Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jirringrazzja l-membri kollha tal-pubbliku li żaru l-festival u ħadu sehem fil-ħafna attivitajiet li ġew imtella’ għalihom. Jirringrazzja ukoll lil esebituri u dawk kollha li taw sehemhom fl-organizazzjoni tal-Festival. Fl-istess nifs il-KNK iwiegħed lill-pubbliku li l-festival li jmiss ser ikun daqstant tajjeb, jekk mhux aħjar, minn dan li għadu kemm għadda.


    Share Article