Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam it-tmien pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ Lulju, 2016 u t-30 ta’ Settembru, 2016.  Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustratur/Fotografu Numru ta’ kotba mislufa Remunirazzjoni (€)
Abela Gloria 48 7.25
Agius Darren 24 3.63
Aloisio David 25 3.78
Attard Anton F. 10 1.51
Attard Edward 292 44.13
Attard Frans A. 1569 237.15
Attard Joe M. 5 0.76
Attard Josette 21 3.17
Attard Marisa 991 149.78
Attard Richard 94 14.21
Azzopardi Andreas 11 1.66
Azzopardi Carmel 4 0.60
Azzopardi Chris 115 17.38
Azzopardi Clare 2523 381.34
Azzopardi Joanna 49 7.41
Azzopardi Mario 155 23.43
Baldacchino Carmel 27 4.08
Bartolo Simon 252 38.09
Bezzina Charles 17 2.57
Bonello John A. 149 22.52
Bonnici Eman 53 8.01
Borg Carbott Greta 196 29.62
Borg Gerard James 86 13.00
Borg Paul P. 138 20.86
Borg Rita Antoinette 218 32.95
Borg Steve 28 4.23
Briffa Angela 9 1.36
Briffa Charles 1002 151.45
Brockdorff Lina 678 102.48
Bugeja Ivan 31 4.69
Bugelli Martin 20 3.02
Buhagiar Anna Maria 1 0.15
Busuttil Amanda 35 5.29
Calleja Carmel 56 8.46
Calleja Miriam 1 0.15
Camilleri Joseph 42 6.35
Camilleri Joseph C. 8 1.21
Camilleri Maria 38 5.74
Camilleri Mark 50 7.56
Camilleri Mark 5 0.76
Camilleri Ronald 151 22.82
Casha Charles 1406 212.51
Cassar Michael 7 1.06
Cassola Arnold 3 0.45
Cauchi Carmel G. 1512 228.53
Ciancio Josephine 1 0.15
Cini Claudia 29 4.38
Cini George 18 2.72
Cini Michael 128 19.35
Cordina Anthony 77 11.64
Cutajar Mario 7 1.06
Cutajar Tony C. 821 124.09
D’Emanuele Carlo O. 160 24.18
De Battista Ivan 292 44.13
Debattista  Borg  Publius 35 5.29
Debono Sebastian 126 19.04
Dougall Anton B. 95 14.36
Farrugia  Anthony 157 23.73
Farrugia Charles 1 0.15
Farrugia Marisa 1 0.15
Fenech Conrad 3 0.45
Fenech Victor 699 105.65
Flores Charles 44 6.65
Formosa Edgar 73 11.03
Frendo Henry 14 2.12
Friggieri Audrey 195 29.47
Friggieri Joe 40 6.05
Friggieri Oliver 373 56.38
Galea Charmaine V. 134 20.25
Galea Francis 46 6.95
Galea Lorraine 60 9.07
Grasso Anton 130 19.65
Grech Jesmond 239 36.12
Grech Josef 5 0.76
Grech Joseph 5 0.76
Grech Rita 1174 169.89
Grech Rose 413 62.42
Grech Sergio 50 7.56
Grima Adrian 51 7.71
Guillaumier Alfie 167 25.24
Hamilton Dunstan 46 6.95
Lanfranco Guido G. 130 19.65
Lombardi Gino 363 54.87
Mahoney Josephine 13 1.96
Mallia Carmel 21 3.17
Massa Alfred 365 55.17
Mejlak Pierre J. 221 33.40
Micallef St John Charles 276 41.72
Micallef Doris 2 0.30
Micallef Joanne 22 3.33
Mifsud Bonnici Maurice 94 14.21
Mifsud Immanuel 172 26.00
Mintoff Dijonisju 28 4.23
Mizzi Alex 21 3.17
Mizzi Jacqueline 136 20.56
Mizzi Laurence 54 8.16
Montebello Marija 1 0.15
Muscat Adrian 12 1.81
Muscat Lawrence 142 21.46
Nabhan Walid 41 6.20
Pace Joe 4 0.60
Pace Therese 76 11.49
Palma Alfred 262 39.60
Peresso Ġorġ 227 34.31
Portelli Emmanuel 659 99.60
Portelli Natalie 6139 927.88
Portelli Rachel 292 44.13
Pulis Victor 113 17.08
Refalo Michael 14 2.12
Reljic Teodor 6 0.91
Risiott Liliana 156 23.58
Said Zammit George A. 22 3.33
Saliba Charles Daniel 64 9.67
Saliba Rita 518 78.29
Sammut Louise 29 4.38
Sammut Patrick 55 8.31
Sammut Salv 161 24.33
Sammut Saviour 83 12.55
Sciberras Keith 5 0.76
Sciberras Lillian 10 1.51
Scicluna Carmel 239 36.12
Scicluna Mark 928 140.26
Spiteri Charles B. 1609 243.19
Stagno’ Ġuże’ 90 13.60
Sultana Joseph 117 17.68
Tabone Carmel 1 0.15
Turner Natasha 35 5.29
Vassallo Lorna 24 3.63
Veen Veronica 4 0.60
Vella Camilleri Doris 21 3.17
Vella Gera Alex 46 6.95
Vella Clifford 12 1.81
Vella Loranne 539 81.47
Vella Mark 33 4.99
Zahra Paul 36 5.44
Zammit Maempel George 1 0.15
Zammit Marmara Marcel 4 0.60
Zammit Antonio 1 0.15
Zammit William 2 0.30
Zarb Edmond 277 41.87
Zahra Trevor 6655 1005.87

Share Article