallo Lorna 27 6.92
Veen Veronica 2 0.51
Vella Camilleri Doris 19 4.87
Vella Gera Alex 27 6.92
Vella Clifford 14 3.59
Vella Loranne 957 245.11
Vella Mark 25 6.40
Zahra Paul 23 5.89
Zammit Maempel George 6 1.54
Zammit Marmara Marcel 7 1.79
Zammit William 9 2.31
Zarb Edmond 233 59.68
Zahra Trevor 4885 1251.15

Share Article