L-iskema tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (PLR) kienet introdotta mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (KNK) fl-2015 għal dawk l-awturi, illustraturi, u fotografi li l-kotba tagħhom jissellfu mil-libreriji pubbliċi ta’ Malta u Għawdex, amministrati minn Malta Libraries. Hawnhekk il-KNK qed jippubblika l-25 pagament ta’ dawn il-jeddijiet li jkopru bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Marzu 2021.

Il-KNK iħabbar bi pjaċir ukoll li fis-26 ta’ Jannar 2021 iffirma ftehim ġdid tal-PLR mal-Università ta’ Malta, li jfisser li minn issa ‘l quddiem l-applikanti se jibbenefikaw mid-drittijiet anki fuq kotba tagħhom li jissellfu mil-Librerija tal-Università ta’ Malta. L-awturi, illustraturi, u fotografi li mhumiex fl-iskema tal-PLR u jixtiequ jidħlu jridu jsegwu dil-ħolqa u jimlew l-applikazzjoni. Tistgħu tapplikaw għaż-żewġ skemi (Malta Libraries u l-Librerija tal-Università ta’ Malta).

Dawk l-awturi, illustraturi, u fotografi li diġà qegħdin fl-iskema tal-PLR tal-libreriji pubbliċi (Malta Libraries) u jixtiequ jkunu inklużi wkoll fil-PLR tal-Librerija tal-Università ta’ Malta jekk jogħġobkom ibagħtu tinfurmaw lil Michael Mercieca fuq michael.mercieca@gov.mt. M’għandkomx għalfejn timlew l-applikazzjoni mill-ġdid.

Il-pagamenti għall-PLR tal-Università ta’ Malta joħorġu ladarba nirċievu l-formoli tal-applikazzjoni kollha. L-iskema tal-PLR tal-libreriji pubbliċi se tibqa’ għaddejja bħas-soltu, jiġifieri kull tliet xhur. Il-pagamenti jsiru kollha bi transfer bankarju.

 

 

