Tliet sessjonijiet ta’ qari għat-tfal se jiġu organizzati waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. L-awtriċi Amanda Zahra se tkun akkumpanjata mill-kelb Shadow u taqra l-ktieb Shadow Finds a Home. Din hi storja dwar kelb li safa’ abbandunat, u li bħalu hemm mijiet oħra, u li qed jistenna li jiġi addottat. Din hi storja li tqajjem aktar kuxjenza dwar il-ħarsien tal-annimali.