Il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef 2020 - KNK

Date: November 13, 2020
Time: 7:00 PM