Ilbieraħ filgħaxija l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ħabbar ir-riżultati tal-Fond għall-Adattament Ċinematografiku 2019 wara l-premieres tal-film qasir Ġulina (Peter Sant), u episodju mid-dokudrama Storja ta’ Storja (Charlie Cauchi, Martin Bonnici) waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Il-fond, imniedi f’Lulju 2019, huwa maħsub biex ikompli jippromwovi xogħlijiet letterarji Maltin bil-produzzjoni ta’ adattament għaċ-ċinema ta’ ktieb rebbieħ jew finalist tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Il-fond mistenni jkopri l-aspetti kollha tal-iżvilupp u l-produzzjoni ta’ proġett wieħed rebbieħ b’allokazzjoni massima ta’ € 200,000.

Il-kumpanija awdjoviżiva Shadeena se tirċievi fondi biex tipproduċi l-adattament tal-ktieb rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2013 ta’ Alex Vella Gera Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi. L-applikazzjoni ġiet sottomessa minn Martin Bonnici, li għandu jidderieġi l-film abbażi ta’ skript miktub minn Teodor Reljic.

Waqt li faħħru l-livell għoli tat-tliet proġetti sottomessi, il-bord indipendenti ta’ aġġudikaturi, magħmul mill-Professur Saviour Catania, Dr. Norbert Bugeja, u Andrei Vella Laurenti, irrimarka li l-proġett sottomess minn Shadeena ssodisfa b’suċċess l-għan tal-Fond li jippromwovi aktar il-letteratura Maltija billi “jistieden dibattitu, u jinterroga perjodu notevoli u magħruf fl-istorja soċjali u politika ta’ Malta, li joffri bażi mexxejja għal adattament ta’ film li jipprometti li jqanqal interess mill-pubbliku”.

Il-valutazzjoni sħiħa dwar kull proġett se jintbagħat lill-applikanti fil-ġimgħa li ġejja.

L-applikazzjonijiet għall-fond għalqu fid-29 ta’ Settembru 2019 u l-applikanti ppreżentaw il-proġett lill-aġġudikanti f’Ottubru. Il-benefiċjarju tal-għotja se jkun meħtieġ li jidħol fi ftehim kuntrattwali mal-KNK għall-produzzjoni tal-film sa tmiem l-2019.

 


Share Article