The Literary Prize was first set up in 1971 for books in Maltese published during the preceding year. Government’s aim was to encourage Maltese literature and to reward the year’s best authors. The first winners were Anton Buttiġieġ with his poetry collection ‘Fl-Arena’ and Francis Ebejer with ‘Id-Drammi Vol. 2’ which contained his three major plays of the sixties: ‘Vaganzi tas-Sajf’, ‘Boulevard’ and ‘Menz’. Back then, each author was awarded the sum of Lm80. A total of twelve books participated in the first ever literary prize and the jury was composed of Dr. A.V. Depasquale, Prof. Ġużè Aquilina, Prof. Ġużè Galea, Mr. Erin Serracino Inglott and Mr. Charles Coleiro.
anton buttigieg fl-arena_AB

francis ebejer drammi vol2_FE

 

Fast forward to this day and it is safe to say that what we now refer to as the National Book Prize has undergone as many changes in its name, structure, prize allocation and venue as it has awarded deserving authors. 1982 marked a break in the history of the Literary Prize when the prize was suspended due to a lack of funds and it was reinstated again in 1988 to award books published throughout 1987.

With the formation of the National Book Council in 2001, the organisation of the Prize passed completely into the Council’s hands and since then collaborative efforts have been made to continuously review the prize regulations, remits, categories and judicial process to ensure a most professional and transparent result.

The current Book Council is prioritizing data collection more than ever before and today it is presenting a definitive list of all prize winners since the Prize’s inception to further substantiate its commitment to the cause. Special thanks goes to Mr. Victor Fenech and Mr. Joe Debattista for helping with back-dating and research as well as their marked dedication to Malta’s literary scene.

 

LITERARY PRIZE

YEAR 1971: BOOKS 1970
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Fl-Arena 1 Anton Buttigieg Union Press
Drammi Vol. 2 1 Francis Ebejer Francis Ebejer

 

YEAR 1972: BOOKS 1971
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
L-Isqaq 1 Ġuże’ Chetcuti Klabb Kotba Maltin
Nixxiegħa, it-tieni ġabra: Raħbi l-Għarib 1 Patri V. Sammut A & C Aquilina

 

YEAR 1973: BOOKS 1972
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Wara Ibsen 1 Ġuże’ Diacono Melitensia Publications
Tlikki Tlikki ma’ Wenzu 1 Michael Spiteri (Kilin) Klabb Kotba Maltin

 

YEAR 1974: BOOKS 1973
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Drammi Vol. 3 1 Francis Ebejer Francis Ebejer
Il-ħidma letterarja ta’ Ninu Cremona 1 A.M. Previ Klabb Kotba Maltin

 

YEAR 1975: BOOKS 1974
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Aquilina u l-Malti 1 Ġuże’ Cassar Pullicino Klabb Kotba Maltin
Il-Poeżiji miġbura 1 Wallace Gulia Lux Press

 

YEAR 1976: BOOKS 1975
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Ħal Luqa Niesha u Ġrajjietha 1 G. Micallef G. Micallef
Il-mara li għexet 1 G. Scicluna Klabb Kotba Maltin

 

YEAR 1977: BOOKS 1976
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
It-tfajla bil-fjur fuq sidirha 1 Albert Cassola Klabb Kotba Maltin

 

YEAR 1978: BOOKS 1977-78
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Manwel Magri 1 S. Mallia Istitut Kommunikazzjoni Soċjali

 

YEAR 1980: BOOKS 1979
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
L-Għasafar 1 Sultana & Gauci Soċjeta Ornitoloġika (MOS)
Ġarġir mal-Ħerża 1 M. Vella Veritas Press

 

YEAR 1981: BOOKS 1980
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Maż-żewġ naħat tas-swar 1 Carmelo Testa Klabb Kotba Maltin
Għaxar snin wara 1 G. Micallef G. Micallef

 

YEAR 1982: BOOKS 1981
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Ma’ mewġiet il-ħsieb 1 Alfred Degabriele Vexillina

 

YEAR 1988: BOOKS 1987
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Il-Ktieb tal-Poeżija Maltija Vol. 1 & 2 1 Oliver Friggieri Klabb Kotba Maltin
Tbissima u Tagħlima 2 E. Camilleri E. Camilleri
Ħolm u Fantasija 2 P. Cini Interprint
Ħolm tal-Milied 3 Trevor Zahra Pubblikazzjonijiet Bugelli

 

YEAR 1989: BOOKS 1988
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Ħajt li jifred 1 P. Caruana Klabb Kotba Maltin
Ilsienna: Studji Grammatikali 2 A. Borg Ħas-Sajjied
Not awarded 3

 

YEAR 1991: BOOKS 1990
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Il-Girna 1 Mikiel Fsadni Pubblikazzjonijiet Dumnikani
L-Odissea 2 Victor Xuereb Ministeru tal-Edukazzjoni
Storja tal-Inkwiżizzjoni ta’ Malta, Vol. I 3 Alexander Bonnici Franġiskani Konventwali

 

YEAR 1992: BOOKS 1991
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Paceville 1 Frans Sammut Merlin Library
Divina Commedia 2 Alfred Palma Alfred Palma
Għeluq 3 Paul P. Borg Dip. Tat-Tagħrif Partit tal-Ħaddiema

 

YEAR 1993: BOOKS 1992
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Kadenzi 1 Joe Friggieri Filprint
Ilma, Blat u Ħajja 2 Baldacchino & Schembri Malta University Services
Il-Kitba ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’ Vol. 3 3 A. Busuttil Karmelitani Tereżjani

 

YEAR 1994: BOOKS 1993
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Poeżiji 1 A. Mizzi Mireva
Fjur tal-Ilma 2 G. Borg Pubblikazzjoni Akkademja tal-Malti
Preludji 3 Alfred Palma Palprint

 

YEAR 1995: BOOKS 1994
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
Is-Seba’ Tronġiet Mewwija 1 Trevor Zahra Merlin Library
Il-Ħolma Maltija 2 Frans Sammut Dip. Tat-Tagħrif Partit tal-Ħaddiema
Fid-Dell tal-Kattidral u Drammi Oħra 3 Alfred Sant P.E.G.

