Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam il-pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu Lulju, 2015 u Settembru, 2015. Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

 

Awtur/Illustratur/Fotografu

 

Numru ta’ kotba mislufa

 

Remunirazzjoni (€)

 

Charles Abela Mizzi

103

13.22

Gloria Abela

62

7.96

Darren Agius

52

6.67

David Aloisio

18

2.31

Anton. F. Attard

14

1.80

Edward Attard

222

28.49

Frans Attard

1843

236.55

Joe M. Attard

6

0.77

Josette Attard

32

4.11

Marisa Attard

1131

145.16

Richard Attard

154

19.77

Andreas Azzopardi

21

2.70

Carmel Azzopardi

3

0.39

Clare Azzopardi

2166

278.01

Mario Azzopardi

184

23.62

Carmel Baldacchino

29

3.72

Simon Bartolo

317

40.69

Charles Bezzina

6

0.77

John A. Bonello

181

23.23

Eman Bonnici

44

5.65

Greta Borg Carabott

237

30.42

Anna Borg Cardona

2

0.26

Gerard James Borg

28

3.59

Paul P. Borg

175

22.46

Rita Antoinette Borg

182

23.36

Steve Borg

33

4.24

Angela Briffa

13

1.67

Charles Briffa

977

125.40

Lina Brockdorff

542

69.57

Ivan Bugeja

50

6.42

Anna Maria Buhagiar

1

0.13

Amanda Busuttil

46

5.90

Carmel Calleja

74

9.50

Joe Camilleri

41

5.26

Mark Camilleri

65

8.34

Mark Camilleri

1

0.13

Ronald Camilleri

181

23.23

Tony Cardona

5

0.64

Charles Casha

1613

207.03

Michael Cassar

24

3.08

Arnold Cassola

4

0.51

Carmel G, Cauchi

1567

201.12

Claudia Cini

27

3.47

George Cini

20

2.57

Michael Cini

60

7.70

Anhony Cordina

114

14.63

Mario Cutajar

3

0.39

Tony C. Cutajar

950

121.93

Carlo O. D’Emmanuele

144

18.48

Dennis Darmanin

1

0.13

Ivan Debattista

380

48.77

Sebastian Debono

180

23.10

Anton B. Dougall

95

12.19

Marisa Farrugia

1

0.13

Conrad Fenech

1

0.13

Victor Fenech

422

54.16

Charles Flores

56

7.19

Edgar Formosa

100

12.83

Henry Frendo

11

1.41

Audrey Friggieri

121

15.53

Joe Friggieri

66

8.47

Oliver Friggieri

425

54.55

Charmaine V. Galea

70

8.98

Francis Galea

61

7.83

Lorraine Galea

10

1.28

Anton Grasso

200

25.67

Jesmond Grech

245

31.45

Josef Grech

11

1.41

Joseph Grech

3

0.39

Rita Grech

1195

153.38

Rose Grech

42

5.39

Sergio Grech

46

5.90

Adrian Grima

81

10.40

Alfie Guillaumier

200

25.67

Guido Lanfranco

147

18.87

Gino Lombardi

420

53.91

Charles Magro

60

7.70

Josephine Mahoney

5

0.64

Carmel Mallia

21

2.70

Alfred Massa

289

37.09

Pierre J. Mejlak

231

29.65

Charles Micallef St John

372

47.75

Doris Micallef

1

0.13

Joanne Micallef

9

1.16

Maurice Mifsud Bonnici

126

16.17

Immanuel Mifsud

217

27.85

Dijonisju Mintoff

17

2.18

Marija Montebello

1

0.13

Adrian Muscat

5

0.64

Lawrence Muscat

107

13.73

Joe Pace

17

2.18

Therese Pace

118

15.15

Alfred Palma

335

43.00

Ġorġ Peresso

225

28.88

Emmanuel Portelli

696

89.33

Nathalie Portelli

5653

725.56

Victor Pulis

98

12.58

Liliana Risiott

196

25.16

George A. Said-Zammit

4

0.51

Charles Daniel Saliba

52

6.67

Rita Saliba

473

60.71

Louise Sammut

55

7.06

Patrick Sammut

76

9.75

Salv Sammut

158

20.28

Saviour Sammut

99

12.71

Keith Sciberras

5

0.64

Carmel Scicluna

218

27.98

Mark Scicluna

946

121.42

Charles B. Spiteri

719

92.28

Ġuże’ Stagno

101

12.96

Joseph Sultana

159

20.41

Carmel Tabone

1

0.13

Natasha Turner

41

5.26

Lorna Vassallo

50

6.42

Veronica Veen

1

0.13

Doris Vella Camilleri

40

5.13

Alex Vella Gera

34

4.36

Clifford Vella

17

2.18

Lorrane Vella

584

74.96

Mark Vella

59

7.57

Paul Zahra

28

3.59

George Zammit Maempel

1

0.13

Marcel Zammit Marmara

1

0.13

Antonio Zammit

1

0.13

William Zammit

3

0.39

Edmond Zarb

334

42.87

Trevor Zahra

7540

967.76

.


Share Article