Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020 – edizzjoni virtwali

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb – edizzjoni virtwali huwa organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u se jittella’ online mill-11-15 ta’ Novembru.
Il-preparamenti bdew ġmielhom u l-programm tal-attivitajiet jinħareġ f’Settembru.
L-imsieħba fl-industrija tal-kotba u l-pubbliku ġenerali huma mistiedna biex isegwu s-sit uffiċjali u
Websajt u l- l-paġna tal-Facebook tagħna għal aktar aġġornamenti

L-istorja tal-FNK

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-akbar ċelebrazzjoni tal-ktieb fil-kalendarju kulturali Malti. Kull sena jattendu madwar 40,000 persuna u jipparteċipaw aktar minn 40 eżebitur. Il-Festival joffri wkoll diversi opportunitajiet għall-professjonisti fl-industrija sabiex jiltaqgħu u jsaħħu jew joħolqu relazzjonijiet ġodda.

L-ewwel edizzjoni tal-Festival saret fl-1979, taħt l-isem tal-Fiera tal-Ktieb (1979-2012). Minn dakinhar l-avveniment żvilluppa f’festival li jiċċelebra l-kultura tal-kotba fil-forom varji tagħha. Id-dimensjoni internazzjonali tal-Festival qed kulma jmur issir aktar evidenti bil-preżenza ta’ awturi u pubblikaturi barranin mistiedna. Tul is-snin, fost l-oħrajn, żaru l-Festival Ros Barber, Shahd Alshammari, Tim Parks, Philip ò Ceallaigh, Vera Duarte, Naomi Klein u l-Imħallef Rosemarie Aquilina.

Iż-żjara

Ħinijiet tal-ftuħ: L-Erbgħa 11 ta’ Novembru:  09:00 – 13:00, 17:30 – 21:30 Il-Ħamis 12 ta’ Novembru:  09:00 – 13:00, 17:30 – 21:30 Il-Ġimgħa 13 ta’ Novembru:  09:00 – 13:00, 17:30 – 22:00 Is-Sibt 14 ta’ Novembru:  09:30 – 22:30 Il-Ħadd 15 ta’ Novembru:  08:30 – 20:00

Mingħajr dħul

Ċentru tal-Konferenzi Mediterranji (MCC), Triq l-Isptar, Valletta, VLT 1645

Programm għat-tfal tal-iskejjel

L-għodwiet ta’ fost il-ġimgħa jkunu ddedikati għall-attivitajiet immirati għat-tfal tal-iskejjel. Studenti u għalliema jistgħu jistennew programm addattat għat-tfal, li jinkludi teatru, qari animat u laqgħat mal-kittieba.

Kull student irreġistrat jirċievi vawċer ta’ €5 li jkun jista’ jsarrfu waqt il-Festival, kif ukoll ikun jista’ jattendi xows addattati skont l-età fit-Teatru tal-Festival jew xows oħrajn fin-naħa tal-ħanut tal-kotba.

Irreġistra minn qabel lill-istudenti tiegħek għal żjara waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2023

Eżebituri

L-applikazzjonijiet għall-pubblikaturi li jixtiequ jipparteċipaw fl-edizzjoni virtwali tal-Festival issa fetħu. Niżżel l-applikazzjoni aġġornata minn hawn u qabel tibgħatha kun ċert li qrajt sewwa l-istruzzjonijiet.

L-applikazzjonijiet għandhom jimtlew sew u jinthemżu f’email lil Michael Mercieca (michael.mercieca@gov.mt) jew jintbagħtu bil-posta fl-indirizz li jidher hawn, sa mhux aktar tard mill-24 ta’ Awwissu 2020 f’nofsinhar (12pm): Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020, Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Il-Librerija Pubblika Ċentrali, Triq Prof. Joseph J. Mangion, Il-Furjana, FRN 1800, MALTA.

Is-Sacra Infermeria u La Valette Halls se jkunu qed jospitaw pubblikaturi, NGOs u libreriji, kif ukoll bejjiegħa tal-kotba u ħwienet tal-kotba.

Għall-familji

Id-dettalji dwar xows għall-familji waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020 – edizzjoni virtwali joħorġu aktar tard.

Skema ta’ promozzjoni għall-eżebituri

Din is-sena l-eżebituri għandhom iċ-ċans li japplikaw għal sussidju fuq il-miżata għall-istand tagħhom jekk ikunu investew fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-Festival fuq il-mezzi tal-istampa lokali. Il-Formola tal-applikazzjoni għall-Iskema tal-Promozzjoni għall-Eżebituri u r-regolamenti tista’ titniżżel minn hawnhekk..

