Podcast live li fih Jon Mallia se jintervista lill-membri tal-pubbliku fuq ir-relazzjoni tagħhom mal-kotba, l-għarfien u l-kultura.