Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam it-tielet pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta w Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ April, 2015 u t-30 ta’ Ġunju, 2015. Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relattat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

 

Awtur/Illustratur/Fotografu Numru ta’ kotba mislufa Remunirazzjoni (€)
Charles Abela Mizzi

104

21.33

Gloria Abela

21

4.31

Darren Agius

16

3.28

David Aloysio

19

3.90

Anton F. Attard

19

3.90

Edward Attard

288

59.08

Frans A. Attard

1389

284.93

Joe M. Attard

10

2.05

Josette Attard

24

4.92

Marisa Attard

861

176.62

Richard Attard

76

15.59

Andreas Azzopardi

23

4.72

Carmel Azzopardi

2

0.41

Clare Azzopardi

1717

352.22

Mario Azzopardi

135

27.69

Carmel Baldacchino

22

4.51

Simon Bartolo

176

36.10

Charles Bezzina

7

1.44

John A. Bonello

139

28.51

Eman Bonnici

53

10.87

Greta Borg Carbott

163

33.44

Anna Borg Cardona

5

1.03

Gerard James Borg

20

4.10

Paul P. Borg

175

35.90

Rita Antoinette Borg

139

28.51

Steve Borg

49

10.05

Angela Briffa

12

2.46

Charles Briffa

776

159.19

Lina Brockdorff

383

78.57

Anna Maria Buhagiar

1

0.21

Amanda Busuttil

40

8.21

Carmel Calleja

58

11.90

Mark Camilleri

64

13.13

Mark Camilleri

6

1.23

Ronald Camilleri

168

34.46

Tony Cardona

2

0.41

John Caruana

1

0.21

Charles Casha

1017

208.62

Arnold Cassola

1

0.21

Carmel G. Cauchi

932

191.19

Claudia Cini

19

3.90

George Cini

17

3.49

Anthony Cordina

136

27.90

Mario Cutajar

2

0.41

Tony C. Cutajar

566

116.11

Carlo O. Demanuele

140

28.72

Dennis Darmanin

2

0.41

Ivan Debattista

275

56.41

Sebastian Debono

191

39.18

Charles Farrugia

2

0.41

Conrad Fenech

3

0.62

Victor Fenech

220

45.13

Charles Flores

47

9.64

Edgar Formosa

96

19.69

Henry Frendo

14

2.87

Audrey Friggieri

112

22.98

Joe Friggieri

43

8.82

Oliver Friggieri

338

69.34

Charmaine V. Galea

95

11.28

Francis Galea

53

10.87

Lorraine Galea

9

1.85

Anton Grasso

168

34.46

Jesmond Grech

237

48.62

Josef Grech

21

4.31

Joseph Grech

2

0.41

Rita Grech

918

188.32

Rose Grech

43

8.82

Sergio Grech

53

10.87

Adrian Grima

69

14.15

Alfie Guillaumier

120

24.62

Guido Lanfranco

155

31.80

Gino Lombardi

281

57.64

Charles Magro

33

6.77

Josephine Mahoney

6

1.23

Carmel Mallia

5

1.03

Alfred Massa

284

58.26

Pierre J. Mejlak

130

26.67

Charles Micallef St John

293

60.11

Doris Micallef

5

1.03

Joanne Micallef

4

0.82

Maurice Mifsud Bonnici

116

23.80

Immanuel Mifsud

151

30.98

Achille Mizzi

1

0.21

Adrian Muscat

12

2.46

Lawrence Muscat

108

22.15

Joe Pace

7

1.44

Therese Pace

88

18.05

Ġorġ Peresso

206

42.26

Emmanuel Portelli

629

129.03

George A. Said-Zammit

2

0.41

Charles Daniel Saliba

39

8.00

Rita Saliba

371

76.11

Louise Sammut

55

11.28

Patrick Sammut

48

9.85

Salv Sammut

132

27.08

Saviour Sammut

50

10.26

Keith Sciberras

3

0.62

Carmel Scicluna

205

42.05

Mark Scicluna

646

132.52

Charles B. Spiteri

1078

221.14

Ġuże’ Stagno

67

13.74

Joseph Sultana

147

30.16

Natasha Turner

20

4.10

Lorna Vassallo

23

4.72

Veronica Veen

1

0.21

Doris Vella Camilleri

29

5.95

Alex Vella Gera

35

7.18

Clifford Vella

15

3.08

Loranne Vella

423

86.77

Mark Vella

69

14.15

Paul Zahra

20

4.10

George Zammit Maempel

3

0.62

Marcel Zammit Marmara

5

1.03

Antonio Zammit

2

0.41

William Zammit

1

0.21

Trevor Zahra

5287

1084.56

 


Share Article