 

YEAR 1996: BOOKS 1995
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
L-Istudji Kritiċi Miġbura 1 Oliver Friggieri Tal-Qroqq University
Noti mis-Sanatorju tal-Mistiċi 2 M. Azzopardi Pubblikazzjonijiet Indipendenza
It-Tapit Imsaħħar 3 Michael Spiteri (Kilin) Media Centre

 

YEAR 1997: BOOKS 1996
TITLE OF BOOK O.M. AUTHOR PUBLISHER
It-Tnax il-Lejl/Macbeth/ Il-Kummiedja ta’ l-Iżbalji/It-Tempesta 1 Alfred Palma Alfred Palma
Il-Ħolma ta’ Lejla f’nofs is-Sajf/L-Imqarba Mmansata/I-Re Lear
Lubien 2 Trevor Zahra Merlin Library
Fejn Jixrob il-Qasab tas-Sajf 3 Lino Spiteri P.E.G.
Special Prize awarded to Prof. Oliver Friggieri for his book ‘Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji’

 

YEAR 1998: BOOKS 1997
CATERGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Fiction 1 Ma ngħatax
Non-Fiction 1 Ugo P. Mifsud: Prim Ministru u Patrijott (1889-1942) J. Camilleri Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Poetry 1 L-Aħħar Rimi: poeżiji, poeproża 1987-97 V. Fenech Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Drama 1 Ma ngħatax
Children’s Literature 1 L-Għaxar Anniversarju: il-Klabb Charles Casha Merlin Library
Research 1 L-Estitika Maltija J. Attard Mireva Publications
Translation 1 Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’: l-ittri A. Busuttil Pubb. Karmelitana Tereżjana
Special Prize awarded to Ġ. Bartolo for the book ‘Makbett’

 

YEAR 1999: BOOKS 1998
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Fiction 1 Ċikku Fenech: il-Qtil, il-Ħarba, il-Bidwi Paul P. Borg Paul P. Borg
Non-Fiction 1 Ħbiebi l-Awturi Maltin: ġrajja awtobijografika Ġuże’ Chetcuti P.E.G.
Poetry 1 Vetrati Milwiena Achille Mizzi P.E.G.
Drama 1 Mid-Djarju ta’ Sara Joe Friggieri Merlin Library
Children’s Literature 1 Tużżana: stejjer għat-tfal minn 12-il kittieba Trevor Zahra u Ġorġ Mallia (Edit.) Merlin Library
Research 1 It-Trejdjoniżmu f’Malta Vol. 3 Karmenu Ellul Galea Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Translation 1 Santa Tereża tal-Bambin Ġesu Fr Anġeliku Busuttil Pubb.Karmelitana Tereżjana
Special Prizes awarded to:  Michael Falzon for ‘L-Orħos Offerta’; Prof. Oliver Friggieri for ‘ Poeżiji’  and Charles Farrugia for ‘L-Imqabba mal-medda taż-żmien’.
Publishers Prize awarded to Sensiela Mireva Kittieba Maltin

NATIONAL BOOK PRIZE

YEAR 2000: BOOKS 1999
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Fiction 1 Rabta Ċoff Alfie Guillaumier
Non-Fiction 1 Il-Kaċċa Aldo Azzopardi
Poetry 1 Iżda mhux biss Maria Grech Ganado
Drama 1 Qabel tiftaħ l-Inkjesta u drammi oħra Alfred Sant
Children’s Literature 1 Il-Ġnien u l-Arka Carmel S. Aquilina
Research 1 In-Novella Maltija Charles Briffa
Translation 1 L-Iljade Victor Xuereb
Melitensia 1 The Dgħajsa and other traditional Maltese boats Joseph Muscat
Best Book Design Kullana Kulturali Media Link Communications
Special Prize Il-Ħajja ta’ Kelb Ġorġ Peresso
Special Prize Żiffa u Stejjer Oħra Vincent Vella
Special Prize L-Istorja tat-Trasport f’Malta Guido Lanfranco

 

YEAR 2001: BOOKS 2000
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Fiction 1 Provenz Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
2 Nbid ta’ kuljum Ġuże’ Stagno Minima Publishers
Non-Fiction 1 John F. Marks 1894-1954: ħajtu u ħidmietu Edwin Camilleri P.E.G.
2 L-Istituti ta’ ħajja kkonsagrata Alexander Bonnici Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Poetry 1 Marjanu Vella (Poeżiji) Fr. Paul Galea Mireva Publications
2 Alfa Salv Sammut et al
Children’s Literature 1 Ġummienu Charles Casha Klabb Kotba Maltin
2 Bongi Wongi u versi oħra għat-tfal Jesmond Grech Klabb Kotba Maltin
Research 1 Il-mużika ta’ Malta sa l-aħħar tas-seklu tmintax Joseph Vella Bondin Pubblikazzjonijiet Indipendenza
2 Qxur, biċċiet u opri tal-baħar Carmel Pule’ Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Translation 1 Il-Qur’an Patri Edmund Teuma Provinċja OFM Konv.
2 Kollox għal Alla Waħdu: l-ewwel volum Patri Anġeliku M. Busuttil Pubb. Karmelitana Tereżjana
Book in another language 1 Histories of Malta – Deceptions & Perceptions Vol.I Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
2 The origins of Maltese statehood: a case study of Henry Frendo
decolonization in the Mediterranean
Best Design for Maltese Book Bongi Wongi u versi oħra għat-tfal Jesmond Grech Klabb Kotba Maltin
Best Design for Book in another language Histories of Malta – Deceptions & Perceptions Vol.I Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
Special Prize Poeżiji – Ġorġ Pisani Paul G. Pisani Mireva Publications
Prize for the best illustrator of Children’s Books awarded to Frank Schembri for his book ‘Ġummienu’

 

YEAR 2002: BOOKS 2001
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Fiction 1 Not awarded
2 Not awarded
Non-Fiction 1 Kif għedtlek Wenz Mikiel Spiteri Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Dun Ġorġ: ġrajjiet minn ħajtu Ġorġ Borg Librerija Preca
Poetry 1 Ma ingħatax Fr. Paul Galea Mireva Publications
2 Il-ktieb tar-riħ u l-fjuri Immanuel Mifsud
Drama 1 Not awarded
2 Not awarded
Children’s Literature 1 Puttinu u Toninu Philip Farrugia Randon HSBC Malta plc
2 L-avventuri ta’ Roderick u Gridoro Carmel G. Cauchi Merlin Library Ltd.
Research 1 Il-Preistorja Anthony Bonanno Publikazzjonijiet Indipendenza
2 L-Għasafar ta’ Malta Joe Sultana Publikazzjonijiet Indipendenza
Translation 1 Not awarded
2 Not awarded
Book in another language 1 Histories of Malta – Figments & Fragments Vol.II Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
2 Palace of the Grand Masters in Valletta John Manduca Fondazzjoni Patrimonju Malti
Best Design for Maltese Book L-Għasafar ta’ Malta Joe Sultana Publikazzjonijiet Indipendenza
Best Design for Book in another language Palace of the Grand Masters in Valletta John Manduca Fondazzjoni Patrimonju Malti
Special Prize Ċensu Tabone: the man and his century Henry Frendo
Prize for the best illustrator of Children’s Books awarded to Marisa Attard for the book ‘Jien kamra kerha’

