Din il-preżentazzjoni mill-awtur fuq il-ktieb tiegħu hija dwar dak kollu li kien isir bil-liġi tal-forka u dak li kellu jwettaq il-bojja waqt li jesegwixxi l-kundanna skont il-famuża teorija ta’ Sir William Marwood u l-liġi li kienet tittratta l-forka.