Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam l-erbgħa u għoxrin pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex bejn l-1 ta’ Ottubru 2020 u l-31 ta’ Diċembru 2020.

Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

Awtur/Illustrator/Fotografu
Author/Illustrator/ PhotographerNumru ta’ kotba mislufa
Number of borrowed books
Remunirazzjoni (€)
Remuneration (€)
Abela Gloria208.57
Agius Darren3615.43
Aloisio David4418.86
Aquilina Toni10946.72
Attard Edward14863.43
Attard Frans A.399171.02
Attard Joe M.41.71
Attard Josette156.43
Attard Marisa322138.01
Attard Richard5724.43
Azzopardi Andreas41.71
Azzopardi Carmel10.43
Azzopardi Chris717307.32
Azzopardi Clare26161121.25
Azzopardi Joanne114.71
Azzopardi Mario4017.14
Bajada Roberta7030
Baldacchino Carmel104.29
Bartolo Simon8134.72
Bezzina Charles114.71
Bonello John A.19382.72
Bonnici Eman3012.86
Borg Greta Carbott4418.86
Borg Cardona Anna10.43
Borg Antoinette17173.29
Borg Gerard James3414.57
Borg Helen18780.15
Borg Paul P.9842
Borg Rita Antoinette6327
Borg Steve6527.86
Borg Ġorġ2912.43
Briffa Angela31.29
Briffa Charles389166.73
Brockdorff Lina841360.46
Bugeja Ivan208.57
Bugelli Martin3715.86
Busuttil Amanda73
Calleja Carmel208.57
Calleja Sharon283121.3
Camilleri Magro Sharon135.57
Camilleri Joe114.71
Camilleri Joseph C.52.14
Camilleri Maria73
Camilleri Mark4418.86
Camilleri Ronald14260.86
Cardona Tony52.14
Caruana Webster Sean41.71
Casha Charles1178504.91
Cassar Joanne114.71
Cassar Kenneth10.43
Cassar Michael93.86
Cassola Arnold41.71
Cauchi Carmel G.591253.31
Chetcuti Kristina93.86
Cini Claudia146
Cini George31.29
Cini Michael19985.29
Cutajar Mario31.29
Cutajar Tony C.328140.59
D’Ugo Becky10.43
DeBattista Ivan12352.72
Debattista Borg Publius104.29
Debono Justin11348.43
Debono Sebastian11147.58
Dougall Anton B.3213.72
Drofenik Lou5724.43
Ellul Dwayne260111.44
Ellul Leanne18478.87
Falzon Lisa262112.3
Farrugia Anthony5824.86
Farrugia Charles31.29
Farrugia Diane83.43
Farrugia Wayne146
Fenech Victor365156.44
Flores Charles208.57
Formosa Edgar198.14
Frendo Henry83.43
Frendo Ruth3113.29
Friggieri Audrey16972.44
Friggieri Joe5322.72
Galea Charmaine3615.43
Galea Francis73
Galea Lorraine3615.43
Gatt Monica17173.29
Gatt Naomi12553.58
Gauci Claudia8335.57
Grasso Anton3515
Grech Jesmond8436
Grech Josef62.57
Grech Joseph20.86
Grech Raymond C.31.29
Grech Rita445190.73
Grech Rose310132.87
Grech Sergio3113.29
Grima Vella Maria31.29
Grima Adrian166.86
Hamilton Dunstan125.14
Hili Vassallo Sandra12654.01
Lanfranco Guido7833.43
Lombardi Gino22797.3
Lughermo Stephen3515
Mallia Janet8737.29
Mallia Karmenu16570.72
Mangion Andre’20.86
Massa Alfred20788.72
Mejlak Pierre J.5423.15
Micallef St John Charles296126.87
Micallef Doris41.71
Micallef Joanne20.86
Mifsud Bonnici Maurice4017.14
Mifsud Immanuel6327
Mifsud Nadia41.71
Mifsud Stephen D.20.86
Mintoff Dijonisju83.43
Mizzi Alex2410.29
Mizzi Jacqueline229.43
Mizzi Laurence239.86
Muscat Adrian31.29
Muscat Lawrence4519.29
Nabhan Walid3213.72
Olivari D’Emanuele Carlo5121.86
Pace Joe4921
Pace Therese177.29
Palma Alfred8737.29
Peresso Giorgio10.43
Peresso Ġorġ10344.15
Pisani Paul George52.14
Portelli Anthony114.71
Portelli Emmanuel361154.73
Portelli Natalie38480.00*
Portelli Rachel406174.02
Portelli Ramona52.14
Pulis Victor3615.43
Refalo Michael62.57
Reljic Teodore20.86
Risiott Liliana5523.57
Said Zammit George A.7030
Saliba Charles Daniel2812
Saliba Rita395169.3
Sammut Louise114.71
Sammut Mark A.10.43
Sammut Patrick5925.29
Sammut Salv19081.44
Sammut Saviour2410.29
Schembri Frank560240.02
Schembri Matthew219
Sciberras Keith73
Sciberras Lillian20.86
Scicluna Zahra Moira21391.29
Scicluna Carmel4619.72
Scicluna Mark506216.88
Serracino Joseph586251.17
Sharples Jesmond20.86
Spiteri Charles B.1043447.04
Spiteri Kristen10.43
Stagno’ Ġuże’219
Stroud Matthew15867.72
Sultana Joseph187.72
Tabone Carmel10.43
Tanti Noel19784.44
Thake Conrad10.43
Turner Natasha219
Vassallo Lorna93.86
Veen Veronica20.86
Vella Camilleri Doris114.71
Vella Gera Alex125.14
Vella Clifford41.71
Vella Loranne458196.31
Vella Mark12453.15
Vella Rebecca366156.87
Vella Vincent114.71
Zahra Paul198.14
Zammit Maempel George10.43
Zammit Marmara Marcel10.43
Zammit Antonio20.86
Zammit William52.14
Zarb Edmond8938.15
Zahra Trevor2174931.81

 

 


Share Article