Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam is-sitt pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta w Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ Jannar, 2016 u l-31 ta’ Marzu, 2016.  Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relattat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/Fotagrafu Numru ta’ kotba mislufa Remunerazzjoni (€)
Abela Gloria 28 5.26
Agius Darren 23 4.32
Aloisio David 19 3.57
Attard Anton F. 13 2.44
Attard Edward 254 47.72
Attard Frans A. 1407 264.36
Attard Joe M. 10 1.88
Attard Josette 25 4.70
Attard Marisa 922 173.23
Attard Richard 103 19.35
Azzopardi Andreas 6 1.13
Azzopardi Carmel 6 1.13
Azzopardi Chris 91 17.10
Azzopardi Clare 1840 345.71
Azzopardi Mario 124 23.30
Baldacchino Carmel 25 4.70
Bartolo Simon 198 37.20
Bezzina Charles 8 1.50
Bonello John A. 132 24.80
Bonnici  Eman 46 8.64
Borg Carbott Greta 184 34.57
Borg Cardona Anna 6 1.13
Borg  Gerard James 72 13.53
 Borg Paul P. 115 21.61
 Borg Rita Antoinette 137 25.74
Borg Steve 34 6.39
Briffa  Angela 12 2.25
Briffa Charles 864 162.33
Brockdorff Lina 430 80.79
Bugeja Ivan 25 4.70
Busuttil Amanda 31 5.82
Calleja Carmel 48 9.02
Camilleri Joe 33 6.20
Camilleri Joseph C. 14 2.63
Camilleri Maria 28 5.26
Camilleri Mark 38 7.14
Camilleri Mark (1975) 2 0.38
Camilleri Ronald 146 27.43
Cardona Tony 2 0.38
Caruana John 2 0.38
Casha Charles 946 177.74
Cassar Kenneth 1 0.19
Cassar Michael 10 1.38
Cassola Arnold 4 0.75
Cauchi Carmel G. 877 164.78
Cini Claudia 10 1.88
Cini George 25 4.70
Cini Michael 102 19.16
Cordina Anthony 67 12.59
Cutajar Mario 2 0.38
Cutajar Tony C. 560 105.22
Demanuele Carlo O. 84 15.78
DeBattista Ivan 196 36.83
Debattista Borg Publius 52 9.77
Debono Sebastian 196 36.83
Dougall Anton B. 86 16.16
Farrugia Anthony 144 27.06
Farrugia Charles 6 1.13
Fenech Conrad 1 0.19
Fenech Victor 489 91.88
Flores Charles 49 9.21
Formosa Edgar 72 13.53
Frendo Henry 15 2.82
Friggieri Audrey 175 32.88
Friggieri Joe 43 8.08
Friggieri Oliver 284 53.36
Galea Charmaine V. 68 12.78
Galea Francis 44 8.27
Galea Lorraine 51 9.58
Grasso Anton 123 23.11
Grech Jesmond 186 34.95
Grech Josef 11 2.07
Grech Joseph 1 0.19
Grech Rita 726 136.41
Grech Rose 212 39.83
Grech Sergio 43 8.08
Grima Adrian 57 10.71
Guillaumier Alfie 105 19.73
Hamilton Dunstan 54 10.15
Lanfranco Guido 188 35.32
Lombardi Gino 319 59.94
Magro Charles 26 4.89
Mahoney Josephine 9 1.69
Mallia Carmel 11 2.07
Massa Alfred 245 46.03
Mejlak Pierre J. 195 36.64
Micallef St John Charles 301 56.55
Micallef Doris 2 0.38
Micallef Joanne 16 3.01
Mifsud Bonnici Maurice 97 18.23
Mifsud Immanuel 182 34.20
Mintoff Dijonisju 31 5.82
Mizzi Jacqueline 53 9.96
Montebello Marija 2 0.38
Muscat Adrian 8 1.50
Muscat Lawrence 82 15.41
Nabhan Walid 32 6.01
Pace Joe 8 1.50
Pace Therese 101 18.98
Palma Alfred 248 46.60
Peresso Ġorġ 209 39.27
Portelli Emmanuel 625 117.43
Portelli Natalie 5385 1011.77
Pulis Victor 94 17.66
Refalo Michael 7 1.32
Risiott Liliana 139 26.12
Said-Zammit George A. 5 0.94
Saliba Daniel Charles 43 8.08
Saliba Rita 410 77.03
Sammut Louise 37 6.95
Sammut Patrick 45 8.45
Sammut Salv 143 26.87
Sammut Saviour 57 10.71
Sciberras Keith 4 0.75
Sciberras Lillian 1 0.19
Scicluna Carmel 222 41.71
Scicluna Mark 663 124.57
Spiteri Charles B. 1287 241.81
Stagno  Guże’ 56 10.52
Sultana Joseph 122 22.92
Tabone Carmel 5 0.94
Turner Natasha 32 6.01
Vassallo Lorna 30 5.64
Veen Veronica 2 0.38
Vella Camilleri Doris 16 3.01
Vella Gera Alex 44 8.27
Vella Clifford 19 3.57
Vella Loranne 472 88.68
Vella Mark 43 8.08
Zahra Paul 34 6.39
Zammit Maempel George 7 1.32
Zammit Marmara Marcel 1 0.19
Zammit William 1 0.19
Zarb Edmond 222 41.71
Zahra Trevor 5616 1055.18

 


Share Article