Kienet lin-nar

l-ewwel talba li qatt għamel.

Snin wara,

kien in-nar li ħadlu l-menti.

Dan hu r-rakkont

ta’ żagħżugħ

li l-ħajja afha sa mill-bidu

ġibda waħda

lejn xifer l-irdum

From the book ‘In-Nar għandu Isem’

Horizons is one of the leading book publishers on the island, winning various Premju tal-Ktieb literary prizes in the different book categories. It has published well-known and established authors such as Mario Azzopardi, Gorg Borg, Charles Briffa, Lina Brockdorff, Lou Drofenik, Victor Fenech, Charles Flores, Audrey Friggieri, Gioele Galea, Albert Marshall, Alfred Massa, Gorg Peresso, John Portelli, Rita Saliba, Salv Sammut, Giuseppe Schembri Bonaci as well as introducing upcoming authors such as Richard Attard, Helen Borg, Michael Cini, Lorraine Galea, Sergio Grech and Stephen Lughermo.