The National Book Council is proud to announce that the official list of books participating in the National Book Prize 2015 as well as the Terramaxka Prize 2015 is out. Local publishing houses and their authors have responded to the NBC’s call for applications for books published throughout 2014 and the response has been astounding. Below please find listed all 153 participating publications in their respective categories as approved by the appointed adjudication board. Please note that the Terramaxka Prize 2015 is in its first year and gathers together the Prize categories for original works and translations of children and adolescents’ literature. The adjudication process is already underway and a shortlist will be issued officially later on this year.

 

National Book Prize 2015

 

 NOVELS

TITLE
AUTHOREDITOR
PUBLISHER
L-Iskjav ta’ Isabel Audrey Friggieri Horizons
L-istorja tiegħi Darren Agius Horizons
Id-Djarju ta’ Darba f’Sena Lorraine Galea Horizons
Jutta Heim Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Taħt il-Ħarruba Alfred Massa DOM Comm. LTD
Meta d-Dmugħ ma Jinxifx Anthony Farrugia DOM Comm. LTD
Ħajja Ġdida għal Maria Rita Grech DOM Comm. LTD
Glorjana Dott. Karmenu Mallia DOM Comm. LTD
Mill-Fond tal-Art Antoine Barbara DOM Comm. LTD
Fi Nżul ix-Xemx Sabiħ Pupull Debattista Borg DOM Comm. LTD
Sal-Mewt Pupull Debattista Borg DOM Comm. LTD
Għajn Klieb Pupull Debattista Borg DOM Comm. LTD
Bajjuni Ngurmati John C. Betts Klabb Kotba Maltin
Il-Polz li Baqa’ Jħabbat Bertram Portelli Pubblikazzjoni Preca
Ix-Xitan iz-Zopp Tony C. Cutajar Horizons
X’Seta Ġralu lil Kevin Cacciattolo? Mark Vella Merlin Publishers
TWO Teodor Reljic Merlin Publishers
Dijaspori Salv Sammut Horizons
L-Anġlu tal-Lament Carlo O. D’Emanuele Horizons
Iż-Żeffiena tal-Kerubini Carlo O. D’Emanuele Horizons
Preżenza Michael Cini Horizons
Bla Ħtija Gino Lombardi Self-Published
L-Eroj li ma Kienx – Il-Ġrajja ta’ Suldat Malti fil-Gwerra l-Kbira Joseph Vella Self-Published
Il-Furban Malti, El Sakr, u l-Assedju tal-1551 Sebastian Debono Horizons
L-Għoġol tad-Deheb Tony C. Cutajar Horizons
Għall-Magħmul m’Hemmx Kunsill Liliana Risiott Book Distributors Limited

 

 

SHORT STORIES

TITLE
AUTHOREDITOR
PUBLISHER
Kullana Mżewqa Carmel Bianchi DOM Comm. LTD
Feruti Carmel Scicluna Horizons
L-Aħħar Każi ta’ G. J. Pupull Debattista Borg DOM Comm. LTD
Mill-Praspar ta’ Fra Pietru Fr. Reno Muscat DOM Comm. LTD
Kulħadd ħalla isem warajh Clare Azzopardi Merlin Publishers
INSANIAM Edgar Formosa Horizons
Satin Rita Saliba Horizons
Il-Kummidjanti tal-Parlament Carmel Scicluna Horizons

 

 

POETRY

TITLE
AUTHOREDITOR
PUBLISHER
Epistoli Mid-Deżert: Poeżiji u Poesaġġi Mario Azzopardi Horizons
Fi Triqti Lejha Walid Nabhan Klabb Kotba Maltin
Taħt il-Kpiepel t’Għajnejja Maria Grech Ganado Klabb Kotba Maltin
Temenos – Il-Ħaġar Għadu Ħabib tal-Imnajdra Charles Briffa Horizons
In Her Element Therese Pace Faraxa Publishing
Il-Purgatorju 360° Joseph W. Psaila Self-Published
Trifoċju ta’ Lwien Patrick Sammut, Mario Attard, Frank Zammit Self-Published
Riflessi Charles Casha Self-Published
Malta Poema Viżiva Victor Fenech Horizons
Klessidra: Versi taż-Żmien Maħrub Lilian Sciberras Horizons
Il-Fgura 50 Sena Parroċċa Paul Mifsud Self-Published
A Land in the Storytelling Sea: A North American in Malta Sheryl Loeffler Faraxa Publishing
POE Dott. Karmenu Mallia DOM Comm. LTD
Mirja Philip Sciberras Sciberras Associates Publishing

 

 

DRAMA

TITLE
AUTHOREDITOR
PUBLISHER
Jum il-Ħaqq Doris Vella Camilleri Self-Published
Il-Mara ta’ Dlielha Twil Gorg Peresso Horizons

 

 

