Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam it-tnejn u tletin pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex bejn l-1 ta’ Ottubru 2022 u l-31 ta’ Diċembru 2022.

Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

*  In-numru ta’ self u l-ħlas b’mod proporzjonali minħabba li l-benefiċjarju laħaq l-ammont massimu ta’ 5,000 euros fis-sena.

Awtur/Illustratur/Fotografu
Author/Illustrator/Photographer
Numru ta’ self
Number of loans
Ħlas
Payment
Abela Gloria13€6.79
Agius Ben68€35.53
Agius Darren89€46.50
Aloisio Claudia28€14.63
Aloisio David45€23.51
Aquilina Toni138€72.10
Attard Christabel18€9.40
Attard Christian1€0.52
Attard David Joseph4€2.09
Attard Edward208€108.67
Attard Francesco Pio5€2.61
Attard Frans A.387€202.19
Attard Josette4€2.09
Attard Marisa350€182.86
Attard Ramona17€8.88
Attard Richard38€19.85
Attard Robert5€2.61
Azzopardi Andreas4€2.09
Azzopardi Carmel1€0.52
Azzopardi Chris 1,660 €867.30
Azzopardi Clare* 3,734 €527.02
Azzopardi Joanna10€5.22
Azzopardi Kit67€35.01
Bajada Roberta41€21.42
Baldacchino Alfred E.5€2.61
Baldacchino Carmel12€6.27
Baldacchino Godfrey9€4.70
Balzan Rena12€6.27
Barbaro Sant Tony16€8.36
Bartolo Simon110€57.47
Bezzina Charles8€4.18
Bezzina Lara4€2.09
Bonello John A.250€130.62
Bonnici Eman14€7.31
Borg Carbott Greta61€31.87
Borg Cardona Anna1€0.52
Borg Andrew37€19.33
Borg Antoinette345€180.25
Borg Claudine15€7.84
Borg Gerard James36€18.81
Borg Helen217€113.38
Borg Jean Paul12€6.27
Borg Keith9€4.70
Borg Norman C.7€3.66
Borg Paul P.158€82.55
Borg Rita Antoinette68€35.53
Borg Steve82€42.84
Borg Tonio7€3.66
Borg Ursola380€198.54
Borg Ġorġ24€12.54
Briffa Angela4€2.09
Briffa Charles463€241.90
Briguglio Marie2€1.04
Brockdorff Lina550€287.36
Brown Maria3€1.57
Bugeja Chris952€497.39
Bugeja Ivan3€1.57
Bugelli Martin18€9.40
Busuttil Amanda14€7.31
Buttigieg Charles117€61.13
Calleja Carmel30€15.67
Calleja Lara16€8.36
Calleja Mark50€26.12
Calleja Miriam1€0.52
Calleja Sharon405€211.60
Camilleri Magro Sharon19€9.93
Camilleri Anton2€1.04
Camilleri Joe67€35.01
Camilleri Joseph C.14€7.31
Camilleri Maria36€18.81
Camilleri Mark 197767€35.01
Camilleri Mark 198812€6.27
Camilleri Ronald98€51.20
Cardona Tony2€1.04
Caruana Webster Sean5€2.61
Caruana Janice1€0.52
Casha Charles 1,630 €851.62
Cassar Antoine8€4.18
Cassar Joanne10€5.22
Cassar Michael11€5.75
Cassola Arnold1€0.52
Cauchi Carmel G.581€303.55
Cauchi Maurice6€3.13
Chetcuti Kristina8€4.18
Chircop Cedric25€13.06
Cini Claudia26€13.58
Cini George13€6.79
Cini Maria76€39.71
Cini Michael191€99.79
Cutajar Mario2€1.04
Cutajar Tony C.245€128.00
D'Ugo Becky2€1.04
De Battista Ivan128€66.88
De Gabriele Ferrante Nathalie7€3.66
Debattista Borg Pupull5€2.61
Debono Joseph29€15.15
Debono Justin135€70.53
Debono Sebastian71€37.10
Dougall Anton B27€14.11
Drofenik Lou36€18.81
Ellul Dwayne316€165.10
Ellul Godwin52€27.17
Ellul Leanne218€113.90
Falzon Lisa325€169.80
Farrugia Randon Stanley7€3.66
Farrugia Anthony68€35.53
Farrugia Charles3€1.57
Farrugia Diane3€1.57
