Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam l-erbgħa u tletin pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex bejn l-1 ta’ April 2023 u t-30 ta’ Ġunju 2023.

Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

*  In-numru ta’ self u l-ħlas b’mod proporzjonali minħabba li l-benefiċjarju laħaq l-ammont massimu ta’ 5,000 euros fis-sena.

Awtur/Illustratur/Fotografu
Author/Illustrator/Photographer
Numru ta’ self
Number of loans
Ħlas
Payment
Abela Gloria9€4.22
Agius Muscat David3€1.41
Agius Ben67€31.45
Agius Darren81€38.02
Aloisio Claudia21€9.86
Aloisio David64€30.04
Aquilina PaulJon1€0.47
Aquilina Toni120€56.33
Attard Christabel27€12.67
Attard David Joseph2€0.94
Attard Edward172€80.73
Attard Francesco Pio3€1.41
Attard Frans A.255€119.69
Attard Josette8€3.76
Attard Marisa246€115.47
Attard Ramona22€10.33
Attard Richard33€15.49
Attard Robert9€4.22
Azzopardi Andreas4€1.88
Azzopardi Chris1513€710.17
Azzopardi Clare3425€1,607.63
Azzopardi Joanna8€3.76
Azzopardi Kit59€27.69
Bajada Roberta29€13.61
Baldacchino Alfred E.7€3.29
Baldacchino Carmel14€6.57
Balzan Rena21€9.86
Barbaro Sant Tony14€6.57
Bartolo Simon98€46.00
Bezzina Charles8€3.76
Bezzina Lara1€0.47
Bonello John A.244€114.53
Bonnici Eman28€13.14
Borg Carbott Greta63€29.57
Borg Cardona Anna2€0.94
Borg Andrew39€18.31
Borg Antoinette278€130.49
Borg Claudine26€12.20
Borg Gerard James22€10.33
Borg Helen261€122.51
Borg Jean Paul20€9.39
Borg Keith14€6.57
Borg Norman C.4€1.88
Borg Paul P.150€70.41
Borg Rita Antoinette33€15.49
Borg Steve81€38.02
Borg Tonio9€4.22
Borg Ursola334€156.77
Borg Ġorġ19€8.92
Briffa Angela8€3.76
Briffa Charles362€169.92
Brockdorff Lina597€280.22
Brown Maria3€1.41
Bugeja Chris817€383.48
Bugeja Ivan3€1.41
Bugelli Martin16€7.51
Busuttil Amanda12€5.63
Buttigieg Charles171€80.26
Calleja Carmel36€16.90
Calleja Lara15€7.04
Calleja Mark39€18.31
Calleja Sharon422€198.08
Camilleri Magro Sharon12€5.63
Camilleri Anton2€0.94
Camilleri Joe73€34.26
Camilleri Joseph C.1€0.47
Camilleri Maria28€13.14
Camilleri Mark 198840€18.78
Camilleri Mark 197752€24.41
Camilleri Ronald83€38.96
Caruana Webster Sean1€0.47
Casha Charles1368€642.11
Cassar Antoine11€5.16
Cassar Joanne10€4.69
Cassar Michael9€4.22
Cassola Arnold6€2.82
Cauchi Carmel G.469€220.14
Cauchi Maurice4€1.88
Chetcuti Kristina2€0.94
Chircop Cedric17€7.98
Cini Claudia14€6.57
Cini George9€4.22
Cini Maria50€23.47
Cini Michael139€65.24
Cutajar Mario2€0.94
Cutajar Tony C.213€99.98
Olivari D'Emanuele Carlo40€18.78
D'Ugo Becky1€0.47
De Battista Ivan75€35.20
De Gabriele Ferrante Nathalie4€1.88
Debattista Borg Pupull9€4.22
Debono Justin106€49.75
Debono Sebastian77€36.14
Dougall Anton B23€10.80
Drofenik Lou56€26.29
Ellul Dwayne250€117.35
Ellul Godwin86€40.37
Ellul Leanne228€107.02
Elsworth Jenson8€3.76
Falzon Lisa263€123.45
Farrugia Randon Stanley5€2.35
Farrugia Anthony61€28.63
Farrugia Charles4€1.88
