Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam is-sebgħa u tletin pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Marzu 2024.

Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ ħlas huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/Fotografu
Author/Illustrator/Photographer
Numru ta' self/No of loansĦlas / Payment €
Abela, Gloria104.27
Agius Muscat, David10.43
Agius, Ben9841.82
Agius, Darren4418.78
Aloisio, Claudia2811.95
Aloisio, David7933.71
Aquilina, PaulJon62.56
Aquilina, Toni12252.06
Attard, Christabel3113.23
Attard, Christian10.43
Attard, David Joseph31.28
Attard, Edward16771.27
Attard, Francesco Pio31.28
Attard, Frans A.387165.15
Attard, Josette62.56
Attard, Marisa319136.13
Attard, Ramona166.83
Attard, Richard3715.79
Attard, Robert83.41
Azzopardi, Andreas20.85
Azzopardi, Carmel10.43
Azzopardi, Chris1766753.63
Azzopardi, Clare37931618.63
Azzopardi, Joanna72.99
Azzopardi, Kit5322.62
Bajada, Roberta5423.04
Baldacchino, Alfred E.93.84
Baldacchino, Carmel2611.10
Baldacchino, Godfrey20.85
Balzan, Rena125.12
Barbaro Sant, Tony114.69
Bartolo, Simon12151.64
Bezzina, Charles104.27
Bonello, John A.264112.66
Bonnici, Eman145.97
Borg Carbott, Greta6829.02
Borg, Andrew3213.66
Borg, Antoinette298127.17
Borg, Claudine83.41
Borg, Gerard James208.53
Borg, Helen257109.67
Borg, Jean Paul145.97
Borg, Keith62.56
Borg, Nicolette52.13
Borg, Norman C.72.99
Borg, Paul P.11549.08
Borg, Rita Antoinette4017.07
Borg, Steve7029.87
Borg, Tonio83.41
Borg, Ursola359153.20
Borg, Ġorġ198.11
Briffa, Angela62.56
Briffa, Charles421179.66
Briguglio, Marie31.28
Brockdorff, Lina479204.41
Bugeja, Chris1512645.23
Bugeja, Ivan104.27
Bugelli, Martin239.82
Busuttil, Amanda93.84
Buttigieg, Charles19181.51
Calleja, Carmel239.82
Calleja, Lara166.83
Calleja, Mark3816.22
Calleja, Sharon461196.73
Camilleri Magro, Sharon2510.67
Camilleri, Joe8134.57
Camilleri, Joseph C.93.84
Camilleri, Maria166.83
Camilleri, Mark, 1977-2510.67
Camilleri, Mark, 1988-156.40
Camilleri, Ronald11649.50
Caruana Webster, Sean10.43
Caruana, Janice41.71
Caruana, Joseph20.85
Casha, Charles1509643.95
Cassar, Antoine72.99
Cassar, Joanne114.69
Cassar, Mark18679.37
Cassar, Michael125.12
Cassola, Arnold10.43
Cauchi, Carmel G.483206.12
Cauchi, Maurice41.71
Chetcuti, Kristina62.56
Chircop, Cedric187.68
Cini, Claudia239.82
Cini, George125.12
Cini, Maria5222.19
Cini, Michael20185.78
Consiglio, John A.10.43
Cutajar, Tony C.22796.87
D'Emanuele, Carlo O.3615.36
D'Ugo, Becky10.43
De Battista, Ivan7833.29
De Gabriele Ferrante, Nathalie83.41
Debattista Borg, Pupull83.41
Debono, Justin11448.65
Debono, Mark10.43
Debono, Sebastian8636.70
Dougall, Anton B.218.96
Drofenik, Lou6025.60
Ellul, Dwayne301128.45
Ellul, Godwin5423.04
Ellul, Leanne249106.26
Ellul, Sarah198.11
Elsworth, Jenson62.56
Falzon, Lisa315134.42
Farrugia Randon, Stanley104.27
Farrugia, Anthony5623.90
Farrugia, Diane166.83
Farrugia, Joe Julian62.56
Farrugia, Wayne218.96
Fenech, Conrad20.85
Fenech, Victor350149.36
Flores, Charles3113.23
Formosa, Edgar2510.67
