Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam l-għoxrin pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ Lulju, 2019 sat-30 ta’ Settembru, 2019.Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/ Illustratur/ FotografuNumru ta’ kotba mislufaRemunirazzjoni (€)
Abela Gloria286.14
Agius Darren418.99
Aloisio David6113.38
Aquilina Almikaya40.88
Attard Edward34275
Attard Frans A.818179.39
Attard Josette132.85
Attard Marisa713156.37
Attard Richard7215.79
Azzopardi Andreas30.66
Azzopardi Carmel51.1
Azzopardi Chris30667.11
Azzopardi Clare48971073.95
Azzopardi Joanna214.61
Azzopardi Mario8919.52
Bajada Roberta6313.82
Baldacchino Carmel224.82
Bartolo Simon15533.99
Bezzina Charles102.19
Bonello John A.28963.38
Bonnici Eman327.02
Borg Carbott Greta9821.49
Borg Antoinette21547.15
Borg Gerard James5211.4
Borg Helen28061.41
Borg Paul P.10422.81
Borg Rita Antoinette13830.26
Borg Steve235.04
Borg Ġorġ275.92
Briffa Angela71.54
Briffa Charles780171.06
Brockdorff Lina1121245.84
Bugeja Ivan306.58
Bugelli Martin8318.2
Buhagiar Anna-Maria10.22
Busuttil Amanda183.95
Calleja Carmel4910.75
Calleja Sharon28863.16
Camilleri Magro Sharon132.85
Camilleri Joe163.51
Camilleri Joseph C.112.41
Camilleri Maria214.61
Camilleri Mark429.21
Camilleri Mark153.29
Camilleri Ronald16836.84
Cardona Tony30.66
Caruana Webster Sean81.75
Casha Charles1619355.06
Cassar Antoine112.41
Cassar Joseph10.22
Cassar Michael81.75
Cassola Arnold51.1
Cauchi Carmel G.1149251.98
Cini Claudia367.9
Cini George51.1
Cini Michael37081.14
Cutajar Tony C.588128.95
Debattista Ivan25054.83
Debattista Borg Publius214.61
Debono Justin28161.63
Debono Sebastian10723.47
Dougall Anton B.6213.6
Drofenik Lou5512.06
Ellul Dwayne337.24
Ellul Leanne11224.56
Falzon Lisa40288.16
Farrugia Anthony13028.51
Farrugia Charles20.44
Farrugia Wayne5612.28
Fenech Conrad51.1
Fenech Victor746163.6
Flores Charles306.98
Formosa Edgar347.46
Frendo Henry245.26
Frendo Ruth5712.5
Friggieri Audrey32170.4
Friggieri Joe8819.3
Friggieri Oliver24954.61
Galea Charmaine V.12326.97
Galea Francis132.85
Galea Lorraine11625.44
Galea Michael91.97
Gatt Monica23250.88
Gatt Naomi13830.26
Grasso Anton8418.42
Grech Jesmond12627.63
Grech Josef10.22
Grech Rita1074235.54
Grech Rose582127.64
Grech Sergio224.82
Grima Adrian275.92
Guillaumier Alfie8919.52
Hamilton Dunstan275.92
Hili Vassallo Sandra15934.87
Lanfranco Guido G.10923.9
Lombardi Gino27860.97
Lughermo Stephen8117.76
Mahoney Josephine20.44
Mallia Carmel61.32
Mangion Andre’122.63
Massa Alfred40087.72
Mejlak Pierre J.12527.41
Micallef St John Charles517113.38
Micallef Doris20.44
Micallef Joanne327.02
Mifsud Bonnici Maurice5812.72
Mifsud Immanuel10623.25
Mifsud Stephen D.61.32
Mintoff Dijonisju255.48
Mizzi Alex8117.76
Mizzi Jacqueline5211.4
Mizzi Laurence5712.5
Muscat Adrian163.51
Muscat Lawrence7115.57
Nabhan Walid418.99
Olivari D’Emauele Carlo9119.96
Pace Joe357.68
Pace Theresa4710.31
Palma Alfred19843.42
Peresso Ġorġ19041.67
Portelli Anthony30.66
Portelli Emmanuel561123.03
Portelli Natalie73191447.03*
Portelli Rachel1209265.14
Portelli Ramona122.63
Pulis Victor8719.08
Refalo Michael122.63
Risiott Liliana9119.96
Said-Zammit George A.14531.8
Saliba Charles Daniel5010.97
Saliba Rita839184
Sammut Louise286.14
Sammut Mark A.10.22
Sammut Patrick6113.38
Sammut Salv29163.82
Sammut Saviour4610.09
Schembri Frank1108242.99
Schembri Matthew4910.75
Sciberras Keith143.07
Scicluna Zahra Moira43896.06
Scicluna Carmel8719.08
Scicluna Mark900197.38
Serracino Joseph29664.91
Spiteri Charles B.1871410.32
Stagno’ Ġuże’347.46
Stroud Matthew30767.33
Sultana Joseph367.9
Tanti Noel14732.24
Thake Conrad10.22
Turner Natasha275.92
Vassallo Lorna173.73
Veen Veronica40.88
Vella Camilleri Doris143.07
Vella Gera Alex378.11
Vella Clifford81.75
Vella Loranne931204.17
Vella Mark27660.53
Vella Rebecca Ann9821.49
Zahra Paul153.29
Zammit Maempel George10.22
Zammit Marmara Marcel30.66
Zammit Antoinio20.44
Zammit William71.54
Zarb Edmond20244.3
Zahra Trevor47221035.57

*Leħqet il-massimu ta’ remunirazzjoni ta’ €5,000 għal sena.

 

 


Share Article