Xi illustraturi, ibbażati Malta jew barra, fosthom Zack Ritchie (illustratur Malti indipendenti), Craig Macdonald (Te fit-Tazza), Matt Stroud (illustratur u animatur ibbażat Malta), Daniela Attard ‘iella’ (illustratur u diżinjatur ibbażata Londra) u Marietta Mifsud (illustratur u diżinjatur grafiku bbażata fi Brighton) se jiddiskutu b’mod każwali l-aspett tan-negozju bl-illustrazzjonijiet.

Is-sitt illustraturi se jiddiskutu aspetti varji dwar l-illustrazzjoni bħala negozju, iżda se jħarsu wkoll lejn temi importanti oħra, ngħidu aħna l-importanza tal-illustrazzjoni bħala għodda għad-diżinn, għala hu importanti li tberraħ xogħlok, il-pubblikazzjoni individwali, u d-differenza bejn li tagħraf il-karattru illustrattiv tiegħek u li taddatta għal stili differenti.

Id-diskussjoni tinkludi wkoll deskrizzjoni tal-proċess fil-ħolqien ta’ waħda mill-bċejjeċ tal-arti ta’ Zack Ritchie mill-bidu sal-aħħar.