F’dit-tieni parti tal-intervista, Rachelle Deguara kompliet titkellem ma’ Prof. Paul Bartolo.

Wara li fl-ewwel parti tkellimna dwar il-kitbiet ta’ Prof. Bartolo li għandhom x’jaqsmu mal-Istorja ta’ Malta, did-darba ffukajna aktar fuq il-pubblikazzjonijiet akkademiċi tiegħu relatati mal-psikoloġija tal-edukazzjoni. Fost oħrajn, trattajna l-inklużjoni fil-klassijiet, id-differenzi umani fl-istudenti, id-diffikultà jew in-naturalezza ta’ sistema inklużiva, il-kurrikuli, il-politika tar-rikonoxximent, u l-inklużjoni f’relazzjoni mal-ekonomija ta’ Malta.

Isma’ din it-tieni parti minn hawn.

Prof. Paul Bartolo huwa magħrufa l-aktar bħala psikologu tal-edukazzjoni. Ippubblika u kiteb diversi kotba .

Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.


Share Article