Waqt dawn is-sessjonijiet, il-Kunsill Malti għall-Arti jistiednek biex tiltaqa’ ma’ wħud mill-aqwa illustraturi u pubblikaturi tal-kotba lokali. Fihom se niffokaw fuq l-introduzzjoni ta’ udjenzi ta’ kull età kif ukoll lil dawk li jaspiraw li jsiru artisti għad-dinja tal-illustrazzjoni. Dawn huma parti mill-programm tal-esebizzjoni From Illustration to Book.