 

YEAR 2003: BOOKS 2002
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Fiction 1 L-istejjer strambi ta’ Sara Sue Sammut Immanuel Mifsud Minima Publishers
2 Demgħat Paul P. Borg Klabb Kotba Maltin
Non-Fiction 1 Kittieba Ħbiebi Ġuże’ Chetcuti S.K.S.
2 Xogħol, Ġaħġiħ u Snajja li spiċċaw Guido Lanfranco Bieb Bieb Enterprises
Poetry 1 Not awarded
2 Mewġiet tal-ħemda Charles Bezzina
Drama 1 Il-Festa tal-bandieri Oreste Calleja
2 Not awarded
Children’s Literature 1 X’tixtiequ jagħmel il-fenek Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
2 Mewta nkun waħdi Joanna Cassar Klabb Kotba Maltin
Research 1 L-Astronomija f’Malta Frank Ventura Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Lexicon Frans Sammut S.K.S.
Translation 1 Not awarded
2 Not awarded
Book in another language 1 Histories of Malta – versions & diversions III Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
2 Antique Furniture in Malta John Manduca P.E.G.
Best Design for Maltese Book Graffiti Marittimi Maltin Joseph Muscat Publikazzjonijiet Indipendenza
Best Design for Book in another language Histories of Malta – versions & diversions III Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
Prize for the best illustrator of children’s books awarded to Trevor Zahra for the book ‘Din l-Art u kull ma fiha’

 

YEAR 2004: BOOKS 2003
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Fiction 1 Not awarded
2 Xemx wisq sabiħa Ġuże’ Stagno Minima Publishers
Non-Fiction 1 Kelinu Vella Haber-ħidmietu u l-Moviment tal-Malti Paul P. Borg
2 Ġuże’ Chetcuti: ħajti mill-bidu sa qrib it-tmiem Ġuże’ Chetcuti Union Print Limited
Poetry 1 Arpeġġi Therese Pace
2 Samsara Josette Attard Mireva Publications
Drama 1 Żewġ drammi Joe Friggieri Filprint Publications
2 www.gużeppimattew callus.com/forka flok teżor Evarist Bartolo S.K.S.
Children’s Literature 1 Not awarded
2 Il-Ħarba taż-żrinġijiet Rita Antoinette Borg Enchanted Grove Publications
Research 1 Il-kwadri ex-voto marittimi Maltin Joseph Muscat Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Il-ktieb Malti Victor Fenech Publikazzjonijiet Indipendenza
Translation 1 Not awarded
2 Stejjer mill-Bibbja Pierre J. Mejlak Merlin Library Ltd.
Book in another language 1 Valletta Citta nuova: a map history (1566-1600) Albert Ganado P.E.G.
2 Histories of Malta – convictions and conjectures IV Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
Best Design for Maltese Book Il-kuntrarju bl-istampi Pawlu Mizzi Klabb Kotba Maltin
Best Design for Book in another language Valletta Citta nuova: a map history (1566-1600) Albert Ganado P.E.G.
Prize for the best illustrator of children’s books awarded to Marisa Attard for the book ‘Il-kuntrarju bl-istampi’

 

YEAR 2005: BOOKS 2004
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Fiction 1 Tliet nisa u mara Mariella Pisani Bencini Klabb Kotba Maltin
2 L-appartament fir-raba’ sular Charles Casha Klabb Kotba Maltin
Non-Fiction 1 Sireni u Serenati Lina Brockdorff Klabb Kotba Maltin
2 Folklor Guido Lanfranco Klabb Kotba Maltin
Poetry 1 Not awarded
2 Mas-sebħ għasafar John Cremona Klabb Kotba Maltin
Drama 1 Pawlu Redux Oreste Calleja
2 Ċella numru 5/ il-Borg Pisani Anthony Portelli
Children’s Literature 1 Not awarded
2 Stejjer li kibru fl-art Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Research 1 Is-Sorijiet Ġerosolimitani, il-Knisja u l-Monasteru Ġorġ Aquilina P.E.G.
ta’ Sant’Ursola Valletta
2 Storja ta’ Malta: ‘Żmien l-Ingliżi – is-seklu dsatax’ Henry Frendo Klabb Kotba Maltin
Translation 1 L-Enejde Victor Xuereb Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Not awarded
Book in another language 1 Antoine Favray (1706-1798): A French Artist in Rome, Stephen Degiorgio Fondazzjoni Patrimonju Malti
Malta and Constantinople Emmanuel Fiorentino
2 Roman Baroque Sculpture for the Knights of Malta Keith Sciberras Fondazzjoni Patrimonju Malti
Best Design for Maltese Book Is-Sorijiet Ġerosolimitani, il-Knisja u l-Monasteru Ġorġ Aquilina P.E.G.
ta’ Sant’Ursola Valletta
Best Design for Book in naother language Caravaggio Knight of Malta Philip Farrugia Randon AVC Publications
Prize for best illustrator of children’s books awarded to Victor Falzon for the book ‘Għasafar madwarna’

 

YEAR 2006: BOOKS 2005
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels and Short Stories in Maltese 1 Meta jdellel il-qamar Lino Spiteri P.E.G.
2 Kimika Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Novels and Short Stories in another language 1 The Cassandra Curse Fiorella de Maria Progress Press Co. Ltd.
Translated Literary Prose 1 La Symphonie Pastorale-Is-Sinfonija Pastorali Toni Aquilina Agenda
Non-Fiction 1 Not awarded
2 Drawwiet u Ħajja mill-Istorja ta’ Malta Guido Lanfranco Wise Owl Publications
Religious Books 1 Mulej, mexxi l-Erwieħ lejn il-Ġenna Anton Gauci
Lifestyle Books 1 Malta in World War II Albert Ganado P.E.G.
Translated Non-Fiction 1 Fonti għall-Ħajja ta’ San Franġisk t’Assisi Noel Muscat TAU
Non-Fiction in another language 1 The Watercolours John Martin Borg
Textbooks 1 Klikk 3 M.Montebello u C. Tabone Klabb Kotba Maltin
Poetry in Maltese 1 Mill-Blat insawwar ħolma Ġorġ Borg
2 Għeluq Victor Fenech
Poetry in another language 1 Cracked Canvas Maria Grech Ganado
Drama in Maltese 1 Bagalja Ħolm Vincent Vella APS Bank
2 Not awarded
Research 1 Paintings of the Cathedral Museum Mdina Antonio Espinosa Rodriguez
2 The Human Form in Neolothic Malta Isabelle Vella Gregory Midsea Books Ltd.
Children’s literature 1 Jien ma nħobbx naqra Joanne Cassar Klabb Kotba Maltin
2 Kieku Kieku Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Adolescents’ literature 1 Not awarded
2 Sfidi Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Children and Adolescents’ Literature in Translation 1 Enċiklopedija għat-tfal Pierre J. Meilaq Merlin Library Ltd.
Best Design for Book in Maltese awarded to Pubblikazzjonijiet Indipendenza for ‘Album ta’ l-istorja: Partit Nazzjonalista 125 sena servizz’ by Martin Camilleri
Best Design for Book in another language awarded to Midsea Books Limited for ‘Cronologia dei Gran Maestri dello Spedale della Sacra Religione Militare di S.Gio. Gerosolimitano e dell’Ordine del Santo Sepolcro oggi detti di Malta’ by John Edward Critien
Prize for the best illustrator of children’s books awarded to Greta Borg Carbott for both ‘Jien ma nħobbx naqra’ by Joanne Cassar and ‘Senduq Maġiku’ by Clare Azzopardi
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Mikiel Spiteri (Kilin)

