Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (KNK) jappunta evelwaturi esterni sabiex jevalwaw l-applikazzjonijiet għall-fondi jew is-sottomissjonijiet għall-konkorsi. Kull sena joħroġ applikazzjonijiet għal konkorsi letterarji u skemi ta’ fondi li jimmaniġġja, bil-għan li jibqa’ jiżviluppa s-settur tal-pubblikazzjoni.

Fost l-oħrajn, il-Bordijiet tal-Evalwazzjoni appuntati esternament u independentament jassessjaw proġetti u applikazzjonijiet għal:

Il-Fond Malti tal-Ktieb
Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb
Il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef
Il-Konkors ta’ Letteratura għaż-Żgħażagħ

Sabiex ikun assigurat l-ogħla grad ta’ trasparenza, l-applikazzjonijiet/proposti sottomessi għal skemi mmexxija mill-KNK ikunu ċċekkjati skont damma ta’ objettivi, għanijiet u kriterji relatati mal-iskema inkwistjoni.

Il-lista tal-evalwaturi magħżula tibqa’ tgħodd sal-31 ta’ Diċembru 2024.

 

– Min jista’ japplika?

Il-KNK qed ifittex individwi bi sfond fil-pubblikazzjoni (kitba, editjar, traduzzjoni, illustrazzjoni), u li ppubblikaw riċerka (arti u studji umanistiċi, xjenzi, xjenzi soċjali), letteratura (proża, poeżija, drama, kritika) u letteratura tradotta.

 

– Kif tapplika

Biex tapplika, imla l-Applikazzjoni online minn hawnhekk u issottometti kopja tas-CV tiegħek.

Għal aktar informazzjoni ħares lejn il-Linji Gwida. Għal xi kjarifikazzjoni ċempel fuq 27131574.

 


Share Article