Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam is-sitta u tletin pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex bejn l-1 ta’ Ottubru 2023 u l-31 ta’ Diċembru 2023.

Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ ħlas huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/Fotografu
Author/Illustrator/Photographer
Numru ta' self/No of loans?las / Payment
Abela, Gloria31.78
Agius, Ben10361.07
Agius, Darren4627.27
Aloisio, Claudia1911.26
Aloisio, David7946.84
Aquilina, PaulJon31.78
Aquilina, Toni10864.03
Attard, Christabel3017.79
Attard, David Joseph31.78
Attard, Edward13982.41
Attard, Francesco Pio42.37
Attard, Frans A.365216.40
Attard, Josette52.96
Attard, Marisa271160.67
Attard, Ramona1810.67
Attard, Richard2514.82
Attard, Robert63.56
Azzopardi, Andreas10.59
Azzopardi, Carmel21.19
Azzopardi, Chris1489882.78
Azzopardi, Clare*3530171.75
Azzopardi, Joanna42.37
Azzopardi, Kit4526.68
Bajada, Roberta4627.27
Baldacchino, Alfred E.63.56
Baldacchino, Carmel84.74
Balzan, Rena148.30
Barbaro Sant, Tony84.74
Bartolo, Simon12875.89
Bezzina, Charles158.89
Bezzina, Lara52.96
Bonello, John A.234138.73
Bonnici, Eman137.71
Borg Carbott, Greta6639.13
Borg, Andrew3017.79
Borg, Antoinette283167.78
Borg, Claudine84.74
Borg, Gerard James158.89
Borg, Helen241142.88
Borg, Jean Paul127.11
Borg, Keith95.34
Borg, Nicolette52.96
Borg, Norman C.63.56
Borg, Paul P.10662.84
Borg, Rita Antoinette4727.86
Borg Steve4727.86
Borg, Tonio84.74
Borg, Ursola308182.60
Borg, ?or?84.74
Briffa, Angela21.19
Briffa, Charles363215.21
Brockdorff, Lina508301.18
Bugeja, Chris1195708.48
Bugeja, Ivan52.96
Bugelli, Martin158.89
Busuttil, Amanda1710.08
Buttigieg, Charles188111.46
Calleja, Carmel2615.41
Calleja, Lara1810.67
Calleja, Mark2816.60
Calleja, Sharon428253.75
Camilleri Magro, Sharon84.74
Camilleri, Anton21.19
Camilleri, Joe8047.43
Camilleri, Joseph C.52.96
Camilleri, Maria2213.04
Camilleri, Mark, 1977-3923.12
Camilleri, Mark, 1988-137.71
Camilleri, Ronald9958.69
Caruana Webster, Sean10.59
Caruana, Janice21.19
Casha, Charles1361806.89
Cassar, Antoine63.56
Cassar, Joanne105.93
Cassar, Mark170100.79
Cassar, Michael105.93
Cauchi, Carmel G.463274.50
Cauchi, Maurice N.10.59
Chetcuti, Kristina74.15
Chircop, Cedric169.49
Cini, Claudia2414.23
Cini, George10.59
Cini, Maria4224.90
Cini, Michael16296.04
Cutajar, Tony C.194115.02
D'Emanuele, Carlo O.4828.46
De Battista, Ivan7544.47
De Gabriele Ferrante63.56
Debattista Borg, Pupull63.56
Debono, Justin10461.66
Debono, Sebastian6940.91
Dougall, Anton B.2716.01
Drofenik, Lou6035.57
Ellul, Dwayne303179.64
Ellul, Godwin5733.79
Ellul, Leanne223132.21
Ellul, Sarah2615.41
Elsworth, Jenson95.34
Falzon, Lisa294174.30
Farrugia Randon, Stanley63.56
Farrugia, Anthony5934.98
Farrugia, Charles J.10.59
Farrugia, Diane137.71
Farrugia, Joe Julian74.15
Farrugia, Wayne2615.41
Fenech, Conrad21.19
Fenech, Victor377223.51
Flores, Charles3721.94
Formosa, Edgar2615.41