TRANSLATION

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
Nimirħu maż-Żmien Marlene Saliba Faraxa Publishing
Ittra lil Tarbija li Qatt ma Twieldet Christine Bajada Faraxa Publishing
Ostaġġ tat-Tielet Reich Tony C. Cutajar Horizons
Neżlin bħax-Xita Toni Aquilina Fondation de Malte
Is-Sur Ibrahim u l-Fjuri fil-Koran Toni Aquilina Faraxa Publishing
Boonds in the Mirror of Time Antoinette Pace Faraxa Publishing
Nimbuttaw ‘l quddiem bħal ħmar Eman Bonnici Horizons
Salammbȏ Paul Zahra Self-Published

 

 

GENERAL RESEARCH

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
Plurali Maltin George Ebejer DOM Comm. LTD
L-Istorja tat-Tazza tad-Dinja Ramon Zammit Horizons
Dizzjunarju tal-Malti għall-Iskejjel Carmel Tabone Klabb Kotba Maltin
Minn Fomm il-Kittieb Vol. 1 Patrick Sammut Horizons
Bormla: A Struggling Community Josann Cutajar Faraxa Publishing
Winning Without Fighting Claudette Portelli Malta University Publishing
In-Nisġa tal-Ħsieb – Vol. 3: mill-Idealiżmu sal-Postmoderniżmu Joe Friggieri Malta University Publishing
Il-Vatikan – Misteri – Storja – Kurżitajiet Fr. Reno Muscat DOM Comm. LTD
Translation Studies from Malta Charles Briffa Malta University Publishing
The Maltese Bestiary Stephan D. Mifsud Merlin Publishers
Musical Instruments of the Maltese Islands Anna Borg Cardona Fondazzjoni Patrimonju Malti
Evoluzzjoni jew Ħolqien Soċjali George Ebejer DOM Comm. LTD
JUAN: Il-Ħalliel tal-Qlub Fr. Eric Cachia SAB Horizons
… maqful fil-ħabs ta’ ġbini … Paul P. Borg Horizons
Profili Kav. Joe M. Attard Klabb Kotba Maltin
Ġabra ta’ Kliem: Malti Mhux Safi – Malti Safi Pupull Debattista Borg DOM Comm. LTD
Shostakovich, Britten, Stravinsky and the Painters in Between: 1936 Giuseppe Schembri Bonaci Horizons
A Grammar of the Real Maltese Language Pupull Debattista Borg DOM Comm. LTD
Does it matter who speaks? Kenneth Wain Malta University Press
Il-Prostituzzjoni f’Malta Edward Attard Book Distributors Limited
The Maltese 19th Century Notary and his Archives Michael Refalo Book Distributors Limited

 

 

HISTORIOGRAPHIC RESEARCH

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
The Social and Religious History of a Maltese Parish: St. Mary’s Qrendi in the 18th cent. Frans Ciappara Malta University Press
Essays on the Cantilena Dr. Bernard Micallef Midsea Books LTD
M.A. Vassalli 1764-1829, An Enlightened Maltese Reformer Prof. Frans Ciappara Midsea Books LTD
The Amazing Story of Manuel Dimech Mark Montebello DOM Comm. LTD
Ġorġ Borg Olivier: 50 Sena Malta Indipendenti Josef Grech DOM Comm. LTD
Duminku Mintoff u Mons. Mikiel Gonzi Josef Grech DOM Comm. LTD
Isle Landers Darrin Zammit Lupi Self-Published
Two Generations of Maltese Artistic Families VOL 1 Dr. Aloysius Lagana APS Bank LTD
France in the Maltese Collective Memory, Perceptions, Perspectives, Identities after Bonaparte in British Malta Charles Xuereb Midsea Books LTD
Ilkoll Aħwa fi Kristu: Ġużeppi Mercieca, Memorji Charles Buttiġieġ Klabb Kotba Maltin
Mattia Preti: Saints and Heroes for the Knights of Malta Cynthia de Giorgio Midsea Books LTD
Pawlu VI – Papa li qadef fil-Maltemp Fr. Reno Muscat DOM Comm. LTD
Qrendi – its people and their heritage Dr. George Cassar Kunsill Lokali Qrendi
L-Imqabba – Bejn Storja u Folklor Carmen Lia Self-Published
Essays on the Archaeology and Ancient History of the Maltese Islands Prof. Mario Buhagiar Midsea Books LTD
St. Geroge’s Basilica and its Ħaġar Museum Pawlu Mizzi Heritage Books
Minn Fomm Vassalli David Agius Muscat & Olvin Vella Klabb Kotba Maltin
Il-Prefazju Storiku ta’ l-Mylsen Feniċju-Puniku Prof. Horatio Ceasar Roger Vella Klabb Kotba Maltin
Marie Louise Coleiro Preca – Il-Mara tas-Soċjaliżmu Josef Grech DOM Comm. LTD
Dimech’s Lost Prison Poems Prof. Henry Frendo Midsea Books LTD
An Amateur’s View of the Origin of the Indo-European Languages and Peoples Pupull Debattista Borg DOM Comm. LTD
Dom Mintoff u l-Ħelsien Josef Grech DOM Comm. LTD
Mit-Tieqa tal-Għorfa Dott. Karmenu Mallia DOM Comm. LTD
L-Avukat Giuseppe Elia Pace 1742-1820: Ħabib ta’ M.A. Vassalli f’Ruma Karmenu Bonavia Klabb Kotba Maltin
Richard Ellis: Malta, Portrait of an Era Ian Ellis Book Distributors Limited
The Salter Album: Encounters in Malta’s Prisoner of War Camps, 1914-1920 Charles Farrugia National Archives of Malta

