Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam it-tmintax-il pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom issellfu mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu tal-1 ta’ Jannar, 2019, sat-31 ta’ Marzu, 2019.   Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/FotografuNumru ta’ kotba mislufaRemunirazzjoni (€)
Abela Gloria112.71
Agius Darren297.15
Aloisio David4611.35
Aquilina Almikaya10.25
Attard Edward28369.82
Attard Frans A.1095270.14
Attard Joe M.10.25
Attard Josette143.45
Attard Marisa612150.98
Attard Richard4310.61
Azzopardi Andreas61.48
Azzopardi Carmel10.25
Azzopardi Chris10626.15
Azzopardi Clare45841130.90
Azzopardi Joanna194.69
Azzopardi Mario7418.26
Bajada Roberta4511.10
Baldacchino Carmel266.41
Bartolo Simon10225.16
Bezzina Charles133.21
Bonello John A.18846.38
Bonnici Eman379.13
Borg Greta Carbott13934.29
Borg Cardona Anna10.25
Borg Antoinette14636.02
Borg Gerard James348.39
Borg Helen25161.92
Borg Paul P.10124.92
Borg Rita Antoinette11728.86
Borg Steve92.22
Borg Ġorġ327.89
Briffa Angela122.96
Briffa Charles638157.40
Brockdorff Lina1266312.33
Bugeja Ivan174.19
Bugelli Martin8420.72
Buhagiar Anna Maria20.49
Busuttil Amanda317.65
Calleja Carmel6014.80
Calleja Sharon26264.64
Camilleri Magro Sharon307.40
Camilleri Joe235.67
Camilleri Joseph C.133.21
Camilleri Maria153.70
Camilleri Mark4110.11
Camilleri Mark92.22
Camilleri Ronald14435.53
Cardona Tony20.49
Caruana Webster Sean92.22
Caruana John10.25
Casha Charles1347332.31
Cassar Antoine143.45
Cassar Michael102.47
Cassola Arnold112.71
Cauchi Carmel G.792195.39
Cini Claudia266.41
Cini George163.95
Cini Michael22154.52
Cutajar Mario30.74
Cutajar Tony C.429105.84
Darmanin Denis10.25
DeBattista Ivan18946.63
Debattista Borg Publius225.43
Debono Justin30174.26
Debono Sebastian9623.68
Dougall Anton B.6816.78
Drofenik Lou7618.75
Ellul Dwayne235.67
Falzon Lisa32981.17
Farrugia Anthony12631.09
Farrugia Charles40.99
Fenech Conrad20.49
Fenech Victor531131.00
Flores Charles389.37
Formosa Edgar297.15
Frendo Henry204.93
Friggieri Audrey26164.39
Friggieri Joe9423.19
Friggieri Oliver24760.94
Galea Charmaine V.7819.24
Galea Francis133.21
Galea Lorraine5513.57
Gatt Monica20249.83
Gatt Naomi13132.32
Grasso Anton5513.57
Grech Jesmond16741.20
Grech Josef92.22
Grech Rita685168.99
Grech Rose464114.47
Grech Sergio215.18
Grima Adrian184.44
Guillaumier Alfie8621.22
Hamilton Dunstan184.44
Hili Vassallo Sandra15838.98
Lanfranco Guido G.12129.85
Lombardi Gino31677.96
Lughermo Stephen5413.32
Mahoney Josephine40.99
Mallia Carmel122.96
Mangion Andre’112.71
Massa Alfred34384.62
Mejlak Pierre J.13733.80
Micallef St John Charles39396.96
Micallef Doris81.97
Micallef Joanne276.66
Mifsud Bonnici Maurice7618.75
Mifsud Immanuel10325.41
Mifsud Stephen D.40.99
Mintoff Dijonisju174.19
Mizzi Alex133.21
Mizzi Jacqueline4811.84
Mizzi Laurence5212.83
Muscat Adrian102.47
Muscat Lawrence7518.50
Nabhan Walid317.65
Olivari D’Emanuele Carlo9322.94
Pace Joe348.39
Pace Therese5112.58
Palma Alfred17041.94
Peresso Ġorġ15838.98
Portelli Anthony30.74
Portelli Emmanuel568140.13
Portelli Nathalie74351834.26
Portelli Rachel1261311.10
Portelli Ramona81.97
Pulis Victor8921.96
Refalo Michael102.47
Reljic Teodor10.25
Risiott Liliana10626.15
Said-Zammit George A.7318.01
Saliba Charles Daniel4210.36
Saliba Rita459113.24
Sammut Louise245.92
Sammut Patrick4110.11
Sammut Salv15437.99
Sammut Saviour4210.36
Schembri Frank810199.83
Schembri Matthew4811.84
Sciberras Keith71.73
Sciberras Lillian10.25
Scicluna Zahra Moira423104.36
Scicluna Carmel10225.16
Scicluna Mark720177.63
Spiteri Charles B.1310323.19
Stagno Ġuże’297.15
Stroud Matthew20249.83
Sultana Joseph286.91
Tanti Noel13834.05
Thake Conrad30.74
Turner Natasha225.43
Vassallo Lorna215.18
Vella Camilleri Doris307.40
Vella Gera Alex348.39
Vella Cliffored92.22
Vella Loranne759187.25
Vella Mark4210.36
Zahra Paul204.93
Zammit Antonio10.25
Zammit William71.73
Zarb Edmond22655.76
Zahra Trevor45541123.50

 

 

 


Share Article