 

YEAR 2007: BOOKS 2006
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels and Short Stories in Maltese 1 Il-Linja Ħadra Clare Azzopardi Merlin Library
2 Storja tinkiteb Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti Klabb Kotba Maltin
Novels and Short Stories in another language 1 Of Craft and Honour and a Templar’s Chronicles George Gregory Buttigieg Miller Publications
Translated Literary Prose 1 Ir-ritratt ta’ Dorian Gray Alfred Palma Wise Owl Publications
Non-Fiction 1 Logħob, Taqbil u Ġugarelli tat-tfal Maltin Guido Lanfranco Wise Owl Publications
2 Kassjopea Maurice Mifsud Bonnici
Religious Books 1 Passaġġi Vol. 1 u 2 Tony Sciberras Librerija Preca
Translated Non-Fiction 1 Verġni għal Kristu: L-Ordo Virginum Ħajja kkonsagrata Edmund Teuma ĊAK
dejjem ġdida
Non-Fiction in another language 1 Beautiful creations with Ganutell Catherine Balzan
Textbooks 1 Il-Ġaħan ta’ madwarna Doris Vella Camilleri Colour Image
Poetry in Maltese 1 Bil-Varloppa Louis Briffa P.E.G. Ltd.
2 Siegħa Vjola: Poeżija 1993-2005 Joseph Buttigieg
Drama in Maltese 1 Is-sejħa taż-żmien – żewġ drammi Joseph Vella Bondin Klabb Kotba Maltin
2 Mhux skond iz-zokk Tony C. Cutajar Michael Deguara
Translated Drama 1 Sa ma jasal Godot Toni Aquilina APS Bank
Research 1 Melchiorre’ Gafa’ Keith Sciberras Midsea Books Ltd.
2 Malta the Medieval Millennium Charles Dalli Midsea Books Ltd.
Children’s Literature 1 Id-drawwiet: kullana għat-tfal Tony C. Cutajar Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Trasport Charles Casha Publikazzjonijiet Indipendenza
Adolescents’ Literature 1 Sħab Trevor Zahra Merlin Library
2 Realta’ Charles Daniel Saliba Wise Owl Publications
Poetry for Children and Adolescents 1 Laqt u Xiber Carmel G. Cauchi
Children and Adolescent Literature in Translation 1 Old folk tales of the Maltese Islands Victor Fenech Kotba Merill
Children and Adolescent Literature in another language 1 The frogs and the fish Rosanne Caruana Buttigieg Wise Owl Publications
Prize for the best illustrator of children’s books awarded to Manuel Zammit for the book series ‘Kullana għat-tfal’
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Michael Schiavone

 

YEAR 2008: BOOKS 2007
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels and Short-Stories in Maltese 1 Ġuże’ Bonnici in-novelli Mark A. Sammut Għaqda tal-Malti
2 Sepja Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Novels and Short-Stories in English 1 In search of Carmen Caruana Lou Drofenik
Translated Literary Prose 1 La Malta Revo Carmel Mallia Ulrich Becker
Non-Fiction 1 The Politics of Persuasion Guido De Marco Allied Publications
1 Richard Ellis: the photography collection Natalino Fenech BDL
Religious Books 1 Jiem tad-deheb: San Ġorġ Preca: minn twelidu sa Joe Micallef Publikazzjonijiet Indipendenza
sena wara l-Kanonizazzjoni
Translated Non-Fiction 1 Il-vjaġġ tal-Beagle Paul Sammut Wise Owl Publications
Textbooks 1 Sixth Form College Physics Alfred C. Xuereb Allied Publications
Poetry in Maltese 1 Eklissi perpetwi Achille Mizzi Klabb Kotba Maltin
2 O għatx imkebbes fjamma Joe P. Galea
Poetry in another language and Poetry in Translation 1 Voices from the land of tress Abigail Ardelle Zammit Smokestack Publishers
Drama in Maltese 1 Caravaggio: l-inkjesta Joe Friggieri Klabb Kotba Maltin
2 Ma ngħatax
Biographical and Historical Research 1 Carmelo Mangion hislife and works 1905-1997 Joseph Paul Cassar Midsea Books Ltd.
1 Charles Frederick de Brockhorff: watercolours of Bernardine Scicluna Malta National Library
Malta at the National Library, Valletta
General Research 1 L-Għasafar li jbejtu fl-ambjenti naturali tal-gżejjer Alfred E. Baldacchino MUPL Ltd.
Maltin John Azzopardi
2 L-Ikona, il-Vanġelu bil-kulur Thomas Calleja Reliġjon u Ħajja
Children’s Fiction 1 Dun Ġorġ Emanuel Curmi Preca Publications
2 Senduq kuluri aħmar Clare Azzopardi Merlin Library Ltd.
Adolescents’ Fiction 1 Riħ isfel Pierre J. Mejlak Merlin Library Ltd.
2 Alicia titkellem mill-imwiet Mario Azzopardi Merlin Library Ltd.
Children and Adolescent Non-Fiction 1 Daqq, Għana u Zfin Malti Anna Borg Cardona P.E.G. Ltd.
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language 1 Ir-rakkont il-kbir tal-Bibbja: it-Testment il-Ġdid Thomas Calleja Reliġjon u Ħajja
Prize for the Best Design for a Book in Maltese awarded to Merlin Library Limited for ‘Sqaq l-Infern’ by Loranne Vella and Simon Bartolo
Prize for the Best Design for a Book in another language awarded to Book Distributors Limited for ‘Richard Ellis: The Photography Collection’ by Natalino Fenech
Prize for the Best Designer for a Book in Maltese awarded to Michael J. Schiavone for the book series ‘Kullana tat-tfal’
Prize for the Best Designer for a Book in another language awarded to Joseph Mizzi for ‘Gorgeous Gozo’ by Charles Cini
Prize for the Best Illustrator of children’s books awarded to Frank Schembri for ‘Is-sigriet ta’ għajnejn il-kobra’
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Guido Lanfranco