Frendo, Henry74.15
Frendo, Ruth9355.14
Friggieri, Audrey208123.32
Friggieri, Joe3621.34
Galea, Charmaine V.3218.97
Galea, Francis74.15
Galea, Gioele105.93
Galea, Lorraine7343.28
Galea, Michael116.52
Gatt, Monica223132.21
Gatt, Naomi291172.52
Gauci, Claudia9355.14
Grasso, Anton4325.49
Grech Ganado, Maria21.19
Grech, Jesmond4526.68
Grech, Rita376222.92
Grech, Rose536317.78
Grech, Rowena63.56
Grech, Sergio4727.86
Grima Vella, Maria10.59
Grima, Adrian1911.26
Grima, Tyrone169.49
Haber, Angèle Marie2313.64
Hamilton, Dunstan42.37
Hamilton, Sasha10.59
Hili Vassallo, Sandra10562.25
Lombardi, Gino190112.65
Lughermo, Stephen5532.61
Magri, Philip M.31.78
Mallia, Fiona52.96
Mallia, Janet14183.59
Mallia, Karmenu12071.14
Mangion, Andre'42.37
Mangion, Irene31.78
Massa, Alfred203120.35
Mejlak, Pierre J.3923.12
Micallef St John, Charles339200.98
Micallef, Claudia13378.85
Micallef, Joanne10.59
Mifsud Immanuel5532.61
Mifsud, Mary Rose95.34
Mifsud, Nadia137.71
Mifsud, Stephan D.63.56
Mizzi, Alex3118.38
Mizzi, Jacqueline2917.19
Mizzi, Laurence2011.86
Mizzi, Matias105.93
Muscat, Adrian21.19
Muscat, David2112.45
Muscat, Lawrence3118.38
Nabhan, Walid158.89
Nuit, Nataša Pantovi?10.59
Pace, Joe158.89
Pace, Joseph Mary63.56
Pace, Therese169.49
Palma, Alfred8148.02
Peresso, Giorgio10.59
Peresso, ?or?5532.61
Pisani, Paul George42.37
Piscopo, Michael2112.45
Piscopo, Suzanne2112.45
Portelli, Rachel564334.38
Portelli, Ramona42.37
Pulis, Victor2213.04
Pulé, Joe158.89
Refalo, Michael63.56
Relji?, Teodor10.59
Risiott, Liliana2011.86
Said-Zammit, George A.11970.55
Saliba, Charles Daniel2816.60
Saliba, Rita333197.43
Sammut, Jeffrey31.78
Sammut, Louise95.34
Sammut, Mark. A.10.59
Sammut, Patrick J.1911.26
Sammut, Salv367217.58
Sammut, Saviour1710.08
Sant, Toni63.56
Savona Ventura, C.21.19
Schembri, Frank407241.30
Schembri, Karl3520.75
Schembri, Matthew116.52
Sciberras, Keith63.56
Scicluna, Carmel5130.24
Scicluna, Mark431255.53
Scicluna, Zahra, Moira262155.33
Serracino, Joseph610361.65
Spagnol, Jennifer7544.47
Spiteri, Charles B.667395.44
Spiteri, Kirsten63.56
Spiteri, Rebecca3822.53
Spiteri, Simone5834.39
Stagno, ?u?è2816.60
Stroud, Matthew329195.05
Sultana, Joseph127.11
Tanti, Amanda2615.41
Tanti, Noel180106.72
Thake, Conrad10.59
Turner, Natasha3721.94
Vassallo, Lorna95.34
Vella Bondin, Joseph10.59
Vella Gera, Alex2414.23
Vella, Clifford116.52
Vella, Ernest105.93
Vella, Kenneth10.59
Vella, Loranne475281.61
Vella, Mark15491.30
Vella, Rebby966572.71
Vella, Therese1810.67
Vella, Vincent158.89
Vella, Yosanne10.59
Xuereb Cunningham, Kyle2716.01
Xuereb Diacono, Alexia2213.04
Xuereb, Charles42.37
Zahra, Paul42.37
Zammit Marmara', Marcel10.59
Zammit, Antonio21.19
Zammit, William10.59
Zarb, Edmond205121.54
Zerafa, Lizio42.37
Żahra, Trevor24071427.04

*  In-numru ta’ self u l-ħlas b’mod proporzjonali minħabba li l-benefiċjarju laħaq l-ammont massimu ta’ 5,000 euros fis-sena.


Share Article