The National Book Council is proud to announce the following official list of National Book Prize and Terramaxka Prize participants for 2016. The NBC also notifies that the books listed below have been examined by an adjudication board and placed in the respective categories as indicated for both contests and listed separately. Following the adjudication process for books in both contests, a shortlist will be created from which a winner for every category will be chosen, given that the required level is reached.

 

National Book Prize 2016: books published in 2015

 

Novels in Maltese and English

Title of Book   Author/Editor Publisher
In Lazzaretto Jenny Wilson Merlin Publishers
Jien, wieħed minnhom John A. Bonello Merlin Publishers
Vandalism Lizzie Eldridge Merlin Publishers
Id-dnub ma jorqodx Lawrence Gatt Merlin Publishers
Stolen Childhood Mikela Fenech Pace Kite Group
Iż-żejt f’qiegħ l-ilma Martin Bugelli Kite Group
Ix-xafra tad-destin – L-Imdina 1565 Michael Cini Horizons
Jien bħalek differenti Lorraine Galea Horizons
Inkwatru misterjuż Tony C. Cutajar Horizons
Malik Marku Tony C. Cutajar Horizons
Mal-fwieħa tal-ward Lina Brockdorff Horizons
F’ħalq il-lupu Carmel Scicluna Horizons
Il-Furban Malti El Sakr iżur il-Karibew Sebastian Debono Horizons
Esklussiva dotkom Gabriel Schembri Klabb Kotba Maltin
Fid-dar tal-kantuniera Charles Casha Klabb Kotba Maltin
Trojan Alex Vella Gera Klabb Kotba Maltin
Madliena married men Gerard James Borg Midsea Books Ltd.
Judith bejn sema u ilma Charmaine V. Galea Wise Owl Publications

 

 

Short Stories in Maltese and English

Title of Book  Author/Editor Publisher
Vespri Trevor Zahra Merlin Publishers
Leħen il-Malti (Għadd 34) Għaqda tal-Malti Universita’ Għaqda tal-Malti Universita’
Frekwenzi Msikkta Tyrone Grima & Justin Schembri Horizons
Il-Ħaddiema ta’ Miss Wilma Carmel Scicluna Horizons
Mhux bilfors hekk … Alex Mizzi Klabb Kotba Maltin

 

 

Poetry in Maltese and English

Title of Book  Author/Editor Publisher
Taħżiż 3 Leanne Ellul Għaqda tal-Malti Universita’ / Fondazzjoni AWL / Aġenzija Żgħażagħ
Imsiebaħ Alfred Degabriele Horizons
Eternita’ Paul P. Borg Horizons
Bla qiegħ: poeżija mit-trab Joe P. Galea Horizons
Klin u kapriċċi oħra Adrian Grima Klabb Kotba Maltin
South of the Kasbah Norbert Bugeja Midsea Books Ltd.
Doreen Micallef: il-Poeżija u l-Konferenza Victor Fenech Klabb Kotba Maltin
Fejn staħbejtli Paul Ellul Paul Ellul
Barefoot in the saltpans Poetry Mediterranean Daniel Massa Allied Publications
Kantuniera ‘l bogħod Nadia Mifsud Skarta
In-nar fl-ispirtu tiegħi Carmel G. Cauchi Carmel G. Cauchi
Pomegranate Heart Miriam Calleja EDE books

 

 

Translation

 Title of Book  Author/Editor Publisher
L-Iljieli Għarbin Edmund Teuma Book Distributors Limited
L-imħabba għamja Emmanuel Portelli Book Distributors Limited
Oscar u s-sinjura r-roża Claudine Borg Faraxa Publishing
Dinjet il-qattus Toni Aquilina Faraxa Publishing
Tifkiriet ta’ tfulija fil-Furjana: Malta fil-paċi u fil-gwerra 1930-1950 Godwin Ellul Faraxa Publishing
Misericordiae Vultus Francesco Pio Attard ĊAK
Laudato Si Francesco Pio Attard ĊAK
Pawlu VI Eman Bonnici ĊAK
Aħfirli Natasha Paul Callus Horizons
Sharon u l-kunjata Jean Paul Borg SKS Publishers
Il-Kappillan ta’ Tours Paul Zahra Paul Zahra

 

 