 

Terramaxka Prize 2015 

ORIGINAL WORKS: Children’s Books (0-7 yrs)

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
Jisimni Mariah Doris Schembri Faraxa Publishing
L-Ewwel Ktieb tal-Kuluri Terence Portelli Klabb Kotba Maltin
L-Ewwel Ktieb tan-Numri Terence Portelli Klabb Kotba Maltin
L-Ewwel Ktieb tal-Alfabett Terence Portelli Klabb Kotba Maltin
Kliem minn kullimkien Terence Portelli Klabb Kotba Maltin

 

 

ORIGINAL WORKS: Children’s Books (8-12 years)

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
What? Another Book of Stories? Roberta Bajada M.U.T. Publications
Jake Cassar irid isalva ir-renji kollha waħdu Clare Azzopardi Merlin Publishers
Ir-Re tal-Ġungla u s-Skiet Misterjuż Therese Pace Faraxa Publishing
Fis-Sena Sittin Emanuel Curmi Publikazzjonijiet Preca
San Pawl li Beka Pawlu Mizzi Klabb Kotba Maltin
Bieb il-Għarreqin Pawlu Mizzi Klabb Kotba Maltin
Il-Ġebla tal-Ħalfa Pawlu Mizzi Klabb Kotba Maltin
Il-Wegħda tal-Ktajjen Pawlu Mizzi Klabb Kotba Maltin
Valuri biz-Zokkor Charles Magro M.U. T. Publications
Save Samyo City Sherise Bugeja Merlin Publishers
Stampakelma Trevor Zahra Merlin Publishers
Il-Gżira ta’ Wanyama Claudia Cini M.U.T. Publications
Dizzjunarju bil-Malti għat-Tfal Christopher J. Micallef Book Distributors Limited

 

 

ORIGINAL WORKS: Adolescents’ Books (13-16 yrs) 

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
Only in Ħal Biżarr David Aloisio Klabb Kotba Maltin
Strange Tales Charles Raymond Coyne Faraxa Publishing
The Legend of Amanda Robins Corrine Annette Zahra Faraxa Publishing
Il-Misteru tal-Ġgantija Ivan De Battista Book Distributors Limited
Il-Baħri Charles Casha Klabb Kotba Maltin

 

 

TRANSLATION: Books translated into Maltese (0-7 yrs)

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
Aċċu! Trevor Zahra Merlin Publishers
X’qed ifittex fid-dar tiegħu Gallett? Terence Portelli Klabb Kotba Maltin
Busy Farm  / Razzett Mimli Tħabrik Toni Aquilina Faraxa Publishing
Nora, hemm x’ilbist? Clare Azzopardi Merlin Publishers
Nora ma tiflaħx Clare Azzopardi Merlin Publishers
Il-Fabbrika tal-Kliem Clare Azzopardi Merlin Publishers
Serafin il-Prinċep Denfil Clare Azzopardi Merlin Publishers
Rosetta Banana, tinten jew tfuħ? Clare Azzopardi Merlin Publishers
Kukku l-Kukkudrill Kantant Clare Azzopardi Merlin Publishers
Lupu Lupettu Kull Kulur Clare Azzopardi Merlin Publishers
Ġimgħa ma’ Gallett Terence Portelli Klabb Kotba Maltin
Ġurnata ma’ Gallett Terence Portelli Klabb Kotba Maltin
Milly, Molly u ż-Żerriegħa tal-Qar’aħmar Frans A. Attard Uptrend Publishing
Milly u Molly bil-Mutur Frans A. Attard Uptrend Publishing
Milly, Molly u d-Dwejra ta’ Bob Frans A. Attard Uptrend Publishing
Milly u Molly Jgħallmu lil Makk jaqra Frans A. Attard Uptrend Publishing

 

TRANSLATION: Books translated into Maltese (8-12 yrs)

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
Il-Misteru tal-Labirint Rita Saliba Merlin Publishers
Il-Misteru tad-Dniefel tal-Ġebel Rita Saliba Merlin Publishers
Par Widnejn Kbar Loranne Vella Merlin Publishers
Kosmos Express: il-Wikkiel tal-Pjaneti Loranne Vella Merlin Publishers
Merħba fir-Rifuġju ta’ Kobikisa! Loranne Vella Merlin Publishers
L-Investigazzjonijiet ta’ Arkimeda Lapsi: Din iċ-Ċajta min Għamilha? Loranne Vella Merlin Publishers
It-Tifel Dragun: l-Ewwel Fjamma Loranne Vella Merlin Publishers
Se Jkolli Ħijja Żgħir? Le Grazzi! Loranne Vella Merlin Publishers

 

 

TRANSLATION: Books translated into Maltese (13-16 yrs)

TITLE
AUTHOR/EDITOR
PUBLISHER
Kważi Kważi lil Tamara Nżommuha Simon Bartolo Merlin Publishers

 

 

 .


Share Article