Books 2014 NB Prize

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq javża illi dawn il-kotba li jidhru hawn taħt, wara li ġew eżaminati minn Bord ta’ Ġurija esperta, ġew imdaħħla uffiċjalment fil-kategoriji kif jidhru. Kotba li ma jidhrux hawnhekk ġew eliminati fuq bażi li ma kienux jabbinaw ma’ xi kategorija elenkati fir-regolamenti li jirregolaw il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb jew li ma kienux issodisfaw wieħed mill-kriterji stabbiliti f’artiklu 2 tar-regolamenti.

 

Skond artiklu 5 tar-regolamenti, kotba li kienu f’kategoriji b’inqas minn tliet kotba u b’inqas minn tliet awturi differenti se jiġu kkunsidrati għall-‘Premju speċjali lil l-aħjar Ktieb li jissodisfa l-kriterji u jilħaq il-livell mistenni’.

 

 

PROŻA LETTERARJA (RUMANZI BIL-MALTI)

 

REF.

TITLE

AUTHOR/EDITOR

PUB.

1

Biża’ u Kuraġġ

Karmenu Mallia

2

Sarah

Edmond Zarb

BDL

3

George Bush f’Malta

Alfred Sant

SKS

4

What happens in Brussels stays in Brussels

Ġuże’ Stagno

Merlin Publishers

5

Il-Ġurament tal-ħatra

Lawrence Gatt

Merlin Publishers

6

Volens

Mark Camilleri

Merlin Publishers

7

L-aħħar 13

Ivan De Battista

Merlin Publishers

8

Fil-mergħat tal-impossibbli

John Bonello

Merlin Publishers

9

Bep

Tyrone Grima

Horizons

10

Il-werrieta tar-riħ

Ġorġ Peresso

Horizons

11

Ix-xabla leġġendarja

Richard Attard

Horizons

12

L-Etna titmasħan

Sebastian Debono

Horizons

13

Meta jħammar il-peprin

Lina Brockdorff

Klabb Kotba Maltin

14

L-eżodu taċ-Ċikonji

Walid Nabhan

Klabb Kotba Maltin

 

PROŻA LETTERARJA (NOVELLI BIL-MALTI)

 

REF.

TITLE

AUTHOR/EDITOR

PUB.

1

Ħallih ħa jonfoħ ir-riħ

Mikiel Camilleri Haber

Bronk Productions

2

Ċpar – aktar rakkonti u divertimenti

Alfred Sant

SKS

3

Bizzilla

Trevor Zahra

Merlin Publishers

4

Mill-kexxun t’isfel

Alfred Palma

Bronk Productions

5

Ġenn fl-aqwa tiegħu

Anton Grasso

Horizons

6

John Sciberras jirrakonta

Tony Sciberras

Horizons

7

Rakkonti Inkontri

Victor Fenech

Horizons

8

Qabel tistrieħ

Darren Agius

 

POEŻIJA (POEŻIJA BIL-MALTI)

 

REF.

TITLE

AUTHOR/EDITOR

PUB.

1

Fil-Aħħ u l-Baħħ

Joseph W. Psaila

2

Mal-Watar tal-Kitarra

Wistin Attar

Uptrend Publishing

3

Mumenti (Poeżiji)

Charles Casha

4

Irdieden

Jonathan Balzan

5

Ċrieki fl-Għadira

Ġorġ Borġ

6

Passju taħt ix-xita

Karl Schembri

Horizons

7

Penelopi tistenna

Immanuel Mifsud

Klabb Kotba Maltin

8

Għax id-drogi sbieħ

Marie Gion

9

Umbrelel tal-karti: ġabra ta’ ħajku u senriju

Anselm Sciberras

 

KOTBA GĦAT-TFAL ŻGĦAR SA 7 SNIN

 

REF.

TITLE

AUTHOR/EDITOR

PUB.

1

Id-Dinja tiegħi: annimali, insetti u għasafar

Rachel Portelli

Merlin Publishers

2

Id-Dinja tiegħi: l-alfabett

Rachel Portelli

Merlin Publishers

3

Imeldina

Sandra Hili Vassallo

Merlin Publishers

4

Nora tagħlaq sninha

Clare Azzopardi

Merlin Publishers

5

Il-praspar ta’ Nora

Clare Azzopardi

Merlin Publishers

6

Is-sinna ta’ Nora

Clare Azzopardi

Merlin Publishers

7

Flower Power

Ramona Attard

Faraxa Publishing

8

Il-villaġġ ta’ Serpentinu

Christabel Attard

Faraxa Publishing

9

Milly, Molly u l-Amorini

Frans. A. Attard

Uptrend Publishing

10

Milly, Molly u s-Serduq

Frans. A. Attard

Uptrend Publishing

11

Milly, Molly u l-Bukkuni

Frans. A. Attard

Uptrend Publishing

12

Milly, Molly u l-Ħalliel tal-Qtates

Frans. A. Attard

Uptrend Publishing

13

Qabel Norqod

Joseph Galea

Pubblikazzjoni Preca

 

KOTBA GĦAT-TFAL MINN 8 SA 12-IL SENA

 

REF.

TITLE

AUTHOR/EDITOR

PUB.

