Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam il-ħmistax-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ April, 2018 u t-30 ta’ Ġunju, 2018.  Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq ifakkar illi għal din is-sena kurrenti l-iskema żdiedet  minn €6000 għal €10,000 għal kull kwart tas-sena    Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/FotografuNumru ta’ kotba mislufaRemunerazzjoni (€)
Abela Gloria235.94
Agius Darren5714.72
Aloisio David5614.47
Attard Anton F.153.87
Attard Edward28573.62
Attard Frans A.914236.11
Attard Josette71.81
Attard Marisa594153.44
Attard Richard4912.66
Attard Andreas71.81
Azzopardi Chris7820.15
Azzopardi Clare42141088.58
Azzopardi Joanna287.23
Azzopardi Mario9524.54
Bajada Roberta6216.02
Baldacchino Carmel287.23
Bartolo Simon12432.03
Bezzina Charles102.58
Bonello John A.14938.49
Bonnici Eman5413.95
Borg Carbott Greta11128.67
Borg Cardona Anna51.29
Borg Antoinette6015.5
Borg Gerard James7218.6
Borg Paul P.10426.87
Borg Rita Antoinette11529.71
Borg Steve235.94
Briffa Angela71.81
Briffa Charles629162.49
Brockdorff Lina1063274.6
Bugeja Ivan215.42
Bugelli Martin12231.52
Busuttil Amanda246.2
Calleja Carmel4411.37
Calleja Sharon30979.82
Camilleri Magro Sharon215.42
Camilleri Joe287.23
Camilleri Joseph C.123.1
Camilleri Maria164.13
Camilleri Mark5614.47
Camilleri Mark41.03
Camilleri Ronald18347.27
Caruana Webster Sean20.52
Casha Charles1501387.75
Cassar Michael123.1
Cassola Arnold133.36
Cauchi Carmel G.807208.47
Cini Claudia369.3
Cini George143.62
Cini Michael24763.81
Cutajar Mario10.26
Cutajar Tony C.456117.8
Darmanin Denis10.26
DeBattista Ivan17043.92
Debattista Borg Publius235.94
Debono Sebastian14537.46
Dougall Anton B.6516.79
Drofenik Lou4812.4
Farrugia Anthony14938.49
Farrugia Charles20.52
Fenech Conrad10.26
Fenech Victor516133.3
Flores Charles338.52
Formosa Edgar4812.4
Frendo Henry184.65
Friggieri Audrey28373.11
Friggieri Joe7820.15
Friggieri Oliver21956.57
Galea Charmaine V.9524.54
Galea Francis184.65
Galea Lorraine5012.92
Gatt Monica21655.8
Gatt Naomi17244.43
Grasso Anton5915.24
Grech Jesmond14637.72
Grech Josef51.29
Grech Joseph51.29
Grech Rita755195.04
Grech Rose428110.56
Grech Sergio348.78
Grima Adrian4010.33
Guillaumier Alfie7619.63
Hamilton Dunstan133.36
Hili Vassallo Sandra17344.69
Lanfranco Guido G.12732.81
Lombardi Gino27571.04
Lughermo Stephen8421.7
Mahoney Josephine10.26
Mallia Carmel61.55
Mangion Andre’71.81
Massa Alfred32583.96
Mejlak Pierre J.13334.36
Micallef St John Charles37697.13
Micallef Doris10.26
Micallef Joanne4712.14
Mifsud Bonnici Maurice7318.86
Mifsud Immanuel9925.57
Mifsud Stephen D.20.52
Mintoff Dijonisju205.17
Mizzi Alex287.23
Mizzi Jacqueline4010.33
Mizzi Laurence4411.37
Muscat Adrian92.32
Muscat Lawrence10226.35
Nabhan Walid5614.47
Olivari D’Emanuele Carlo7719.89
Pace Joe5413.95
Pace Therese4912.66
Palma Alfred12532.29
Peresso Ġorġ20051.66
Portelli Emmanuel583150.6
Portelli Natalie75291944.93
Portelli Rachel929239.98
Portelli Ramona184.65
Pulis Victor7218.6
Refalo Michael41.03
Risiott Liliana9825.32
Said-Zammit George A.9925.57
Saliba Charles Daniel4010.33
Saliba Rita428110.56
Sammut Louise246.2
Sammut Patrick5413.95
Sammut Salv19049.08
Sammut Saviour3910.07
Schembri Frank722186.51
Sciberras Keith20.52
Scicluna Zahra Moira36594.29
Scicluna Carmel12031
Scicluna Mark747192.97
Spiteri Charles B.1442372.5
Stagno’ Ġuże’287.23
Stroud Matthew9624.8
Sultana Joseph379.56
Tanti Noel9825.32
Thake Conrad20.52
Turner Natasha133.36
Vassallo Lorna266.72
Veen Veronica10.26
Vella Camilleri Doris143.62
Vella Gera Alex184.65
Vella Clifford102.58
Vella Loranne901232.75
Vella Mark359.04
Zahra Paul174.39
Zammit Marmara Marcel20.52
Zammit Antonio10.26
Zammit William51.29
Zarb Edmond24062
Zahra Trevor42511098.14

Share Article