Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq jawgura l-Għid it-Tajjeb lil kulħadd. Qed nurukom xi siltiet mix-xogħol ta’ Dun Karm maqlub fl-Ingliż, ir-Russu, it-Taljan u l-Għarbi.

Dawn it-traduzzjonijiet jiffurmaw parti minn proġett usa’ mmexxi mill-KNK, li jinkludi erbgħin poeżija tal-poeta, fosthom ‘Il-Jien u Lil Hinn Minnu’, li qed jinqalbu għal ilsna ewlenin madwar id-dinja.

L-aħħar versi minn Il-JIen u Lil Hinn Minnu ta’ Dun Karm

Issa mexxini Int, ja dawl tas-sema,

biex ma narġax fil-għama ta’ kburiti;

rażżan ġo fija l-jien, l-għadu tas-sewwa,

biex miegħi tgħammar Int; imxejt biżżejjed

fid-dlam, intektek bil-għasluġ ta’ ħsiebi,

fuq triq imwiegħra, fejn il-mewt tittawwal

minn kull xifer ta’ rdum; xerridt biżżejjed

dmugħ mingħajr faraġ, waqt li t-talba tiegħi

kienet tidwi bla tama ġewwa qalbi,

għax ġwienaħ ma kellhiex biex tifred l-għoli.

Issa mexxini Int, għax fik biss nagħraf

il-għajb tal-jien u l-ġmiel ta’ lil hinn minnu.

Bit-Taljan, minn Prof. Joseph Eynaud

Adesso guidami Tu, O Luce del Ciel,

per non ricader nella cecità della mia vanità;

frena in me l’Io, il nemico della Verità,

così Tu vivrai con me; camminai troppo

al buio, col bastone della mente

per la via oscura, dove la Morte guarda

ad ogni orlo di precipizio; ho sparso troppe

lacrime senza conforto, mentre la mia preghiera

risuonò senza speranza nel mio cuor,

perché ali non ebbe per volar in alto.

Adesso guidami Tu, perché solo in Te vedo

il disonore dell’Io e la beltà dell’Oltre l’Io.

Bl-Ingliż, minn Prof. Clare E. Vassallo

Now You lead me, O Light of the Heavens,

so I will not return to the blindness of my pride;

hold back in me the Self, enemy of the Good,

so that You will live with me; I have walked enough

in darkness, tapping about with the thin staff of my thoughts,

upon a terrifying path, where Death watches  

at every edge of the precipice; I have poured 

enough tears and found no comfort, while my plea

echoed hopelessly in my heart,

because it had no wings to raise it above.

Now You lead me, because only in you do I recognize

the shunning of the Self and the beauty of all that is Beyond it.

Bir-Russu, minn Yana Psaila

Отныне веди меня Ты, о Свет Небес,

чтобы снова я не оказался в слепоте своей гордыни;

усмири во мне Эго, врага Истины,

чтобы со мной пребывал Ты; 

хватит мне идти во тьме,

ощупывая клюкой разума неровную дорогу, 

где смерть выглядывает из-за каждого угла; 

достаточно пролил я слёз без утешенья,

когда моя молитва отзывалась эхом в сердце безнадёжно,

так как не было у меня крыльев, чтобы взлететь вверх. 

Теперь веди меня Ты, потому что только в тебе я познаю

бесславие Эго и великолепие за его Пределами.

Bil-Għarbi, minn Walid Nabhan

يا نور السماء

خذ بيدي

كي لا يضلني 

مجددا غروري 

روض “أناي” 

عدوة الحق

كي نحيا معا 

بعد أن مشيتُ 

طويلا في الظلام

ألتمس الطريق بعصاي

في دروب 

يحف بها الموت

من كل هاوية

ذرفت كثيراً من الدمع 

دون عزاء

فيما رغبتي

تزمجر في داخلي 

بلا جدوى

لأني لا أملك جناحين 

لأحلق في العلى

خذ بيدي

لأني أمام جلالك

أدرك خزي نفسي

وأدرك النعيم 

وأنا بعيد عنها.


Share Article