 

YEAR 2009: BOOKS 2008
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels and Short Stories in Maltese 1 Xandru miżżewweġ u Gay Benny Casha Bronk Productions Ltd.
2 Il-ħajja sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Novels and Short Stories in another language 1 Dead End Paul Grech Allied Publications
Non-Fiction 1 Fjuri li ma jinxfux Oliver Friggieri Klabb Kotba Maltin
2 Il-ġenn li jżommni f’sikti Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Religious Books 1 Santa Liena Imperatriċi Awgusta Albert Sammut Rev. Kan. Pawl Gauci
Textbooks 1 A Miracol Mostrare Mario Vella Merlin Library Ltd.
Poetry in Maltese 1 Ġabra ta’ Leġġendi Joseph Sciberras Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Meta siket il-baħar Charles Bezzina
Biographical and Historical Research 1 Sails around Malta: Types of Sea Vessels Joseph Muscat Publikazzjonijiet Indipendenza
1600BC – 1900AD
2 Printing in Malta 1642-1839 William Zammit Gutenberg
General Research 1 Il-Letteratura Maltija: L-istorja tar-Narrattiva Charles Briffa Malta University Publishing
2 Cross-currents: Critical Essays on Art and Culture Raphael Vella Allied Publications
in Malta
Children’s Literature 1 Meta l-Milied ma ġiex Clare Azzopardi Merlin Library Ltd.
2 Lilla mormijja barra Natalie Portelli Wise Owl Publications
Adolescents’ Literature 1 Wied Wirdien Simon Bartolo/Loranne Vella Merlin Library Ltd.
2 Xi mkien ieħor Lisa Falzon Merlin Library Ltd.
Children and Adolescent Non-Fiction 1 Il-Fjuri Arthur Sammut Publikazzjonijiet Indipendenza
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language 1 Milly, Molly u l-Bandli Frans A. Attard Uptrend Publishing
Prize for the Best Design for a Book in Maltese awarded to  Merlin Library for ‘X’imkien ieħor’ by Lisa Falzon
Prize for the Best Design for a Book in another language awarded to Midsea Books Limited for’Antique Collecting in Malta’ by R. Attard u R. Azzopardi
Prize for the best Translation to Maltese or another language awarded to Victor Fenech for ‘Il-Profeta’
Prize for the Most Creative Book awarded to Adrian Grima and Immanuel Mifsud for ‘Riħ min-Nofsinhar’
Prize for the Best Illustrator of Children’s Books awarded to Mark Scicluna for ‘Meta l-Milied ma ġiex’
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Pawlu Mizzi

 

YEAR 2010: BOOKS 2009
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels and Short Stories in Maltese 1 Qed nistennik nieżla max-xita Pierre J. Mejlak Merlin Library Ltd.
2 Żewġ Alex Vella Gera
2 45 Chris Gruppetta Merlin Library Ltd.
Non-Fiction 1 Panoramic Malta and Gozo Daniel Cilia BDL
2 It-tifel tan-nanna Ġorġ Peresso Horizons
Textbooks 1 Il-Qari tal-Letteratura bejn Esperjenza u Kritika Terence Portelli Allied Publications
Poetry in Maltese 1 Weraq sfajjar fix-Xagħri Maruice Mifsud Bonnici
2 Id-demm nieżel bħax-xita Adrian Grima/Karl Schembri Edizzjoni Skarta
2 Bliet Norbert Bugeja Edizzjoni Skarta Emma Delezio
Poetry in another language 1 Poesie, Poems, Poeżija John J. Cremona Klabb Kotba Maltin
Drama in Maltese 1 Ħitan bil-Moffa Joseph Vella Bondin Bronk Productions
2 Ippermettili nitlaq Alfred Buttigieg Klabb Kotba Maltin
Biographical and Historical Research 1 Jewellery in Malta Francesca Balzan Fondazzjoni Patrimonju Malti
2 Baroque Painting Malta Keith Sciberras Midsea Books Ltd.
General Research 1 Dan hu l-Islam: Taħriġ ta’ tifsir Edmund Teuma ĊAK
2 Exploring the Maltese Media Landscape Joseph Borg, Adrian Hillman Allied Publications
Mary Anne Lauri
Children’s Literature 1 Il-każ kważi kollu tal-Aħwa Demolizz Clare Azzopardi Merlin Library Ltd.
2 Ir-Re Pankrazju jagħlaq mitt sena Clare Azzopardi Merlin Library Ltd.
2 Id-dar ta’  Sqaq il-Forka Ivan De Battista Klabb Kotba Maltin
Adolescents’ Literature 1 Il-Ġnien tad-Dmugħ Simon Bartolo/Loranne Vella Merlin Library Ltd.
2 L-aħħar ġranet ta’ Ciorni u stejjer oħra Mario Azzopardi Merlin Library Ltd.
Children and Adolescents’ Poetry or Drama 1 Paroli Trevor Zahra Malta Union of Teachers
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language 1 Don’t cross the road, Holly!/Taqsamx it-Triq Fuxa! Rita Antoinette Borg Enchanted Grove Publications
Prize for the Best Design for a Book in Maltese awarded to Mario Schiavone for ‘Inservi: Ħidma Politika 1969-2009’ by Michael Schiavone and Leonard Callus
Prize for the Best Design for a Book in another language awarded to Joseph Mizzi għall-ktieb ‘Baroque Paintings in Malta’ by Keith Sciberras
Prize for the best Translation to Maltese or another language awarded to Charles Abela Mizzi for ‘Il-Politika tal-Persważjoni’
Prize for the Best Illustrator of Children’s Books awarded to Mark Scicluna for: ‘Il-Każ kważi kollu tal-Aħwa Demolizz’; ‘Ir-Re Pankrazju jagħlaq mitt sena’ and ‘Jake Cassar isalva r-Renju ta’ Re Pankrazju’
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Alfred Palma

 

