Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed jiftaħ proġett ġdid ta’ traduzzjoni ta’ importanza ewlenija għal pajjiżna – il-pubblikazzjoni ta’ ġabra ta’ poeżiji ta’ Dun Karm Psaila, maqlubin għall-Ingliż. It-tmexxija tal-proġett ġiet mogħtija lill-KNK mill-gvern bl-għan li x-xogħol tal-poeta nazzjonali ta’ Malta, wieħed mill-missirijiet fundaturi tal-letteratura moderna Maltija, ikun jista’ jiġi moqri minn qarrejja f’pajjiżi differenti madwar id-dinja.

Għal dan il-għan, il-Kunsill qed ifittex li jqabbad persuna kwalifikata u ta’ esperjenza, kemm bħala traduttur kif ukoll bħala editur, sabiex jiġbor u jittraduċi ġabra tal-aħjar poeżiji ta’ Dun Karm. Il-proċess tal-pubblikazzjoni u l-amministrazzjoni se jkun immexxi mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, li ser iżomm id-dritt tad-deċiżjoni finali rigward l-għażla ta’ poeżiji, il-kwalità tat-traduzzjoni u aspetti oħra tal-ktieb (l-istil, il-format u l-informazzjoni fil-paġni preliminarji). It-traduttur / editur magħżul ser jkun jista’ jinvolvi tradutturi oħra fil-proġett taħt l-tmexxija tiegħu jew tagħha bħala editur.

Dawk  li jixtiequ japplikaw għandhom jibgħatu traduzzjoni tagħhom ta’ għażla ta’ poeżiji ta’ Dun Karm Psaila. M’hemm l-ebda limitu għan-numru ta’ traduzzjonijiet li wieħed jista’ jissottometti, iżda kull applikazzjoni għandha tinkludi ukoll ittra ta’ intenzjoni b’ġustifikazzjoni, curriculum vitae, biblijografija, eżempji tat-traduzzjoni (traduzzjoni kampjun), pjan tal-proġett bl-istimi għas-servizzi u kopja tal-karta tal-identità tal-applikant.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb se jirrevedi l-applikazzjonijiet kollha għall-eliġibbiltà amministrattiva u mbagħad jaħtar bord indipendenti ta’ akkademiċi u tradutturi għall-proċess ta’ aġġudikazzjoni u għażla.

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu lis-Segretarju, Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (c/o Librerija Pubblika Ċentrali, Triq Joseph J. Mangion, Floriana FRN 1800) sa mhux iktar tard mill-15 ta’ Mejju 2018.

Tista’ tniżżel il-kriterji ta’ għażla minn din il-ħolqa.


Share Article