General Research

Title of Book   Author/Editor Publisher
L-Art tal-Kliem Clare Azzopardi & Nathalie Grima Merlin Publishers
Jacob: my Titanium Man Sarah Cachia & Kristina Chetcuti Merlin Publishers
Drawwiet u tifkiriet Maltin Charles B. Spiteri Book Distributors Limited
Wild flowers in the Maltese Islands Edwin Lanfranco & Guido Bonett Book Distributors Limited
Known to Social Services Kathy Allen Faraxa Publishing
Gozo: is the grass green? Kathy Allen Faraxa Publishing
Jottings and reflections Michael Grech Faraxa Publishing
Antonio Sciortino, the lost album Gerard Bugeja Kite Group
Metamorfosi Għaqda tal-Malti Universita’ Għaqda tal-Malti Universita’
Patroloġija: l-ewwel volum Salvinu Caruana ĊAK
Sammartni Mulej! Elias Vella ĊAK
Rivelazzjoni u profetiżmu fl-Islam Edmund Teuma ĊAK
Aspetti tat-traduzzjoni Maltija Charles Briffa Horizons
Antiquing in Malta, the de Vallette helmet and other finds Robert Attard Midsea Books Ltd.
The Maltese Islands and the sea Timothy Gambin Midsea Books Ltd.
Artisti mill-qrib: ġabra ta’ Intervisti ma’ Artisti Maltin Laurence Mizzi Horizons
Qiegħda fil-ponta ta’ lsieni 2 Ġużi Gatt Klabb Kotba Maltin
Young people and the Festa in Malta Soċjeta Santa Marija Banda Re Ġorġ V Soċjeta Santa Marija Banda Re Ġorġ V
Strada Stretta: aktar dawl fuq it-triq li darba xegħlet il-Belt George Cini George Cini
Population ageing in Malta: Multidisciplinary perspectives Marvin Formosa & Charles Scerri Malta University Press
Il-kuntratt tal-Istatwa Titulari ta’ San Ġorħ tar-Rabat Għawdex: 2 ta’ April 1838 Anthony Farrugia Anthony Farrugia

 

Historiographic Research

 Title of Book  Author/Editor Publisher
Il-Pesta tal-1676 Joseph F. Grima Book Distributors Limited
Slavery, Malta at the Crossroads Michael Refalo Book Distributors Limited
Judge Robert Ganadao: a history of the Government Departments from 1815 and Lawyers from 1666 Albert Ganado Book Distributors Limited
Pietru Caxaru u l-Kantilena tiegħu Mark Montebello Faraxa Publishing
Dun Alfred Gatt (1873-1937) Alexander Bonnici ĊAK
Wartime Gozo: 1940-1943: an account of the black years Charles Bezzina Charles Bezzina
Laurent Ropa: l-intellettwali Għawdxi Franċiż bl-ewwel appell għal ‘għaqda’ tal-Maltin tad-dinja Roderick Bovingdon Horizons
… Of Maltese Generals and Admirals Charles  A. Gauci Midsea Books Ltd.
Herbert Ganado bejn storja u miti Sergio Grech Horizons
Baroque Painting in Malta Keith Sciberras Midsea Books Ltd.
Knights, Buccaneers and Sugar Cane: the Caribbean Colonies of the Order of Malta William Zammit Midsea Books Ltd.
The People of the North 1546-1610 Paul Catania Midsea Books Ltd.
Il-Knisja ta’ San Publju fil-Furjana: Storja u Arti Stephen Tonna Gazzetta ‘Il-Furjana’
The Battle of Lepanto: an unpublished Hospitaller account Paul George Pisani Salesians Don Bosco
Giuseppe Donati and Umberto Calosso: two Italian refugees in Malta Giorgio Peresso SKS Publishers
L-Immakulata Kunċizzjoni tar-Rabat Għawdex: l-istatwa li naqax l-iskultur Salvatore Psaila Anthony Farrugia Anthony Farrugia
History of Ornithology in Malta Joe Sultana & John J. Borg Birdlife Malta

 

 

***

 

Terramaxka Prize 2016: books published in 2015

 

Original Works: Books For Children (Ages 0-7)