EDIZZJONIJIET IMGĦODDIJA The 2019 Malta Book Festival

Ara hawnhekk il-programm uffiċjali tal-avvenimenti kollha tal-FNK 2019 (verżjoni għall-mowbajl) li kien jinkludi tnedijiet u preżentazzjonijiet ta’ kotba, qari ta’ poeżija, laqgħat mal-awturi, konferenzi u seminars.

Il-Festival beda l-Erbgħa filgħaxija b’konferenza letterarja dwar il-ġeneru tal-fantaxjenza. Ipparteċipaw Loranne Vella, ir-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2018 bir-rumanz Rokit (Merlin Publishers), il-kittieb imwieled Malta Jon Courtenay Grimwood, Kali Wallace u Dave Rudden.

Il-mistiedna speċjali ta’ din l-edizzjoni kienet l-On. Imħallef Rosemarie Aquilina, li serqet ix-xena internazzjonali fl-2018 meta ppresediet il-każ ta’ Larry Nassar, u bagħtitu 175 sena ħabs minħabba abbużi sesswali. Minn dakinhar l-Imħallef Aquilina saret wieħed mis-simboli tal-moviment #MeToo.

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2018Il-programm kulturali tal-FNK 2018 kellu aktar minn 80 attività bejn tnedijiet ta’ kotba, qari, laqgħat mal-awturi, seminars u konferenzi. Bħala avveniment li fforma parti mill-programm kulturali ta’ Valletta 2018, il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, il-Festival ingħata s-sostenn sħiħ tal-Gvern.

Il-mistiedna speċjali ta’ din l-edizzjoni kienet l-awtriċi u attivista ta’ fama internazzjonali Naomi Klein, li kienet intervistata mill-ġurnalist lokali Matthew Vella. Klein hi l-awtriċi tal-ktieb The Shock Doctrine, li kiser rekords ta’ bejgħ fid-dinja u li fih Klein titkellem dwar dak li ssejjaħlu ‘kapitaliżmu tad-diżastri’. Il-ktieb qawwa l-prominenza ta’ Klein, bin-New Yorker jgħid li Klein hi l-aktar figura viżibbli u influwenti fix-xellug Amerikan.

Il-Programm ta’ Attivitajiet Kulturali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2018Il-formola ta’ risponsgħaż-żjajjar tal-iskejjel fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2018.   The 2017 Malta Book Festival

Poster EN(1)

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2019

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2018

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2017

  Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2024 se jittella’ bejn is-6 u l-10 ta’ Novembru. L-applikazzjonijiet għall-esebituri jiftħu daqt. 

  Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-akbar ċelebrazzjoni tal-ktieb fil-kalendarju kulturali Malti. Kull sena jattendu madwar 50,000 persuna u jipparteċipaw mal-50 esebitur. Il-Festival joffri wkoll diversi opportunitajiet għall-professjonisti fl-industrija sabiex jiltaqgħu u jsaħħu jew joħolqu relazzjonijiet ġodda.

  Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2024

  Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb jirritorna għall-40 edizzjoni tiegħu, li se ssir bejn is-6 u l-10 ta’ Novembru.

  It-tema ta’ dis-sena hija #dinjietjirrimaw, li jirrifletti l-faċċati differenti li jiffurmaw il-proċess tal-pubblikazzjoni, mit-twelid tal-idea sal-prodott finali. Bis-saħħa ta’ dan il-logħob bil-kliem, il-Festival kommess li jesebixxi l-aspetti kollha tad-dinja letterarja, mill-kitba sal-illustrazzjoni, l-istampar u saħansitra l-illegar. Il-programm tal-attivitajiet se jkun jinkludi xows u attivitajiet għall-familja u l-istudenti, tnedijiet u diskussjonijiet dwar kotba, workshops ta’ kitba, qari performattiv, u inkontri professjonali bejn il-pubbliku u msieħba fl-industrija tal-pubblikazzjoni.

  Id-dħul għall-Festival u għall-attivitajiet b’xejn.

  Il-Poster tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2024

  Il-poster uffiċjali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2024 – illustrat minn Ed Dingli u ddisinjat minn Sarah Cachia Falzon – se jitnieda daqt, u miegħu se jkun hemm marbut il-motto #dinjietjirrimaw: erba’ ‘dinjiet’ li se jixirfu ftit ftit tul il-kampanja ta’ promozzjoni li twassalna sal-Festival f’Novembru.

  → Ir-rifletturi se jinxtegħlu fuq l-awturi ewlenin, Maltin u mhux, u l-qarrejja se jkollhom iċ-ċans jidħlu fid-dinja tax-xogħlijiet tagħhom.