Farrugia Diane18€8.45
Farrugia Joe Julian4€1.88
Farrugia Wayne37€17.37
Fenech Victor314€147.39
Flores Charles47€22.06
Formosa Edgar34€15.96
Frendo Henry15€7.04
Frendo Ruth108€50.69
Friggieri Audrey195€91.53
Friggieri Joe59€27.69
Galea Charmaine V.49€23.00
Galea Francis8€3.76
Galea Gioele7€3.29
Galea Joe P.1€0.47
Galea Lorraine82€38.49
Galea Michael11€5.16
Gatt Monica277€130.02
Gatt Naomi247€115.94
Gauci Claudia99€46.47
Grasso Anton22€10.33
Grech Jesmond47€22.06
Grech Josef6€2.82
Grech Rita339€159.12
Grech Rose445€208.87
Grech Rowena7€3.29
Grech Sergio38€17.84
Grima Vella Maria3€1.41
Grima Adrian15€7.04
Grima Tyrone37€17.37
Hamilton Dunstan3€1.41
Hamilton Sasha1€0.47
Hili Vassallo Sandra128€60.08
Inguanez John2€0.94
Lombardi Gino195€91.53
Lughermo Stephen39€18.31
Magri Philip M.9€4.22
Mallia Fiona4€1.88
Mallia Janet130€61.02
Mallia Karmenu164€76.98
Mangion Andre'4€1.88
Mangion Irene5€2.35
Massa Alfred236€110.77
Mejlak Pierre J.53€24.88
Micallef St John Charles299€140.34
Micallef Claudia122€57.26
Micallef Doris1€0.47
Micallef Joanne3€1.41
Micallef Martin1€0.47
Mifsud Immanuel53€24.88
Mifsud Mary Rose15€7.04
Mifsud Nadia21€9.86
Mifsud Stephan D.1€0.47
Mintoff Dijonisju6€2.82
Mizzi Alex31€14.55
Mizzi Jacqueline16€7.51
Mizzi Laurence22€10.33
Mizzi Matias6€2.82
Muscat Christine3€1.41
Muscat David24€11.27
Muscat Lawrence29€13.61
Nabhan Walid19€8.92
Nuit Nataša Pantović1€0.47
Pace Joe16€7.51
Pace Therese19€8.92
Palma Alfred75€35.20
Peresso Ġorġ97€45.53
Pisani Paul George1€0.47
Piscopo Michael32€15.02
Piscopo Suzanne32€15.02
Portelli Natalie4169€1,956.85
Portelli Rachel539€253.00
Portelli Ramona1€0.47
Pulis Victor21€9.86
Pulé Joe32€15.02
Refalo Michael7€3.29
Risiott Liliana21€9.86
Said-Zammit George A.103€48.35
Saliba Charles Daniel34€15.96
Saliba Rita341€160.06
Sammut Jeffrey4€1.88
Sammut Louise7€3.29
Sammut Mark A1€0.47
Sammut Patrick31€14.55
Sammut Salv303€142.22
Sammut Saviour21€9.86
Sant Toni9€4.22
Savona Ventura Charles2€0.94
Schembri Frank421€197.61
Schembri Karl20€9.39
Schembri Matthew18€8.45
Sciberras Keith4€1.88
Scicluna Zahra Moira236€110.77
Scicluna Carmel55€25.82
Scicluna Mark371€174.14
Serracino Joseph651€305.57
Spagnol Jennifer89€41.77
Spiteri Charles B.709€332.79
Spiteri Kirsten18€8.45
Spiteri Rebecca25€11.73
Spiteri Simone60€28.16
Stagno Ġużè22€10.33
Stroud Matthew314€147.39
Sultana Joseph7€3.29
Tabone Carmel1€0.47
Tanti Noel160€75.10
Turner Natasha46€21.59
Vassallo Lorna4€1.88
Vella Camilleri Doris9€4.22
Vella Gera Alex19€8.92
Vella Clifford7€3.29
Vella Ernest8€3.76
Vella Loranne434€203.71
Vella Mark154€72.28
Vella Rebby1096€514.44
Vella Therese23€10.80
Vella Vincent11€5.16
Vella Yosanne6€2.82
Xuereb Cunningham Kyle30€14.08
Xuereb Diacono Alexia39€18.31
Xuereb Charles2€0.94
Zahra Paul9€4.22
Zammit Antonio3€1.41
Zarb Edmond121€56.80
Zerafa Lizio2€0.94
Żahra Trevor2235€1,049.07

Share Article