Frendo, Henry166.83
Frendo, Ruth9741.39
Friggieri, Audrey237101.14
Friggieri, Joe4820.48
Galea, Charmaine V.3715.79
Galea, Francis41.71
Galea, Gioele114.69
Galea, Lorraine7732.86
Galea, Michael52.13
Galea, Michael114.69
Gatt, Monica258110.10
Gatt, Naomi285121.62
Gauci, Cettina20.85
Gauci, Claudia10042.67
Grasso, Anton3916.64
Grech Ganado, Maria31.28
Grech, Jesmond6628.17
Grech, Joseph31.28
Grech, Rita361154.05
Grech, Rose538229.59
Grech, Rowena83.41
Grech, Sergio3514.94
Grima Vella, Maria31.28
Grima, Adrian229.39
Grima, Tyrone229.39
Haber, Angèle Marie229.39
Hamilton, Dunstan31.28
Hili Vassallo, Sandra11247.80
Inguanez, John20.85
Lombardi, Gino16269.13
Lughermo, Stephen7029.87
Magri, Philip M.41.71
Mallia, Fiona41.71
Mallia, Janet15566.15
Mallia, Karmenu15465.72
Mangion, Andre'20.85
Massa, Alfred21190.04
Mejlak, Pierre J.7130.30
Micallef St John, Charles318135.70
Micallef, Claudia12352.49
Micallef, Doris20.85
Micallef, Martin62.56
Mifsud Immanuel6527.74
Mifsud, Mary Rose62.56
Mifsud, Nadia135.55
Mifsud, Stephan D.83.41
Mizzi, Alex3715.79
Mizzi, Jacqueline4418.78
Mizzi, Laurence3012.80
Mizzi, Matias72.99
Muscat, Adrian62.56
Muscat, David198.11
Muscat, Lawrence3113.23
Nabhan, Walid156.40
Nuit, Nataša Pantović10.43
Pace, Joe218.96
Pace, Joseph Mary20.85
Pace, Therese3012.80
Palma, Alfred9841.82
Peresso, Ġorġ6126.03
Pisani, Paul George20.85
Piscopo, Michael2711.52
Piscopo, Suzanne2711.52
Portelli, Natalie43641862.30
Portelli, Rachel683291.47
Portelli, Ramona31.28
Pulis, Victor2510.67
Pulé, Joe187.68
Refalo, Michael156.40
Reljić, Teodor10.43
Risiott, Liliana3414.51
Said-Zammit, George A.12051.21
Saliba, Charles Daniel4318.35
Saliba, Rita304129.73
Sammut, Jeffrey31.28
Sammut, Louise72.99
Sammut, Mark20.85
Sammut, Patrick J.4017.07
Sammut, Salv345147.23
Sammut, Saviour2912.38
Sant, Toni72.99
Savona Ventura, Charles31.28
Schembri, Frank425181.37
Schembri, Karl3715.79
Schembri, Matthew145.97
Sciberras, Keith31.28
Scicluna Zahra, Moira298127.17
Scicluna, Carmel5423.04
Scicluna, Mark440187.77
Serracino, Joseph615262.45
Sharples, Jesmond10.43
Spagnol, Jennifer8435.85
Spiteri, Charles B.617263.30
Spiteri, Kirsten93.84
Spiteri, Rebecca3916.64
Spiteri, Simone5322.62
Stagno, Ġużè239.82
Stroud, Matthew373159.17
Sultana, Joseph41.71
Tanti, Amanda198.11
Tanti, Noel20386.63
Thake, Conrad10.43
Turner, Natasha2510.67
Vassallo, Lorna83.41
Vella Bondin, Joseph20.85
Vella Gera, Alex2711.52
Vella, Clifford62.56
Vella, Ernest10.43
Vella, Kenneth10.43
Vella, Loranne475202.70
Vella, Mark18880.23
Vella, Rebby1100469.42
Vella, Therese135.55
Vella, Vincent145.97
Vella, Yosanne31.28
Xuereb Cunningham, Kyle3615.36
Xuereb Diacono, Alexia2711.52
Xuereb, Charles52.13
Zahra, Paul145.97
Zammit Maempel, George10.43
Zammit Marmara', Marcel10.43
Zammit, Antonio10.43
Zammit, William10.43
Zarb, Edmond16369.56
Zerafa, Lizio41.71
Żahra, Trevor24671052.77

*  In-numru ta’ self u l-ħlas b’mod proporzjonali minħabba li l-benefiċjarju laħaq l-ammont massimu ta’ 5,000 euros fis-sena.


Share Article