YEAR 2011: BOOKS 2010
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels and Short Stories in Maltese 1 Ix-Xitwa ta’ wara s-Sjuf Victor Fenech Horizons
1 Penumbra Trevor Zahra Merlin Publishers Limited
Novels and Short Stories in another language 1 Cast the Long Shadow Lou Drofenik National Biographic
Non-Fiction 1 Seasonal and sustainable cooking for healty living Karen Mugliett Allied Publications
2 Irrid Ngħix Annabelle Vassallo Klabb Kotba Maltin
Religious Books 1 Salmi Responsorjali u Mużika Anton Briffa Prov. Patrijiet Kappuċċini Malta
Textbooks 1 Iċ-Ċavetta David Muscat/Carmen Mamo L-Istitut Paulo Freire
Poetry in Maltese 1 Leħnek il-libsa tiegħi John Aquilina Edizzjoni Skarta
2 Skizzi tal-Karnival Mario Azzopardi Horizons
Translation 1 Beowulf Charles Briffa Publikazzjonijiet Indipendenza
Biographical and Historical Reasearch 1 Francesco Zahra Keith Sciberras Midsea Books Ltd.
1 Pioneers of Modern Art in Malta Vol.1 : The Birth Joseph Paul Cassar Publikazzjonijiet Indipendenza
of a Maltese Modern Artistic Aesthetic
General Research 1 A complete guide to the Birds of Malta Natalino Fenech Midsea Books Ltd.
2 The way we ate Matty Cremona Midsea Books Ltd.
Children’s Literature 1 Buġi Miki u Jake Tricia Fenech Fabri Merlin Publishers Limited
1 Ħadd ma jista’ jidħak Trevor Zahra Merlin Publishers Limited
Adolescents’ Literature 1 L-aħħar ħolma John A. Bonello Merlin Publishers Limited
2 Tik Tok is-Sagħtejn Edgar Formosa Horizons
Children and Adolescent Non-Fiction 1 Il-Lingwa Charles Briffa Publikazzjonijiet Indipendenza
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language 1 Milly u Molly jikkampjaw Frans A. Attard Uptrend Publishing
Prize for the Best Design of a Book in Maltese awarded to Media Maker Ltd. and Allied Publications for ‘Strada Stretta: it-Triq li darba xegħlet il-Belt’ by Ġorġ Cini
Prize for the Best Design of a Book in another language awarded to Michael Lowell and Joseph Mizzi for ‘Edward Caruana Dingli (1876-19650): Portraits, Views and Folkloristic scenes’ by Fond. Patrimonju Malti
Prize for the Best Illustrator of Children’s Books awarded to Derek Fenech for ‘Buġi, Miki u Jake’

 

YEAR 2012: BOOKS 2011
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels and Short Stories in Maltese 1 Dak il-lejl iħallik tgħid Pierre J. Mejlak Merlin Publishers Limited
2 Bħal f’Dizzjunarju Alfred Sant SKS
Novels and Short Stories in another language 1 Slippery steps Vincent Vella Horizons
Non-Fiction 1 Ilwien il-Festi Maltin Vol. 1 Andrew Borg Deer Publications
2 The Times Picture Annual 2011 Darin Zammit Lupi Allied Publications
Textbooks 1 2 MT Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
Poetry in Maltese 1 Jumping Puddles Albert Marshall Outlook Coop
2 Spiral Joe Saliba Klabb Kotba Maltin
Drama in Maltese 1 L-Interdett taħt is-sodda Clare Azzopardi Merlin Publishers
2 Għasir il-bniedem Joseph Vella Bondin Bronk Productions
Translation 1 Dawl id-Dinja Joe Debono Reliġjon u Ħajja
Biographical and Historical Research 1 The Maritime History of Malta Charles Cini
2 Malta’s Philosophy and Philosophers Mark Montebello Pubblikazzjoni Indipendenza
General Research 1 Il-Franġiskani Maltin (Ta’ Ġieżu) 1482c-1965c Ġorġ Aquilina Midsea Books Ltd.
2 The Breeding Birds of Malta Joe Sultana/John J. Borg Birdlife/BDL
Charles Gauci/Victor Falzon
Children’s Literature 1 Ħadd ma jista’ jkanta jew idoqq strumenti tal-Banda Trevor Zahra Merlin Publishers Limited
2 Il-Milied tal-Anġli Ivan De Battista Klabb Kotba Maltin
2 Metamorfosi tal-Mama’ Simone Galea Klabb Kotba Maltin
Adolescent Literature 1 Kulħadd bl-istorja tiegħu Carmel G. Cauchi Pubblikazzjoni Preca
2 Magna TM Mater Loranne Vella Merlin Publishers Limited
Prize for the Best Design of a Book in Maltese awarded to Julia Farrugia for ‘Meta l-Mkunga twelled’ by Julia Farrugia
Prize for the Best Design of a Book in another language awarded to Doris Micallef for ‘Paintings of Malta & Gozo’ by Doris Micallef
Prize for the Best Illustrator of Children’s Books awarded to Davida Flores for ‘Il-Ħbieb tagħna l-Annimali’
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Prof. Oliver Friggieri

 

YEAR 2013: BOOKS 2012
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels and Short Stories in Maltese 1 Is-sriep reġgħu saru velenużi Alex Vella Gera Merlin Publishers Limited
2 Ir-raġel ta’ waħdu Ġorġ Peresso Horizons
Non-Fiction 1 Joseph Vella Bondin: Drammaturgu Charles Briffa Klabb Kotba Maltin
2 Ilwien il-Festi Maltin: Vol. 2 Andrew Borg/Mark Micallef Deer Publications
Religious Books 1 Kristoterapija: fejqan sħiħ Elias Vella Reliġjon u Ħajja
Textbooks 1 3. MT Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
Lifestyle Books 1 My Favourites Peter Dacoutros Midsea Books Ltd.
Poetry in Maltese 1 Il-Fabbrikant tal-Marjunetti Poeżiji u Poesaġġ 2012 Mario Azzopardi Horizons
2 Sekonda qabel tqum/A second before waking Claudia Gauci Edizzjoni Skarta
Poetry in another language 1 Spring Rain/Winter Blues Victor Fenech Horizons
Drama in Maltese 1 L-għanja taċ-Ċinju u il-Ġnien ta’ Esopu Joe Friggieri Horizons
2 Dwar Menopawsi, Minorenni u Muturi High Speed Alfred Buttigieg Klabb Kotba Maltin
Translation 1 Il-Bibbja: ir-raba’ edizzjoni Għaqda Biblika Maltija
Biographical and Historical Research 1 Mintoff: il-bniedem u l-istorja Mario Cutajar SKS
2 Sicut Lilium: Devozzjoni u ritwal tul is-sekli Charles J. Farrugia Soċjeta Mużikali tal-Ġilju
General Research 1 Speakers’ rulings in the Parliament of Malta: The Raymond Mangion Parlament ta’ Malta
Legislative Assembly 1921-1924, first volume parts
one and two
2 Aphorisms: wisdom of a philosopher in exile Mark Montebello/Francis Galea SKS
Children’s Literature 1 Kidane Clare Azzopardi Jesuit Refugee Service Malta
2 Kif jaħsibhom Mastru Gerfex Carmel G. Cauchi Merlin Publishers Limited
Adolescents’ Literature 1 Is-sitt aħwa John A. Bonello Merlin Publishers Limited
2 Din mhux logħba Adrian Grima Klabb Kotba Maltin
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language 1 Deformity Simon Bartolo Merlin Publishers
Prize for the Best Design of a Book in Maltese awarded to Merlin Publishers for ‘Is-Sitt Aħwa’ by John A. Bonello
Prize for the Best Design of a Book in another language awarded to Daniel Cilia for ‘Victoria a portrait of a City’ by Charles Cini.
Prize for the Best Illustrator of Children’s Books awarded to  Frank Schembri for ‘Kif jaħsibhom Mastru Gerfex’
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Anton Cassar

