Ewropa Kreattiva 2021-2027 huwa l-programm ta’ Eur 2.4 biljun tal-UE li jappoġġja setturi kulturali u kreattivi. Ewropa Kreattiva qiegħda hemm biex tissalvagwardja, tiżviluppa u tippromwovi d-diversità u l-wirt kulturali u lingwistiku Ewropew, u żżid il-kompetittività u l-potenzjal ekonomiku tas-setturi kulturali u kreattivi.