Awtur/Illustratur/Fotografu
Author/Illustrator/ PhotographerNumru ta’ kotba mislufa
Number of borrowed books
Remunirazzjoni (€)
Remuneration (€)
Abela Gloria2510.98
Agius Darren4720.64
Aloisio David3716.25
Aquilina Toni10043.92
Attard Edward16672.91
Attard Frans A.326143.18
Attard Joe M.62.64
Attard Josette167.03
Attard Marisa278122.1
Attard Richard4017.57
Azzopardi Andreas20.88
Azzopardi Carmel10.44
Azzopardi Chris1129495.85
Azzopardi Clare24351069.45
Azzopardi Joanne52.2
Azzopardi Mario4118.01
Bajada Roberta8336.45
Baldacchino Carmel135.71
Bartolo Simon7733.82
Bezzina Charles83.51
Bonello John A.20790.91
Bonnici Eman2310.1
Borg Greta Carbott2912.74
Borg Antoinette18279.93
Borg David10.44
Borg Gerard James3314.49
Borg Helen18581.25
Borg Paul P.10847.43
Borg Rita Antoinette5725.03
Borg Steve6528.55
Borg Ursola338148.45
Borg Ġorġ2410.54
Briffa Angela52
Briffa Charles455199.83
Brockdorff Lina910399.67
Bugeja Ivan83.51
Bugelli Martin4318.89
Busuttil Amanda83.51
Calleja Carmel3214.05
Calleja Mark10244.8
Calleja Sharon297130.44
Calleja Magro Sharon93.95
Camilleri Joe2310.1
Camilleri Joseph C.93.95
Camilleri Maria2711.86
Camilleri Mark198.34
Camilleri Ronald18681.69
Cardona Tony20.88
Caruana Webster Sean41.76
Casha Charles1293567.88
Cassar Antoine41.76
Cassar Joanne73.07
Cassar Michael93.95
Cassola Arnold93.95
Cauchi Carmel G.633278.01
Chetcuti Kristina83.51
Ciancio Josephine10.44
Cini Claudia177.47
Cini George73.07
Cini Michael19786.52
Cutajar Mario10.44
Cutajar Tony C.303133.08
DeBattista Ivan12856.22
Debattista Borg Publius114.83
Debono Joseph73.07
Debono Justin14362.81
Debono Sebastian11349.63
Dougall Anton B.208.78
Drofenik Lou5423.72
Ellul Dwayne250109.8
Ellul Leanne15768.95
Falzon Lisa260114.19
Farrugia Anthony6026.35
Farrugia Charles10.44
Farrugia Diane52.2
Farrugia Wayne156.59
Fenech Conrad10.44
Fenech Victor354155.48
Flores Charles2711.86
Formosa Edgar3013.18
Frendo Henry83.51
Frendo Ruth5122.4
Friggieri Audrey17978.62
Friggieri Joe4118.01
Galea Charmaine V.3716.25
Galea Francis83.51
Galea Lorraine5725.03
Gatt Monica17777.74
Gatt Naomi12153.14
Gauci Claudia6628.99
Grasso Anton2310.1
Grech Jesmond6829.87
Grech Josef52.2
Grech Joseph31.32
Grech Rita549241.12
Grech Rose279122.54
Grech Sergio3917.13
Grima Vella Maria20.88
Grima Adrian187.91
Hamilton Dunstan83.51
Hili Vassallo Sandra11952.26
Lanfranco Guido8738.21
Lombardi Gino18480.81
Lughermo Stephen3414.93
Mallia Janet10746.99
Mallia Karmenu19886.96
Mangion Andre’10.44
Massa Alfred22197.06
Mejlak Pierre J.6729.43
Micallef St John Charles285125.17
Micallef Doris31.32
Micallef Joanne10.44
Mifsud Bonnici Maurice2711.86
Mifsud Immanuel4921.52
Mifsud Nadia146.15
Mintoff Dijonisju125.27
Mizzi Alex4017.57
Mizzi Jacqueline177.47
Mizzi Laurence219.22
Muscat Adrian10.44
Muscat Lawrence4218.45
Nabhan Walid229.66
Olivari D’Emanuele Carlo6327.67
Pace Joe4921.52
Pace Therese229.66
Palma Alfred8135.57
Peresso Ġorġ11048.31
Pisani Paul George31.32
Portelli Anthony104.39
Portelli Emmanuel331145.37
Portelli Natalie34971535.87
Portelli Rachel405177.87
Portelli Ramona41.76
Pulis Victor3214.05
Refalo Michael73.07
Reljic Teodor10.44
Risiott Liliana5021.96
Said Zammit George A.6026.35
Saliba Charles Daniel4118.01
Saliba Rita396173.92
Sammut Louise93.95
Sammut Patrick4821.08
Sammut Salv21795.31
Sammut Saviour4218.45
Schembri Frank631277.13
Schembri Matthew229.66
Sciberras Keith20.88
Sciberras Lillian31.32
Scicluna Zahra Moira238104.53
Scicluna Carmel4419.32
Scicluna Mark516226.63
Serrancino Joseph546239.8
Spiteri Charles B.1131496.73
Spiteri Kristen10.44
Stagno Guże’198.34
Stroud Matthew17074.66
Sultana Joseph167.03
Tabone Carmel31.32
Tanti Charmaine10.44
Tanti Noel17978.62
Thake Conrad20.88
Turner Natasha167.03
Vassallo Lorna104.39
Vella Bondin Joseph10.44
Vella Camilleri Doris73.07
Vella Gera Alex198.34
Vella Clifford83.51
Vella Loranne481211.25
Vella Mark12052.7
Vella Rebecca805353.55
Vella Vincent167.03
Xuereb Diacono Alexia3013.18
Zahra Paul156.59
Zammit Maempel George10.44
Żammit Antonio20.88
Zammit William52.2
Zarb Edmond10345.24
Zerafa Lizio20.88
Zahra Trevor2176955.69

 

 


Share Article