F’din il-produzzjoni qasira maħduma mil-Bank stess tingħata spjegazzjoni kif il-librerija qed twettaq il-viżjoni tagħha – dik li ssir il-librerija ewlenija fl-istudji bankarji, ekonomiċi, finanzjarji u soċjali kif ukoll ċentru ta’ riċerka u dibattitu f’dawn l-oqsma.

Il-librerija tal-Bank Ċentrali ta’ Malta tispeċjalizza fl-oqsma tal-istudji bankarji, tal-finanzi u l-ekonomija. L-għan originali kien li tipprovdi lill-impjegati publikkazjonijiet neċċessarji sabiex  ikunu jistgħu jaqdu d-doveri tagħhom, l-aktar  f’dak li huwa analiżi u riċerka. Il-missjoni tal-librerija nbidlet  maż-żminijiet, u llum il-librerija tipprovdi publikazzjonijet speċjalizzati u servizzi lill-impjegati u l-pubbliku.