Farrugia Joe Julian5€2.61
Farrugia Wayne53€27.69
Fenech Conrad5€2.61
Fenech Victor401€209.51
Flores Charles35€18.29
Formosa Edgar10€5.22
Frendo Henry9€4.70
Frendo Ruth103€53.81
Friggieri Audrey221€115.47
Friggieri Joe45€23.51
Galea Charmaine V.36€18.81
Galea Francis5€2.61
Galea Gioele11€5.75
Galea Lorraine98€51.20
Galea Michael12€6.27
Gatt Monica245€128.00
Gatt Naomi280€146.29
Gauci Cettina2€1.04
Gauci Claudia106€55.38
Grasso Anton41€21.42
Grech Ganado Maria3€1.57
Grech Jesmond70€36.57
Grech Josef4€2.09
Grech Joseph3€1.57
Grech Rita382€199.58
Grech Rose433€226.23
Grech Sergio27€14.11
Grima Vella Maria3€1.57
Grima Adrian18€9.40
Grima Tyrone33€17.24
Hamilton Dunstan10€5.22
Hamilton Sasha1€0.52
Hili Vassallo Sandra116€60.61
Inguanez John1€0.52
Lombardi Gino204€106.58
Lughermo Stephen39€20.38
Magri Philip M.3€1.57
Mallia Fiona5€2.61
Mallia Janet95€49.63
Mallia Karmenu158€82.55
Mangion Andre'6€3.13
Massa Alfred234€122.26
Mejlak Pierre J.78€40.75
Micallef St John Charles350€182.86
Micallef Claudia122€63.74
Micallef Doris1€0.52
Micallef Joanne3€1.57
Mifsud Immanuel53€27.69
Mifsud Nadia16€8.36
Mifsud Stephan D.1€0.52
Mintoff Dijonisju2€1.04
Mizzi Alex27€14.11
Mizzi Jacqueline20€10.45
Mizzi Laurence25€13.06
Mizzi Matias15€7.84
Muscat Christine6€3.13
Muscat David2€1.04
Muscat Lawrence18€9.40
Nabhan Walid9€4.70
Olivari D'Emanuele Carlo52€27.17
Pace Joe14€7.31
Pace Therese21€10.97
Palma Alfred103€53.81
Nuit Nataša Pantović1€0.52
Peresso Ġorġ112€58.52
Pisani Paul George4€2.09
Piscopo Michael39€20.38
Piscopo Suzanne39€20.38
Portelli Anthony8€4.18
Portelli Emmanuel398€207.94
Portelli Natalie* 4,636 €0.00
Portelli Rachel609€318.18
Portelli Ramona4€2.09
Pulé Joe24€12.54
Pulis Victor38€19.85
Refalo Michael13€6.79
Reljić Teodor2€1.04
Risiott Liliana49€25.60
Said-Zammit George A.53€27.69
Saliba Charles Daniel37€19.33
Saliba Rita428€223.62
Sammut Louise8€4.18
Sammut Patrick29€15.15
Sammut Salv287€149.95
Sammut Saviour28€14.63
Sant Toni9€4.70
Schembri Frank508€265.41
Schembri Karl26€13.58
Schembri Matthew9€4.70
Sciberras Keith2€1.04
Scicluna Zahra Moira261€136.36
Scicluna Carmel50€26.12
Scicluna Mark457€238.77
Serracino Joseph890€465.00
Spagnol Jennifer94€49.11
Spiteri Charles B.874€456.64
Spiteri Kirsten29€15.15
Spiteri Rebecca35€18.29
Spiteri Simone73€38.14
Stagno Ġużè18€9.40
Stroud Matthew278€145.25
Sultana Joseph10€5.22
Tabone Carmel1€0.52
Tanti Charmaine1€0.52
Tanti Noel230€120.17
Thake Conrad4€2.09
Turner Natasha32€16.72
Vassallo Lorna9€4.70
Vella Bondin Joseph3€1.57
Vella Camilleri Doris7€3.66
Vella Gera Alex18€9.40
Vella Charlene1€0.52
Vella Clifford6€3.13
Vella Ernest15€7.84
Vella Kenneth1€0.52
Vella Loranne501€261.76
Vella Mark161€84.12
Vella Rebby 1,140 €595.61
Vella Vincent13€6.79
Vella Yosanne2€1.04
Xuereb Diacono Alexia53€27.69
Xuereb Charles1€0.52
Zahra Paul16€8.36
Zammit Antonio1€0.52
Zammit William2€1.04
Zarb Edmond125€65.31
Zerafa Lizio7€3.66
Żahra Trevor 2,694 €1,407.53
Total36,072 €15,000

Share Article