 

YEAR 2014: BOOKS 2013
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels in Maltese 1 L-eżodu ta’ ċikonji Walid Nabhan Klabb Kotba Maltin
Short Stories in Maltese 1 Ċpar: aktar rakkonti u divertimenti Alfred Sant SKS
Poetry in Maltese 1 Penelopi tistenna Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Translation 1 L-Alla tal-Ħerba ta’ Yasmin Reza Toni Aquilina Faraxa Publishing
Research in Maltese or English 1 Verġni Sagri, demonji u boloh għal Alla Mario Azzopardi Horizons
Childrens’s Literature (ages 8-12) 1 Vleġġa kkargata Adrian Grima Klabb Kotba Maltin
Prize for Best Design of Book in Maltese awarded to Merlin Publishers for ‘What happens in Brussels stays in Brussels’ by Ġuże’ Stagno
Prize for Best Design of Book in another language awarded to  Midsea Books for ‘Late Medieval Malta (1091-1500) by Charlene Vella
Prize for Best Illustrator of Children’s Literature awarded to Trevor Zahra for ‘Tqasqis’
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Prof. Godfrey Wettinger

 

YEAR 2015: BOOKS 2014
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels  in Maltese and English 1 Jutta Heim Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Short Stories in Maltese and English 1 Kulħadd ħalla isem warajh Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
Poetry in Maltese and English 1 Taħt il-kpiepel t’għajnejja Maria Grech Ganado Klabb Kotba Maltin
Translation 1 Salammbo’ Paul Zahra
General Research 1 The Maltese 19th Century Notary and his archives Michael Refalo Book Distributors Limited
Historiographic Research 1 The Social and Religious History of a Maltese Parish: Frans Ciappara Malta University Press
St Mary’s Qrendi in the 18th Century
Prize for the Best Book Design awarded to Merlin Publishers Limited for ‘The Maltese Bestiary’ by Stephan D. Mifsud
Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Maria Grech Ganado

 

 ‘TERRAMAXKA’ PRIZE YEAR 2015: BOOKS 2014
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Original Work: 0-7 yrs 1 L-ewwel ktieb tan-numri Terence Portelli Klabb Kotba Maltin
Original Work: 8-12 yrs 1 Dizzjunarju bil-Malti għat-tfal Christopher J. Micallef Book Distributors Limited
1 Save Samyo City Sherise Bugeja Merlin Publishers Limited
Original Work: 13-16 yrs 1 Only in Ħal Biżarr David Aloisio Klabb Kotba Maltin
Translated Work: 0-7 yrs 1 Lupu Lupettu kull kulur Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
Translated Work: 8-12 yrs 1 Kosmos Express; Il-Wikkiel tal-Pjaneti Loranne Vella Merlin Publishers Limited
Translated Work: 13-16 yrs 1 Kważi kważi lil Tamara nżommuha Simon Bartolo Merlin Publishers Limited
Prize for Best Illustrator in the Category ‘Original Work: 8-12 yrs’ awarded to Andrea Meli for ‘Save Samyo City’ by Sherise Bugeja
Prize for Best Illustrator in the Category ‘ Original Work: 13-16 yrs’ awarded to Mark Scicluna for ‘Only in Ħal Biżarr’ by David Aloisio
Prize for Best Book Design awarded to Merlin Publishers Limited for ‘ Stampakelma’ by Trevor Zahra

 

YEAR 2016: BOOKS 2015
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels  in Maltese and English 1 Trojan Alex Vella Gera Klabb Kotba Maltin
Short Stories in Maltese and English 1 Vespri Trevor Żahra Merlin Publishers Limited
Poetry in Maltese and English 1 Kantuniera ‘l Bogħod Nadia Mifsud Skarta
Translation 1 L-Iljieli Għarbin Edmund Teuma  Book Distributors Limited
General Research 1 Antonio Sciortino, The Lost Album Gerald Bugeja Kite Group
Historiographic Research 1 Caravaggio to Mattia Preti: Baroque Painting in Malta Keith Sciberras Midsea Books
1

 

The Battle of Lepanto: An Unpublished Hospitaller Account  Paul Borg Pisani  Salesians of Don Bosco
Prize for the Best Book Design awarded to Birdlife Malta for History of Ornithology in Malta
Special Nomination in the ‘Poetry in Maltese and English’ category
Victor Fenech for the publication Doreen Micallef: il-Poeżija, il-Konferenza (L-Akkademja tal-Malti and Klabb Kotba Maltin)Prize for the Best Emergent Writer awarded to Leanne EllulLifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Mario Azzopardi

 

 ‘TERRAMAXKA’ PRIZE YEAR 2016: BOOKS 2015
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Original Work: 0-7 yrs 1 Mingu Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
Original Work: 8-12 yrs 1 Irvin Vella Investigatur Virtwali: il-Każ Manduca John A. Bonello Merlin Publishers Limited
Original Work: 13-16 yrs 1 Djamantini Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja, Pembroke Self-published
Translated Work: 0-7 yrs 1 Vjoletta Loranne Vella Merlin Publishers Limited
Translated Work: 8-12 yrs 1 Il-Leġenda ta’ San Ġorġ u d-Dragun Pierre J. Mejlak Merlin Publishers Limited
Prize for Best Illustrator in the Category ‘Original Work: 0-7 yrs’ awarded to Lisa Falzon for Mingu by Clare Azzopardi
Prize for Best Illustrator in the Category ‘ Original Work: 8-12 yrs’ awarded to Lisa Falzon for Irvin Vella Investigatur Virtwali: il-Każ Manduca by John A, Bonello
Prize for Best Book Production 2015 awarded to Merlin Publishers Limited for Mingu by Clare Azzopardi.

