L-Istatwa tar-Redentur tal-Isla hija mingħajr dubju l-iżjed statwa sakra ikonika f’Malta. Meqjuma minn ħafna waqt mumenti ta’ tbatija u niket, l-effiġja kienet dejjem moħbija fil-misteru sakemm ġie mibdi proġett ta’ konservazzjoni fl-2018. L-editur tal-ktieb rebbieh tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020, Dr. Jonathan Farrugia, ser ikun qiegħed jiddiskuti l-istorja, l-arti, u l-kult ta’ din l-istatwa ikonika mal-konservatriċi responsabbli għall-proġett ta’ konservazzjoni ta’ din l-istatwa Valentina Luppo mill-Atelier del Restauro.

L-istatwa hija fost l-aktar meqjuma f’Malta mill-istatwi li juru lil Kristu mgħobbi bis-Salib. Minn dejjem kienet meqjusa mirakoluża u tattira ħafna devoti minn madwar il-gżejjer. Taħt id-direzzjoni editorjali ta Rev. Jonathan Farrugia, tim ta’ akkademiċi Maltin jippreżentaw l-iskoperti tagħhom ibbażati fuq ir-reputazzjoni u l-istorja intriganti tal-istatwa. Filwaqt li titfa’ dawl fuq l-iżvilupp tal-kult tal-istatwa, il-pubblikazzjoni tiġbor fiha l-istudju storiku, etnografiku, u ikonografiku tagħha fi ħdan il-kuntest tal-Arċikonfraternità tal-Kurċifiss Imqaddes u l-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Il-pubblikazzjoni tiġbor riċerka arkivjali li ma kinitx ippubblikata, analiżi xjentifika fuq l-istruttura u l-materjali, it-teknika tal-manifattura u l-istorja tar-restawr tagħha sa meta nbeda dan il-proġett ta’ konservazzjoni tal-ogħla livell.

Jonathan Farrugia huwa qassis kattoliku lettur tal-Patristika fi ħdan id-dipartiment tal-Istorja tal-Knisja, il-Patroloġija u l-Arkeoloġija Paleokristjana u affarijiet oħra relatati mat-twemmin u t-testi Nsara antiki, bħall-Ispiritwalità u l-Liturġija. Fl-2020 ingħata l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-ktieb li editja ‘Ir-Redentur: History, Art and Cult of The Miraculous Effigy of Christ The Redeemer at Senglea, Malta’, rebbieħ tal-kategorija ta’ riċerka bijografika u storjografika.