  → L-esperjenza immersiva tal-Festival se tinkludi xows teatrali li jżommuk, workshops li jingaġġawk, u attivitajiet interattivi għall-qarrejja ż-żgħar u l-iskejjel.

  → Se jiġi ċċelebrat ix-xefaq wiesa’ tal-letteratura, bl-esebizzjoni ta’ ġeneri differenti li se jolqtu l-gosti ta’ qarrejja differenti.

  → Min iżur il-Festival se jkollu ċ-ċans isir jaf aktar dwar l-espressjoni kreattiva fl-arti tal-produzzjoni tal-ktieb bis-saħħa ta’ attivitajiet u workshops parteċipattivi.

  L-istorja tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb

  L-ewwel edizzjoni tal-Festival saret fl-1979, taħt l-isem tal-Fiera tal-Ktieb (1979-2012). Minn dakinhar l-avveniment żvilluppa f’festival li jiċċelebra l-kultura tal-kotba fil-forom varji tagħha. Id-dimensjoni internazzjonali tal-Festival qed kulma jmur issir aktar evidenti bil-preżenza ta’ awturi u pubblikaturi barranin mistiedna. Tul is-snin, fost l-oħrajn, żaru l-Festival Ros Barber, Shahd Alshammari, Tim Parks, Philip ò Ceallaigh, Vera Duarte, Naomi Klein, l-Imħallef Rosemarie Aquilina, Sir Salman Rushdie, Irvine Welsh u John Boyne.

  Esebituri

   


  Il-pubblikaturi, bejjiegħa tal-kotba, awturi u aġenziji oħra fil-qasam tal-kotba jistgħu japplikaw biex jipparteċipaw fil-Festival bejn l-10 ta’ Mejju u l-14 ta’ Ġunju. L-applikazzjoni u r-regolamenti ssibhom hawnhekk.

  Skema tal-Promozzjoni għall-Esebituri
  L-Iskema tal-Promozzjoni għall-Esebituri toffri sussidju fuq il-ħlas għall-istand tal-esebituri jekk ikunu investew fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-Festival fuq il-mezzi tal-istampa lokali u l-midja soċjali.

  Għall-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2024, l-esebituri jistgħu jitolbu rifużjoni sħiħa jew parzjali (minimu ta’ 50%) fuq il-ħlas tal-applikazzjoni tagħhom jekk jagħżlu li jirreġistraw għall-Iskema tal-Promozzjoni għall-Esebituri.

  Informazzjoni

  Il-Programm

  Il-programm tal-Festival jitħabbar fix-xhur li ġejjin.

  Il-Mistiedna Speċjali

  Il-mistiedna tal-Festival jitħabbru fix-xhur li ġejjin.

  L-esebizzjoni From Illustration to Book

  It-tielet edizzjoni ta’ din l-esebizzjoni ddedikata għad-disinn tal-kotba u l-illustrazzjonijiet, li turi x-xogħol tal-illustraturi u d-disinjaruri kontemporanji u ewlenin f’Malta, u fl-istess ħin tweġġaħ il-pijunieri lokali f’dawn l-oqsma. Din l-inizjattiva hija parti minn kollaborazzjoni usa’ bejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Kunsill Malti għall-Arti.

  Il-Kamra Sensorja

  Din il-kamra mmexxija mill-Fondazzjoni Inspire tkun miftuħa l-ġurnata kollha. Jingħata biss aċċess lil tfal akkumpanjati minn ġenituri jew edukaturi.

  Programm għat-tfal tal-iskejjel

  Iż-żjajjar tal-iskejjel reġgħu magħna! Dawn huma b’xejn, iżda l-iskejjel iridu jibbukkjaw bil-quddiem.

  L-iskejjel kellimniehom minn qabel u ħeġġiġniehom jiġu bit-tfal sabiex ma jitilfux ix-xows u l-eluf ta’ kotba li se jkun hemm għall-bejgħ.

  Kull student irreġistrat jirċievi vawċer ta’ €5 li jkun jista’ jsarrfu waqt il-Festival, kif ukoll ikun jista’ jattendi xows addattati skont l-età fit-Teatru tal-Festival jew xows oħrajn fin-naħa tal-ħanut tal-kotba. 

  Attivitajiet għall-familji u t-tfal

   

  Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb dejjem joffri ħarġa sabiħa għall-familja kollha, u din is-sena xejn inqas.
  Matul il-ħamest ijiem tal-Festival se jkollna lista sħiħa ta’ attivitajiet għall-familja kollha.

  Aktar informazzjoni titħabbar fix-xhur li ġejjin.

   

  EDIZZJONIJIET IMGĦODDIJA