Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ktieb u tad-Drittijiet tal-Awtur, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għamel donazzjoni ta’ għadd kbir ta’ kotba rebbieħa lil Malta Libraries. Il-kotba kollha kienu rebbieħa f’kategoriji differenti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2017, fosthom rumanzi, kotba tal-poeżija, kollezzjonijiet ta’ novelli, xogħlijiet tradotti u letteratura ta’ riċerka.

Fid-29 ta’ April, il-KNK, f’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta’ Cospicua, se jtella’ l-Festival tal-Ktieb għat-Tfal f’Cospicua, inizjattiva li hija maħsuba biex tiċċelebra t-tfal u l-letteratura. Ġie mħejji  programm ta’ avvenimenti kulturali b’ħafna attivitajiet divertenti għat-tfal u l-familji tagħhom. Fost l-awturi li se jkunu qed jaqraw lit-tfal u jinvolvuhom f’attivitajiet edukattivi ser ikun hemm Clare Azzopardi u John A. Bonello.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jittama li dawn l-attivitajiet u donazzjonijiet se jkollhom l-effett mixtieq li jqanqlu l-interess għall-kotba u letteratura fil-qarrejja żgħar. Il-Jum Dinji tal-Ktieb ifakkarna fir-rwol tal-kotba u l-litteriżmu  fl-iżvilupp intellettwali ta’ soċjetajiet madwar id-dinja. Huwa wkoll tifkira tal-importanza tar-rispett għad-drittijiet tal-awturi u l-pubblikaturi. Il-KNK jaħdem ħafna biex idaħħal dan is-sens ta’ rispett fil-komunità lokali.

Nixtiqulkom Jum Dinji tal-Ktieb u tad-Dritt tal-Awtur mill-isbaħ!

 


Share Article