Iċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Nazzjonali tal-Poeżija Mons Amante Buontempo ġiet iċċelebrata l-ġimgħa li għaddiet nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Novembru f’Sala Sir Temi Zammit, MCC, bħala parti mill-programm kulturali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2017. L-avveniment ġie mtella’ mill-Għaqda Poeti Maltin b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u kien ippresedut minn Mark Camilleri, president eżekuttiv tal-NBC, u Jesmond Sharples, president tal-GħPM.

Fid-diskors tal-ftuħ tiegħu, Mark Camilleri indirizza l-fatt li l-poeżija ma tbigħx ħafna fis-suq internazzjonali tal-ktieb. Dan is-suq juri preferenza qawwija għar-rumanz. Il-poeżija hija xi ħaġa li l-kittieba u l-qarrejja jsegwu purament minħabba l-passjoni tagħhom għall-arti, u huwa għalhekk li huwa importanti li avvenimenti bħal dawn jiġu mħeġġa u promossi. Fl-aħħar tad-diskors tħabbru r-rebbieħa ta’ din l-edizzjoni tal-Konkors.

L-Għoti huwa magħmul minn tliet premjijiet, li din is-sena ntrebħu kollha mill-istess poeta, Nadia Mifsud, li s-sena li għaddiet rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-ġabra ta’ poeżiji Kantuniera ‘l Bogħod. L-ewwel premju ngħata għall-poeżija Szent Istvan Ter (Pjazza San Stiefnu). Il-beraħ f’għajnejk / kif xaqq rebaħ it-tieni premju waqt li t-tielet premju ngħata lil Virgola. Il-poeta kienet imbagħad mistiedna fuq il-palk biex tilqa’ l-premjijiet u biex taqra t-tliet poeżiji rebbieħa.

Il-NBC u l-GħPM jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li attendew l-avveniment u lill-poeti numerużi li ppreżentaw poeżiji għall-Kompetizzjoni. Jixtiequ ukoll jirringrazzjaw lil membri tal-ġurija tal-Bord tal-Aġġudikazzjoni: Profs. Claire Vassallo, Ġoelle u Alfred Massa.


Share Article