F’dan l-episodju mis-sensiela Taħt il-Qoxra tkellimna ma’ Eman Bonnici.

Mal-mistieden tkellimna dwar id-diversi kotba tiegħu tar-riċerka, il-letteratura u anki traduzzjonijiet, fosthom il-ktieb li kien finalist tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020, Iċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata: Storja, Arti, Personalitajiet. Staqsejnieh dwar l-istorja taċ-ċimiterju, il-lingwaġġ differenti tan-nies li jaħdmu hemmhekk, id-dfin u t-tkeffin f’Malta, u bosta informazzjoni oħra li nsibu fil-ktieb.

Isma’ l-intervista sħiħa hawnhekk.

Eman Bonnici twieled l-Isla u tgħallem l-iskola ta’ San Albert il-Kbir il-Belt Valletta. Ta’ età żgħira ntgħażel mill-Arċisqof Emmanuel Gerada biex ikun is-segretarju personali tiegħu, u wara xi żmien mexa Ruma biex jaħdem bħala wieħed mill-assistenti tal-Viċi Dekan tal-Kulleġġ Sagru tal-Kardinali, il-Kardinal Roger Etchegaray. Jikteb frekwentament b’mod pubbliku dwar personalitajiet, l-istorja tal-Knisja u ċ-ċimiterji. Bonnici mejqus bħala awtorità fuq l-istudji dwar iċ-ċimiterji.


Share Article