Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (KNK) jixtieq iħabbar, li llum ġew imqassma għall-ewwel darba l-pagamenti tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku lill-awturi Maltin. Dawn il-pagamenti saru wara li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ifformula pjan ta’ politika u amministrazzjoni ta’ kif ser jsiru dawn il-pagamenti, liema pjan ġie mfassal wara proċess ta’ konsultazzjoni.

 

L-għan ta’ dan il-pagament huwa biex jikkompensa lill-awturi Maltin tal-użu li jsir tal-kotba tagħhom mil-Libreriji Pubbliċi. Din hija prattika mifruxa fl-Ewropa li qed gradwalment tinferex mad-dinja kollha. L-Introduzzjoni tal-JSP ser jagħmlu lil Malta konformi mad-direttiva tal-Unjoni Ewropea 2006/115/EC.

 

Għal din is-sena, l-awturi Maltin ser igawdu minn €25,000 fuq dawn il-pagamenti, bl-ewwel pagament tas-self tal-aħħar staġun tas-sena 2014. Fl-istess il-ħin il-KNK qed jagħmel minn kollox biex jagħmel il-pressjoni neċessarja fuq il-Malta Libraries sabiex jitħaffef il-proċess tal-ikkatalogar ħalli dawk l-awturi li mhux jieħdu pagament fuq kotba ġodda tagħhom, ikollhom il-kotba tagħhom fuq l-ixkaffi tal-libreriji kemm jista’ jkun malajr possibbli.

 

Il-lista ta’ awturi bil-kumpens rispettiv għall-perjodu 15/9/2014 – 8/1/2014 għal self ta’ kotba hija hekk:

Awtur

Numru ta’ kotba mislufa

Remunirazzjoni (€)

Darren Agius

4

1.47

Clare Azzopardi

924

340.63

Mario Azzopardi

175

64.51

Carmel Baldacchino

25

9.22

John A. Bonello

148

54.56

Rita Antoinette Borg

92

33.92

Steve Borg

45

16.59

Angela Briffa

18

6.64

Charles Briffa

218

80.37

Anna-Maria Buhagiar

2

.74

Mark Camilleri

58

21.38

Mark Camilleri, 1975-

6

2.21

Tony Cardona

4

1.47

Charles Casha

942

347.27

Kenneth Cassar

2

0.74

Arnold Cassola

3

1.11

Carmel G. Cauchi

848

312.62

Michael Cini

9

3.32

Mario Cutajar

5

1.84

Tony C. Cutajar

493

181.74

Carlo O. D’Emanuela

48

17.70

Dennis Darmanin

1

0.37

Sebastian Debono

129

47.56

Victor Fenech

317

116.86

Edgar Formosa

89

32.31

Henry Frendo

10

3.69

Audrey Friggieri

74

27.28

Oliver Friggieri

366

134.93

Lorraine Galea

1

0.37

Anton Grasso

169

62.30

Jesmond Grech

239

88.11

Rita Grech

767

282.75

Sergio Grech

41

15.11

Guido G. Lanfranco

146

53.82

Gino Lombardi

195

71.89

Charles Micallef St. John

306

112.81

Marija Montebello

4

1.47

Adrian Muscat

4

1.47

Theresa Pace

86

31.70

Ġorġ Peresso

208

76.68

Charles Daniel Saliba

52

19.17

Rita Saliba

222

81.84

Patrick Sammut

43

15.85

Salv Sammut

118

43.50

Saviour Sammut

76

28.02

Keith Sciberras

7

2.58

Lillian Sciberras

3

1.11

Carmel Scicluna

109

40.18

Charles B. Spiteri

402

148.20

Guże’ Stagno

54

19.91

Carmel Tabone

4

1.47

Natasha Turner

44

16.22

Alex Vella Gera

48

17.70

Mark Vella

29

10.69

William Zammit

3

1.11

Trevor Zahra

5128

1890.44

 

 

 

 

 

 

IMG_2060 IMG_2059 IMG_2058 IMG_2054


Share Article