1

Psitt-Psitt, Book-Book: stejjer mill-Birdpark

Rita Saliba

Kite Group

2

Vleġġa kkargata

Adrian Grima

Klabb Kotba Maltin

3

Ħbieb tal-Qalb

Kite Group

Kite Group

4

L-istejjer tan-Nanna Vanna

Carmel G. Cauchi

Pubblikazzjoni Preca

5

Avventuri mill-Klassi ta’ Miss Ambrożja Pulis Kiftaranipinġini

Audrey Friggieri

Merlin Publishers

6

The Adventures of Joe Fenek

Graham Melvyn Bayes

Faraxa Publishing

7

L-Istorja ta’ Budulienko

Josef Matejka

Horizons

8

Jake Cassar u r-Reġina Fidelja f’boċċa tal-ħġieġ

Clare Azzopardi

Merlin Publishers

9

Jake Cassar u l-istorja tar-Reġina x-Xiħa

Clare Azzopardi

Merlin Publishers

10

Tqasqis

Trevor Zahra

Merlin Publishers

11

Il-vleġeġ ta’ San Bastjan

Andrew Borg

Deer Publications

 

TRADUZZJONI

 

REF.

TITLE

AUTHOR/EDITOR

PUB.

1

Ir-raġel inviżibbli ta’ Herbert G. Wells

Eman Bonnici

Horizons

2

Klijenti antipatiċi u kapuċċini kesħin

Clare Azzopardi / Albert Gatt

Inizjamed

3

Għaraq xort’oħra

Clare Azzopardi / Albert Gatt

Inizjamed

4

Il-Letteratura fit-traduzzjoni/Literature in translation

Toni Aquilina

Faraxa Publishing

5

Is-Sajf ta’ Albert Camus

Toni Aquilina

Faraxa Publishing

6

L-Alla tal-Ħerba ta’ Yasmin Reza

Toni Aquilina

Faraxa Publishing

 

KOTBA TA’ NATURA UMANISTIKA BIL-MALTI JEW BL-INGLIŻ

REF.

TITLE

AUTHOR/EDITOR

PUB.

1

Personalitajiet f’Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka

Olivia Borg / Adrian Grima / Anton Cassar

SKS

2

The Charting of Maltese Waters: a historical account

William Soler / Albert Ganado

BDL

3

It-Tabib Sandy: bijografija ta’ Alexander Cachia Zammit

Sergio Grech

Kite Group

4

Jinżlulek Għasel

Charles Flores / Tony Barbaro Sant

BDL

5

John F. Kennedy

Edward Attard

BDL

6

A Philosopher at large

Jean Buttigieg / Jean Paul de Lucca / Claude Mangion

BDL

7

Magdalene Nuns & Penitent Prostitutes Valletta

Christine Muscat

BDL

8

Tħeġġiġa lill-Kittibin: il-poeżiji ta’ Juan Mamo

Annalise Vassallo

SKS

9

Gonzi and Malta’s break with Gaddafi: recollections of a Premier

Joseph Cassar

Kite Group

10

L-Edukazzjoni hi Politika – kitbiet ta’ Paulo Freire

Carmel Borg

Horizons

11

Ġrajjiet li ma ninsa qatt: Vol. 2

Philip Calleja

12

Dun Feliċ Demarco u l-Qarċilla fil-Karnival tal-1760

Conrad Fenech

Horizons

13

Verġni Sagri, Demonji u boloh għal Alla

Mario Azzopardi

Horizons

14

Jien ukoll għandi storja xi ngħid

Charles Casha

Klabb Kotba Maltin

15

Iċ-Ċittadinanza fis-Soċjeta’ Demokratika ta’ żmienna

Maryanne Buhagiar

Malta University Publishing

16

Il-Moħħ fl-Ilsien

Charles Briffa

Malta University Publishing

17

L-Esperanto

Karmenu Mallia

Malta Esperanto Societo

18

Valletta Porta Reale and Environs

Charles Farrugia

L-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta

19

Mattia Preti beyond the self-portrait

Sandro Debono

Midsea Books

20

Richard England: a Bank of Valletta Exhibition

Richard England

Midsea Books

21

Georgio Scala and the Moorish Slaves

Dionisius A. Agius

Midsea Books

22

Gianni Vella

Christian Atatrd

Midsea Books

23

Ġwanni Pawlu II: it-triq tal-Qdusija

Frank Zammit

Klabb Kotba Maltin

24

Late Medieval Malta (1091-1530)

Charlene Vella

Midsea Books

25

PSI Kingmaker: Life, Thought and Adventures of Peter Serracino Inglott

Daniel Massa

26

Il-Papiet: l-Istorja tal-Papat matul is-sekli

Anthony Spiteri

Pubblikazzjoni Preca

27

Ilwien il-Festi Maltin: it-tielet volum

Andrew Borg / Mark Micallef

Deer Publications

28

Manwel Dimech: ilbieraħ-illum-għada

Mark Montebello

SKS

29

Dizzjunarju ta’ Malta fil-Gwerra

Laurence Mizzi

Klabb Kotba Maltin

30

The sweet kiss of awareness

Stephen Zammit

Malta University Publishing

31

Mattia Preti – Faith and Humanity

Sandro Debono

Midsea Books

KOTBA KKUNSIDRATI GĦALL-PREMJU SPEĊJALI

REF.

TITLE

AUTHOR/EDITOR

PUB.

1

Leħan il-Malti (Għadd 32)

Emanuel Psaila

Għaqda tal-Malti – Universita’

2

Sliema Wives

Gerard James Borg

Midsea Books

3

Lost Generations

Peter Apap Bologna

4

Happenstance: tales of circumstance

Lillian Sciberras

Horizons

5

Prisons no more

Josephine Ciancio

KoPri Koperattiva

6

Variegated Pansies/Viole del Persiero Variegate

Maurice Mifsud Bonnici

7

Remember the Future

Karl Schembri

Writing Knights Press

8

Xitwa ta’ sorpriżi għal Valentina

Rita Grech

Agius & Agius

9

Is-sigriet tal-familja Zhoanov

Rita Grech

Agius & Agius

10

Opri popolari fil-Gżejjer Maltin

Tony C. Cutajar

Faraxa Publishing

 


Share Article