Il-Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija Mons. Amante Bountempo, imwaqqaf minn Għaqda Poeti Maltin b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, huwa inizjattiva relattivament ġdida li ġiet imtella’ għall-ewwel darba is-sena li għaddiet. It-tħabbira tal-poeżiji rebbieħa u ċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet huma fost l-avvenimenti mħejja għall-Jum tal-Poeżija tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, li din is-sena se jseħħ nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Novembru.

Hemm tliet premjijiet li jistgħu jintrebħu – l-ewwel, it-tieni u t-tielet premju. Fl-ewwel edizzjoni tal-Konkors, is-sena li għaddiet, Louis Briffa rebaħ l-ewwel premju bil-poeżija tiegħu Falco Peregrinus u t-tielet premju bi Storja Antika. It-tieni premju intrebaħ minn Paul P. Borg b ‘… binti Ażil …

Tista’ taqra l-poeżija rebbieħa hawn taħt. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Għaqda Poeti Maltin jistiednu lill-poeti kollha biex jipparteċipaw fil-Konkors ta’ din is-sena billi jniżżlu u jimlew l-applikazzjoni, li tagħlaq fl-4 ta’ Settembru 2017. L-applikanti jistgħu jniżżlu u jaqraw il-kriterji u r-regolamenti minn din il-ħolqa.

 

 

FALCO PEREGRINUS

 

Ingarġi l-hena tiegħi minn ħalq ta’ rdum jirbombja

fejn it-tifqigħ tedjanti tal-buful ma jeżistix.

Bil-granfi ta’ difrejja ganċ maz-zokk imqabbdin sewwa

ma tlumunix jekk b’ħarsti niskrutinja kull moviment ta’ dinja fraġli taħti.

 

Perfett inħloqt b’erodinamika tbikkem l-opponenti, b’għajnejja teleskopi niffidin.

 

Hekk kif inqum imniegħes nerdagħhom tas-sebħ il-bżieżel vermiljun.

Niżżarġan b’rixi jsaħħar (li ħadu ż-żmien biex saru)

u nfarfarhom min-nida żibeġ żibeġ kristallin.

 

Rispett u ħajr għad-disk ġgantesk fuq rasi rroddhom bir-rabass…

Bħal iben Dedalu ma taħtafnix ix-xemx b’nifisha kaċċatur.

 

Imnieġel aġli l-ġwienaħ ma’ denbi ‘l ġew nilwihom, u ntaħħat lil saqajja mlebilbin.

Nissaltja noftoq l-arja reżistenti.

 

Bħal dell spettrali naqa’ b’apprensjoni.

 

Veloċità feroċi nilħaq li ‘l isfel issabbatni.

 

F’korteo sħab imgħabbar, f’nebbja twaħħax…b’teptipet il-membrana

Il-vista tibqa’ ċara, bil-priża tidher akbar kull sekonda.

 

L-ispid tisfida l-ħin ma joqtolnix.

Tuberk’l i żgħar għadmija fuq minħari jgħinuni nieħu n-nifs f’kull għadsa ‘l isfel.

 

Atletiku jien u pellegrin fatali.

 

Spettakolari l-mewt li noffri f’nofs is-sema

jisfronda bil-minaċċja xkattata u sfiqa tiegħi, li ddarras lid-dgħajfin.

 

Pristin l-istil tad-daqqa b’difrejja ponn li taf tikkawża t-tmien tat-tajr magħżul, jew tistordih.

 

‘Kk bid-daqqa kalkulata ma jmutux

Bit-talja ta’ munqari m’nn għonqhom naqta’ l-kolonna vertebrali bla rimors.

 

B’demmhom qabbież u b’dgħifhom nutrittiv jitrejqu l-frieħ u jien.

F’kolonja tal-mejtin inħalli l-fdal tal-prejjeż smien.

 

B’kirurgu ta’ demm biered u preċiż li tama ma joffrix, hekk iżommuni.

 

Tafuni ukoll b’renjant vendikatur u persistenti ta’ qtil Osiris lili.

 

Sa mill-iżmna sfumati ta’ lil hinn, fil-ħolma imqalleb tiegħi

sajjetta xtaqtni kont li tagħlaq l-aħħar xaqq tal-kreazzjoni!

 

 

Louis Briffa, 2016

 


Share Article