Title of Book   Author/Editor Publisher
L-ABC u l-għaġina tal-kulur Miriam Schembri Merlin Publishers
Mingu Clare Azzopardi Merlin Publishers
Rokku r-robot Jolene Calleja Book Distributors Limited
L-avventuri ta’ Ġola l-Ġiraffa Rebecca Spiteri, Graziella Scerri & Christina Farrugia Klabb Kotba Maltin
Żuża ż-żebra l-kurjuża Mark Zammit Klabb Kotba Maltin
In-Naffar li xtaq itir/ The Scarecrow who wanted to fly Rita Saliba Horizons
Ġorġ l-arloġġ Audrey Friġġieri Horizons
Il-ħarba miċ-ċirku (sett ta’ 6 kotba) Natalie Portelli Wise Owl Publications

 

 

Original Works: Books For Children (Ages 8-12)

 Title of Book  Author/Editor Publisher
Irvin Vella investigatur virtwali: il-każ Manduca John A. Bonello Merlin Publishers
Il-Professur Għasfur Ġorġ Mallia Merlin Publishers
L-avventuri ta’ Tipi Joan Alison Farrugia Book Distributors Limited
L-avventuri ta’ Sammy: il-battalja kontra Titus Lydia McKay McIntyre Faraxa Publishing
Il-pittura maġika Jennifer Spagnol Faraxa Publishing
L-arloġġ tal-futur Jennifer Spagnol Faraxa Publishing
Avvenutra fi żmien il-Milied Jennifer Spagnol Faraxa Publishing
Il-Wied tad-Dinosawri David Pace Faraxa Publishing
L-għorfa f’tarf l-irdum Victor Fenech Horizons
Jien kewkba ċkejkna Victor Fenech Klabb Kotba Maltin

 

Original Works: Books For Adolescents (Ages 13-16)

 Title of Book  Author/Editor Publisher
Wiċċ imb wiċċ mal-verita’ Carmel G. Cauchi Book Distributors Limited
Djamantini Skola Sekondarja Pembroke: Kulleġġ Santa Klara Skola Sekondarja Pembroke: Kulleġġ Santa Klara
Skrapp u Skrapp & Co.Ltd. u drammi oħra Carmel Azzopardi Klabb Kotba Maltin
Esperjenza unika, love Jacqueline Mizzi Horizons
L-aħħar vjaġġ Richard Attard Horizons
Mae u l-ammiratur misterjuż Rita Grech 4 Sight

 

 

Books Translated Into Maltese (Ages 0-7)

Title of Book   Author/Editor Publisher
X’qed tara? Rachel Portelli Merlin Publishers
Bertu u l-bebbuxu supereroj Clare Azzopardi Merlin Publishers
Ġakki l-pirata Clare Azzopardi Merlin Publishers
Kamilla tixtieq familja ġdida Clare Azzopardi Merlin Publishers
Jimxi aktar Clare Azzopardi Merlin Publishers
Busy tħabrik f’għassa tal-pumpieri Toni Aquilina Faraxa Publishing
Busy ilmapark mimli tħabrik Toni Aquilina & Joanne Micallef Faraxa Publishing
Milly, Molly u Tikka Frans A. Attard Uptrend Publishing
Milly,Molly u l-fenek tal-Indi Betelgeuse Frans A. Attard Uptrend Publishing
Milly, Molly u d-denfil ta’ Sam Frans A. Attard Uptrend Publishing
Milly, Molly u Meg Frans A. Attard Uptrend Publishing
Stejjer għal qabel l-irqad Natalie Portelli Wise Owl Publications
Stejjer għall-Milied Natalie Portelli Wise Owl Publications
L-annimal tar-razzett Natalie Portelli Wise Owl Publications
Il-ktieb il-kbir tal-istejjer Natalie Portelli Wise Owl Publications
10 stejjer tal-prinċipessi Natalie Portelli Wise Owl Publications
10 stejjer tal-pirati Natalie Portelli Wise Owl Publications
10 stejjer ta’ sħaħar u fatatini Natalie Portelli Wise Owl Publications
Il-ħajja ta’ Ġesu’ Natalie Portelli Wise Owl Publications
Stejjer tal-prinċipessi Natalie Portelli Wise Owl Publications
Il-Bibbja Natalie Portelli Wise Owl Publications

 

 

Books Translated Into Maltese (Ages 8-12)

Title of Book  Author/Editor  Publisher
Il-leġġenda ta’ San Ġorġ u d-dragun Pierre J. Mejlak Merlin Publishers
Vjoletta Loranne Vella Merlin Publishers
Il-Gruffle’ Toni Aquilina & Joanne Micallef Faraxa Publishing
Bint il-Gruffle’ Toni Aquilina Faraxa Publishing

 


Share Article