Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed iħabbar li l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb se jitlaq minn Dar il-Mediterran (MCC) u se jsir f’post differenti minn dis-sena ’l quddiem.

Ladarba Sala Repubblika ma ngħatatilniex mill-organizzaturi, ma stajniex naċċettaw li nċekknu l-Festival – l-aktar minħabba l-fatt li l-iddistanzjar soċjali huwa, u se jkun għadu, essenzjali fix-xhur li ġejjin, speċjalment waqt iż-żjajjar tat-tfal u x-xows li jsiru waqt il-Festival.

Ma kellniex għażla oħra għax ma ridniex li t-tnaqqis tal-ispazju u l-possibiltà ta’ limitazzjonijiet ta’ kemm jistgħu jinġabru persuni kull metru kwadru – fi żmien meta għad hemm inċertezza dwar x’se jitolbu l-awtoritajiet – jimpedina bil-kbir. Ma stajniex inwasslu Festival ieħor b’dawn il-kundizzjonijiet li ġew imposti min-nies tal-MCC, li għadhom tal-fehma li l-ibbukkjar minn qabel tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu (MTA) biex dawn jagħmlu s-Cirque de Soleil għadu validu sal-2021.

Kif sħaqna bosta drabi, il-Gvern ipprefera jissussidja xow barrani b’dannu għall-industrija lokali tal-pubblikazzjoni. Dan jikkuntradixxi l-politika tal-MTA stess, li suppost qiegħda hemm biex tħares u tippromwovi l-prodott lokali. L-isponsorizzar tal-MTA għal Cirque de Soleil ta daqqa ta’ ħarta tanġibbli u liema bħalha għad-dħul tal-industrija tal-kotba, u m’għad fadlilna ebda għażla oħra ħlief li niskattaw azzjoni legali. Nemmnu li gvern nazzjonali għandu jissapportja l-industriji artisitiċi lokali, u jservi bħala patrun tagħhom, u mhux jiffinanzja avvenimenti oħra li qegħdin f’kompetizzjoni diretta – f’dal-każ qed nitkellmu dwar l-aċċess għal riżorsi pubbliċi.

Minkejja ċ-ċirkustanzi se nistinkaw sabiex norganizzaw u nwasslu lill-pubbliku Festival ieħor ta’ kwalità li jimmira li jilħaq rekords ġodda ta’ attendenza u bejgħ. Huwa għalhekk li, bi pjaċir, qed inħabbru wkoll li l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb dis-sena se jsir fiċ-Ċentru tal-Fieri u l-Konvenzjonijiet f’Ta’ Qali (MFCC), bejn it-3 u s-7 ta’ Novembru. 

L-applikazzjonijiet għall-istands joħorġu fil-jiem li ġejjin.

Segwina fuq is-sit u fuq il-paġna tal-Facebook għall-aħħar aġġornamenti.


Share Article