Kap Eżekuttiv

Mark Camilleri

Direttur Eżekuttiv

Simona Cassano

Avvenimenti u Drittijiet ta’ Barra (Maniġer Anzjan)

Matthew Borg

Maniġer

Andrew Ricca

Segretarju

Matthew Borg

Assistent Segretarju u Uffiċjal tal-ISBNs

Michael Mercieca

 

Membri tal-Kunsill

Mark Vella (Deputat Kap Eżekuttiv)

Matthew Borg (Segretarju tal-Bord)

Daniela Attard Bezzina

Maria Brown

Aleks Farrugia

Joseph Mizzi

Chrstopher Gruppetta

John Portelli