 

 

YEAR 2017: BOOKS 2016

CATEGORY

O.M.

TITLE OF BOOK

AUTHOR

PUBLISHER

Novels  in Maltese and English

1

The Confectioner’s daughter

Lou Drofenik

Horizons

Short Stories in Maltese and English

1

Wester: bejn rakkonti, bejn divertimenti

Alfred Sant

SKS Publishers

Poetry in Maltese and English

1

Ħuta

Immanuel Mifsud

Klabb Kotba Maltin

Translation

1

Marcel Proust: ‘Għat-tfittxija taż-żmien

Paul Zahra

General Research

1

The Maltese Village Festa: a traditional

Patrick J. Fenech

Book Distributors Ltd.

Biographical and Historiographic Research

1

The Great Maltese Composers: Historical

Joseph Vella Bondin

APS Bank Ltd.

Prize for the Best Book Design awarded to Kevin Casha for Photography in Malta: The History and the Protagonists

Prize for the Best Emergent Writer awarded to Roberta Bajada

Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Victor Fenech

 

TERRAMAXKA’ PRIZE YEAR 2017: BOOKS 2016

CATEGORY

O.M.

TITLE OF BOOK

AUTHOR

PUBLISHER

Original Work: 0-7 yrs

1

Il-qtates ta’ max-xatt

Clare Azzopardi

Merlin Publishers

1

Fil-kamra ta’ Jonas

Emanuel (Noel Tanti)

Merlin Publishers

Original Work: 8-12 yrs

1

Il-każ tas-serqiet  strambi

John A. Bonello

Merlin Publishers

Original Work: 13-16 yrs

1

Fittixni

Antoinette Borg

Merlin Publishers

Translated Work: 0-7 yrs

1

Inħobbok

Leanne Ellul

Merlin Publishers

Translated Work: 8-12 yrs

1

Teresa

Leanne Ellul

Merlin Publishers

Clare Azzopardi

Prize for Best Book Production 2016 awarded to Merlin Publishers Limited for Il-qtates ta’ max-xatt by Clare Azzopardi.

 

YEAR 2018: BOOKS 2017
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Novels  in Maltese and English 1 Rokit Loranne Vella Merlin Publishers
Poetry in Maltese and English 1 Erbgħin jum Antoine Cassar EDE Books
General Research 1 Curtain Up! Paul Xuereb Midsea Books
Biographical and Historiographic Research 1 ‘Kollni kemm jien għalikom”: Il-ħajja mqanqla ta’ Mikiel Gonzi u żminjietna (1885-1984) Louis Cilia Klabb Kotba Maltin
1 Sal-quċċata tal-Everest Marco Cremona and Glen Calleja Merlin Publishers
Prize for the Best Book Design awarded to BDL for A Visual Guide to the Fortifications of Malta by Stephen C. Spiteri
Prize for the Best Emergent Writer awarded to Antoinette Borg

Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Lillian Sciberras

 

TERRAMAXKA PRIZE YEAR 2018: BOOKS 2017
CATEGORY O.M. TITLE OF BOOK AUTHOR PUBLISHER
Original Work: 0-7 yrs 1 Mama’, Allura Din imħabba? Moira Scicluna Zahra and Mark Scicluna Merlin Publishers
Original Work: 8-12 yrs 1 Jissokta l-każ tal-aħwa Saver u Ludmilla Demolizz Clare Azzopardi (illustratur Mark Scicluna) Merlin Publishers
Original Work: 13-16 yrs 1 Jarmuk Stephen Lughermo Horizons Communications Ltd.
Translated Work: 0-7 yrs 1 Magni Taż-żmien (translated from Macquinas do Tempo by Romont Willy) Claudia Gauci Merlin Publishers
Translated Work: 8-12 yrs 1 Il-kulleġġ għall-prinċipijiet perfetti, translated from A Escola dos principes encantandos by Eliandro Rocha Noel Tanti Merlin Publishers
Prize for Best Book Production Year 2018, Books 2017 awarded to Merlin Publishers Limited for Mamà, Allura Din imħabba? 

by Moira Scicluna Zahra u Mark Scicluna

YEAR 2019: BOOKS 2018

CATEGORY

O.M.

TITLE OF BOOK

AUTHOR

PUBLISHER

Novels  in Maltese and English

1

Not awarded

Poetry in Maltese and English

1

Framed

Maria Grech Ganado

Merlin Publishers

Short stories in Maltese and English

1

365

Trevor Żahra

Merlin Publishers

Literary Nonfiction

1

No Man’s Land: People, Place and Pollution

Marie Briguglio & Steve Bonello

Kite Group

Translation

1

Antigona

Toni Aquilina

Faraxa Publishing

General Research

1

Il-Maltin: Għemilhom, Drawwiehom, Ġrajjiethom – it-Tieni Volum

Steve Borg

Klabb Kotba Maltin

Biographical and Historiographic Research

1

Fortress Colony: The Final Act 1945-1964; Vol 4 1961-1964

Joseph M. Pirotta

Midsea Books

Prize for the Best Book Production awarded to Kite Group for the book Parallel Existencies – The Notarial Archives: A Photographer’s Inspiration

Prize for the Best Emergent Writer awarded to Gioele Galea

Poet Laureate Prize awarded to Maria Grech Ganado

Lifetime Achievement Award for Contribution to Literature awarded to Alfred Sant

TERRAMAXKA PRIZE YEAR 2019: BOOKS 2018

CATEGORY

O.M.

TITLE OF BOOK

AUTHOR

PUBLISHER

Original Work: 0-7 yrs

1

Il-Ħanut tal-Ħelu li Mar Dawra

Clare Azzopardi (illustratur Matt Stroud)

Merlin Publishers

Original Work: 8-12 yrs

1

Irvin Vella – Investigatur Virtwali: Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor

John A. Bonello

Merlin Publishers

Original Work: 13-16 yrs

1

Amina

Antoinette Borg

Merlin Publishers

Translated Work: 0-7 yrs

1

L-Annimali tas-Savana: Il-Verità Kollha fuq l-Annimali

Rachel Portelli

Merlin Publishers

Translated Work: 8-12 yrs

1

Missjoni: Insalvaw il-Pjaneta l-Blu

Dwayne Ellul

Merlin Publishers

Prize for Best Book Production Year 2019, Books 2018 awarded to BDL Publishing for the book Lorella u l-Ġenju li Ma Kienx Jaf Jaqra by Rita Saliba (Moira Scicluna Zahra illustratriċi)


Share Article