Sena mill-mewt tal-Professur Oliver Friggieri, il-poetessa Simone Galea timmodera diskussjoni li tiċċelebra l-ħajja tal-persuna influwenti, il-poeta, ir-rumanzier, il-ħassieb, l-akkademiku, u l-għalliem. Galea tingħaqad ma’ Sara Brincat Friggieri, Joseph Mizzi (Klabb Kotba Maltin), Prof. Joe Friggieri, u Gabriel Lia li se jkun qiegħed jippreżenta silta mid-dramm 249: Il-Kobor u l-Umiltà tal-Prof. Oliver Friggieri.