Dr Charlene Vella hija awtorità fl-arti u l-arkitettura Rinaxximentali f’Malta. Fl-aħħar xogħol tagħha, In the foosteps of Antonello da Messina: The Anotenelliani between Sicily and Venice, issegwi b’reqqa x-xogħol tal-aħwa Saliba minn Veneto għal Malta, u għal kull raħal fi Sqallija li kkummissjona xogħolhom. Dan l-istudju jidħol f’dibattitu usa’ fuq il-mobbiltà, il-migrazzjoni u l-iskambju artistiku, waqt li simultanjament jiżvela kif il-legat artistiku ta’ Antonello u l-espożizzjoni ta’ familtu lejn Venezja rawmet Rinaxximent minsi ta’ pitturi fi Sqallija, Kalabrija u Malta.